รายชื่อแหล่งมรดกโลกในเอเชียตะวันออก

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

 เกาหลีใต้[แก้]

ชื่อภาษาไทย ชื่อภาษาอังกฤษ ภาพ เกณฑ์พิจารณา ปี พ.ศ. (ค.ศ.) คำอธิบาย
ชังกย็องพันจ็อนแห่งวัดแฮอินซา สถานที่เก็บแม่พิมพ์ไม้ของพระไตรปิฎกฉบับเกาหลี Haeinsa Temple Janggyeong Panjeon, the Depositories for the Tripitaka Koreana Woodblocks Korea-Haeinsa-Tripitaka Koreana-01.jpg วัฒนธรรม:

(iv) (vi)

2538 (1995)
ศาลเจ้าชงมโย Jongmyo Shrine Jongmyo-Jeongjeon.jpg วัฒนธรรม:

(iv)

2538 (1995)
ถ้ำซ็อกกูรัมและวัดพุลกุกซา Seokguram Grotto and Bulguksa Temple Seokguram Buddha.JPG วัฒนธรรม:

(i) (iv)

2538 (1995)
พระราชวังชังด็อก Changdeokgung Palace Complex Changdeokgung-Injeongjeon.jpg วัฒนธรรม:

(ii) (iii) (iv)

2540 (1997)
ป้อมฮวาซ็อง Hwaseong Fortress Bifyu 8.jpg วัฒนธรรม:

(ii) (iii)

2540 (1997)
แหล่งดอลเมนแห่งโคชัง ฮวาซุน และคังฮวา Gochang, Hwasun and Ganghwa Dolmen Sites Korea-Gwangju-Gochang Dolmens 5350-06.JPG วัฒนธรรม:

(iii)

2543 (2000)
พื้นที่ประวัติศาสตร์แห่งคย็องจู Gyeongju Historic Areas Gyeongju, South Korea Gjt0001.jpg วัฒนธรรม:

(ii) (iii)

2543 (2000)
เกาะภูเขาไฟเชจูและอุโมงค์ลาวา Jeju Volcanic Island and Lava Tubes Hallasan 2.jpg ธรรมชาติ:

(vii) (viii)

2550 (2007)
สุสานหลวงราชวงศ์โชซ็อน Royal Tombs of the Joseon Dynasty Sejong tomb 1.jpg วัฒนธรรม:

(iii) (iv) (vi)

2552 (2009)
หมู่บ้านประวัติศาสตร์ของเกาหลี : ฮาฮเวและยังดง Historic Villages of Korea: Hahoe and Yangdong Korea-Gyeongju-Yangdong.Village.jpg วัฒนธรรม:

(iii) (iv)

2553 (2010)
นัมฮันซันซ็อง Namhansanseong Khitai5.jpg วัฒนธรรม:

(ii) (iv)

2557 (2014)
พื้นที่ประวัติศาสตร์แพ็กเจ Baekje Historic Areas Tombs in Neungsan-ri, Buyeo, Korea.jpg วัฒนธรรม:

(ii) (iv)

2558 (2015)

 เกาหลีเหนือ[แก้]

ชื่อภาษาไทย ชื่อภาษาอังกฤษ ภาพ เกณฑ์พิจารณา ปี พ.ศ. (ค.ศ.) คำอธิบาย
กลุ่มหลุมฝังศพแห่งโคกูรยอ Complex of Koguryo Tombs Goguryeo tomb mural.jpg วัฒนธรรม:

(i) (ii) (iii) (iv)

2547 (2004)
โบราณสถานและแหล่งประวัติศาสตร์ในแคซ็อง Historic Monuments and Sites in Kaesong Kaesong03.JPG วัฒนธรรม:

(ii) (iii)

2556 (2013)

 จีน[แก้]

