รายชื่อแหล่งมรดกโลกในประเทศตุรกี

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

องค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (ยูเนสโก) ได้ขึ้นทะเบียนแหล่งมรดกโลกของประเทศตุรกีทั้งสิ้น 21 แหล่ง[1] ประกอบด้วยแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรม 19 แหล่ง และแหล่งมรดกโลกแบบผสมอีก 2 แหล่ง

ที่ตั้ง[แก้]

สถานที่ที่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก[แก้]

แหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรม[แก้]

*หมายเหตุ: ระบุชื่อสถานที่ตามที่ขึ้นทะเบียนในบัญชีมรดกโลก
สถานที่ ภาพ ที่ตั้ง ประเภท พื้นที่
ha (acre)
ปี (พ.ศ./ค.ศ.) หมายเหตุ อ้างอิง
มัสยิดใหญ่และโรงพยาบาลแห่งดิฟริยี  ตุรกี
วัฒนธรรม:
(i) (iv)
2528/1985 [2]
พื้นที่ประวัติศาสตร์แห่งอิสตันบูล  ตุรกี
วัฒนธรรม:
(i) (ii) (iii) (iv)
2529/1986 *ตั้งอยู่ในทวีปยุโรป [3]
ฮัตตูชา : เมืองหลวงของฮิตไทต์  ตุรกี
วัฒนธรรม:
(i) (ii) (iii) (iv)
2529/1986 [4]
แน็มรุทดา  ตุรกี
วัฒนธรรม:
(i) (iii) (iv)
2530/1987 [5]
คซันโทส-เลโตโอน  ตุรกี
วัฒนธรรม:
(ii) (iii)
2531/1988 [6]
นครซัฟรันโบลู  ตุรกี
วัฒนธรรม:
(ii) (iv) (v)
2534/1994 [7]
แหล่งโบราณคดีทรอย  ตุรกี
วัฒนธรรม:
(ii) (iv) (v)
2541/1998 [8]
มัสยิดเซลีมีเยและและอาคารประกอบ  ตุรกี
วัฒนธรรม:
(i) (iv)
2554/2011 *ตั้งอยู่ในทวีปยุโรป [9]
แหล่งยุคหินใหม่แห่งชาทัลเฮอยึค  ตุรกี
วัฒนธรรม:
(ii) (iv)
2555/2012 [10]
บูร์ซาและจูมาลือคือซึค : กำเนิดแห่งจักรวรรดิออตโตมัน  ตุรกี
วัฒนธรรม:
(i) (ii) (iii) (iv) (vi)
2557/2014 [11]
เปร์กาโมนและภูมิทัศน์วัฒนธรรมหลายชั้น  ตุรกี
วัฒนธรรม:
(i) (ii) (iii) (iv) (vi)
2557/2014 [12]
ป้อมดิยาร์บาคือร์และภูมิทัศน์วัฒนธรรมสวนเฮ็ฟแซ็ล  ตุรกี
วัฒนธรรม:
(iv)
2558/2015 [13]
เอฟิซัส  ตุรกี
วัฒนธรรม:
(iii) (iv) (vi)
2558/2015 [14]
แหล่งโบราณคดีอานี  ตุรกี
วัฒนธรรม:
(ii) (iii) (iv)
2559/2016 [15]
แอโฟรดิเซียส  ตุรกี
วัฒนธรรม:
(ii) (iii) (iv) (vi)
152.25; พื้นที่กันชน 1,040.57 2560/2017 [16]
เกอเบ็กลีเทแพ  ตุรกี
วัฒนธรรม:
(i) (ii) (iv)
126; พื้นที่กันชน 461 2561/2018 [17]
มูนดินอาร์สลันเทแพ  ตุรกี
วัฒนธรรม:
(iii)
4.85; พื้นที่กันชน 74.07 2564/2021 [18]
กอร์ดีออน  ตุรกี
วัฒนธรรม:
(iii)
1,064; พื้นที่กันชน 4,430 2566/2023 [19]
Wooden Hypostyle Mosques of Medieval Anatolia  ตุรกี
วัฒนธรรม:
(ii) (iv)
0.61; พื้นที่กันชน 36.66 2566/2023 [20]

แหล่งมรดกโลกแบบผสม[แก้]

*หมายเหตุ: ระบุชื่อสถานที่ตามที่ขึ้นทะเบียนในบัญชีมรดกโลก
สถานที่ ภาพ ที่ตั้ง ประเภท พื้นที่
ha (acre)
ปี (พ.ศ./ค.ศ.) หมายเหตุ อ้างอิง
อุทยานแห่งชาติเกอเรแมและแหล่งหินแห่งแคปพาโดเชีย  ตุรกี
ผสม:
(i) (iii) (v) (vii)
2528/1985 [21]
ฮีเอราโปลิส-ปามุกกาเล  ตุรกี
ผสม:
(iii) (iv) (vii)
2531/1988 [22]

สถานที่ที่ได้ขึ้นบัญชีรายชื่อเบื้องต้น[แก้]

ประเทศตุรกีมีสถานที่ที่ได้รับขึ้นบัญชีรายชื่อเบื้องต้น (Tentative List) เพื่อพิจารณาเป็นมรดกโลกในอนาคตทั้งสิ้น 82 แห่ง[1]

อ้างอิง[แก้]

 1. 1.0 1.1 "World Heritage Properties in Turkey". UNESCO. สืบค้นเมื่อ 19 กันยายน 2023.
 2. "Great Mosque and Hospital of Divriği". UNESCO. สืบค้นเมื่อ 10 พฤศจิกายน 2015.
 3. "Historic Areas of Istanbul". UNESCO. สืบค้นเมื่อ 10 พฤศจิกายน 2015.
 4. "Hattusha: the Hittite Capital". UNESCO. สืบค้นเมื่อ 10 พฤศจิกายน 2015.
 5. "Nemrut Dağ". UNESCO. สืบค้นเมื่อ 10 พฤศจิกายน 2015.
 6. "Xanthos-Letoon". UNESCO. สืบค้นเมื่อ 10 พฤศจิกายน 2015.
 7. "City of Safranbolu". UNESCO. สืบค้นเมื่อ 10 พฤศจิกายน 2015.
 8. "Archaeological Site of Troy". UNESCO. สืบค้นเมื่อ 10 พฤศจิกายน 2015.
 9. "Selimiye Mosque and its Social Complex". UNESCO. สืบค้นเมื่อ 10 พฤศจิกายน 2015.
 10. "Neolithic Site of Çatalhöyük". UNESCO. สืบค้นเมื่อ 10 พฤศจิกายน 2015.
 11. "Bursa and Cumalıkızık: the Birth of the Ottoman Empire". UNESCO. สืบค้นเมื่อ 10 พฤศจิกายน 2015.
 12. "Pergamon and its Multi-Layered Cultural Landscape". UNESCO. สืบค้นเมื่อ 10 พฤศจิกายน 2015.
 13. "Diyarbakır Fortress and Hevsel Gardens Cultural Landscape". UNESCO. สืบค้นเมื่อ 10 พฤศจิกายน 2015.
 14. "Ephesus". UNESCO. สืบค้นเมื่อ 10 พฤศจิกายน 2015.
 15. "Site archéologique d'Ani". UNESCO. สืบค้นเมื่อ 16 กรกฎาคม 2016.
 16. "Aphrodisias". UNESCO. สืบค้นเมื่อ 10 กรกฎาคม 2017.
 17. "Göbekli Tepe". UNESCO. สืบค้นเมื่อ 7 กรกฎาคม 2018.
 18. "Arslantepe Mound". UNESCO. สืบค้นเมื่อ 27 กรกฎาคม 2021.
 19. "Gordion". UNESCO. สืบค้นเมื่อ 18 กันยายน 2023.
 20. "Wooden Hypostyle Mosques of Medieval Anatolia". UNESCO. สืบค้นเมื่อ 19 กันยายน 2023.
 21. "Göreme National Park and the Rock Sites of Cappadocia". UNESCO. สืบค้นเมื่อ 10 พฤศจิกายน 2015.
 22. "Hierapolis-Pamukkale". UNESCO. สืบค้นเมื่อ 10 พฤศจิกายน 2015.