ชื่อภาษาไทย ชื่อภาษาอังกฤษ ภาพ เกณฑ์พิจารณา ปี พ.ศ. (ค.ศ.) คำอธิบาย
พระราชวังหลวงแห่งราชวงศ์หมิงและชิงในปักกิ่งและเฉิ่นหยาง Imperial Palaces of the Ming and Qing Dynasties in Beijing and Shenyang Forbidden city 07.jpg วัฒนธรรม:

(i) (ii) (iii) (iv)

2530 (1987)
สุสานจักรพรรดิฉินที่ 1 Mausoleum of the First Qin Emperor Terracotta Army Pit 1 - 2.jpg วัฒนธรรม:

(i) (iii) (iv) (vi)

2530 (1987)
ถ้ำมั่วเกา Mogao Caves Trade in silkroad.jpg วัฒนธรรม:

(i) (ii) (iii) (iv) (v) (vi)

2530 (1987)
เขาไท่ Mount Taishan Mount tai azure clouds temple.jpg ผสม:

(i) (ii) (iii) (iv) (v) (vi) (vii)

2530 (1987)
แหล่งขุดค้นทางโบราณคดีมนุษย์ปักกิ่ง โจวโข่วเตี้ยน Peking Man Site at Zhoukoudian Zhoukoudian Entrance.JPG วัฒนธรรม:

(iii) (vi)

2530 (1987)
กำแพงเมืองจีน The Great Wall 20090529 Great Wall 8185.jpg วัฒนธรรม:

(i) (ii) (iii) (iv) (vi)

2530 (1987)
เขาหวง Mount Huangshan Ying Ke Pine.JPG ผสม:

(ii) (vii) (x)

2533 (1990)
พื้นที่ที่มีคุณค่าทางทัศนียภาพและประวัติศาสตร์หฺวางหลง Huanglong Scenic and Historic Interest Area 1 huanglong 2011.jpg ธรรมชาติ:

(vii)

2535 (1992)
พื้นที่ที่มีคุณค่าทางทัศนียภาพและประวัติศาสตร์หุบเขาจิ่วไจ้ Jiuzhaigou Valley Scenic and Historic Interest Area 1 jiuzhaigou valley wolong hai huohua hai 2011.jpg ธรรมชาติ:

(vii)

2535 (1992)
พื้นที่ที่มีคุณค่าทางทัศนียภาพและประวัติศาสตร์อู่หลิงยฺเหวียน Wulingyuan Scenic and Historic Interest Area 张家界砂岩峰林.jpg ธรรมชาติ:

(vii)

2535 (1992)
กลุ่มอาคารโบราณบนทิวเขาอู่ตัง Ancient Building Complex in the Wudang Mountains 紫霄宮.JPG วัฒนธรรม:

(i) (ii) (vi)

2537 (1994)
กลุ่มโบราณสถานพระราชวังโปตาลาในลาซา Historic Ensemble of the Potala Palace, Lhasa Potala palace24.jpg วัฒนธรรม:

(i) (iv) (vi)

2537 (1994)
สถานที่พักร้อนและหมู่วัดในเฉิงเต๋อ Mountain Resort and its Outlying Temples, Chengde Putuo Zongcheng Temple.jpg วัฒนธรรม:

(ii) (iv)

2537 (1994)
วัดขงจื๊อ สุสานขงจื๊อ และจวนตระกูลขงในชฺวีฟู่ Temple and Cemetery of Confucius and the Kong Family Mansion in Qufu Kong Miao - Dacheng Dian - P1050686.JPG วัฒนธรรม:

(i) (iv) (vi)

2537 (1994)
อุทยานแห่งชาติเขาหลู Lushan National Park 庐山日出.JPG วัฒนธรรม:

(ii) (iii) (iv) (vi)

2539 (1996)
พื้นที่ทัศนียภาพภูเขาเอ๋อเหมย์ รวมทั้งพื้นที่ทัศนียภาพพระพุทธรูปเล่อชาน Mount Emei Scenic Area, including Leshan Giant Buddha Scenic Area Leshan Buddha Statue View.JPG ผสม:

(iv) (vi) (x)

2539 (1996)
เมืองโบราณผิงเหยา Ancient City of Ping Yao PingYaoCityWall.jpg วัฒนธรรม

(ii) (iii) (iv)

2540 (1997)
สวนโบราณแห่งซูโจว Classical Gardens of Suzhou Humble Administrator's Garden1.jpg วัฒนธรรม:

(i) (ii) (iii) (iv) (v)

2540 (1997)
เมืองเก่าลี่เจียง Old Town of Lijiang Roofs of old town Lijiang.jpg วัฒนธรรม:

(ii) (iv) (v)

2540 (1997)
พระราชวังฤดูร้อน สวนหลวงในปักกิ่ง Summer Palace, an Imperial Garden in Beijing Bridge17span.jpg วัฒนธรรม:

(i) (ii) (iii)

2541 (1998)
หอสักการะฟ้า : แท่นบวงสรวงของจักรพรรดิในปักกิ่ง Temple of Heaven: an Imperial Sacrificial Altar in Beijing Hall of Prayer for Good Harvest.JPG วัฒนธรรม:

(i) (ii) (iii)

2541 (1998)
งานแกะสลักหินแห่งต้าจู๋ Dazu Rock Carvings Dazu.jpg วัฒนธรรม:

(i) (ii) (iii)

2542 (1999)
เขาอู่อี๋ Mount Wuyi Peak Yunu.jpg ผสม:

(iii) (vi) (vii) (x)

2542 (1999)
หมู่บ้านโบราณในอานฮุยตอนใต้ ซีตี้และหงชุน Ancient Villages in Southern Anhui - Xidi and Hongcun Hongcun.jpg วัฒนธรรม:

(iii) (iv) (v)

2543 (2000)
สุสานหลวงราชวงศ์หมิงและชิง Imperial Tombs of the Ming and Qing Dynasties Noel 2005 Pékin tombeaux Ming voie des âmes.jpg วัฒนธรรม:

(i) (ii) (iii) (iv) (vi)

2543 (2000)
ถ้ำหลงเหมิน Longmen Grottoes DragonGateCave2.jpg วัฒนธรรม:

(i) (ii) (iii)

2543 (2000)
ภูเขาชิงเฉิงและระบบชลประทานตูเจียงยั่น Mount Qingcheng and the Dujiangyan Irrigation System Erwang Temple.JPG วัฒนธรรม:

(ii) (iv) (vi)

2543 (2000)
ถ้ำยฺหวินกัง Yungang Grottoes Yungag entrance 2010.JPG วัฒนธรรม:

(i) (ii) (iii) (iv)

2544 (2001)
พื้นที่คุ้มครองแม่น้ำขนานสามสายแห่งยูนนาน Three Parallel Rivers of Yunnan Protected Areas DSCN1728.JPG ธรรมชาติ:

(vii) (viii) (ix) (x)

2546 (2003)
เมืองหลวงและสุสานของอาณาจักรโคกูรยอโบราณ Capital Cities and Tombs of the Ancient Koguryo Kingdom Kevsunblush2.JPG วัฒนธรรม:

(i) (ii) (iii) (iv) (v)

2547 (2004)
ศูนย์ประวัติศาสตร์มาเก๊า Historic Centre of Macao Centre of Makau.jpg วัฒนธรรม:

(ii) (iii) (iv) (vi)

2548 (2005)
เขตรักษาพันธุ์แพนด้ายักษ์แห่งเสฉวน วั่วหลง ภูเขาซื่อกูเหนียง และทิวเขาเจียจิน Sichuan Giant Panda Sanctuaries - Wolong, Mt Siguniang and Jiajin Mountains Chengdu-pandas-d10.jpg ธรรมชาติ:

(x)

2549 (2006)
อินซฺวี Yin Xu Yinxu.jpg วัฒนธรรม:

(ii) (iii) (iv) (vi)

2549 (2006)
เตียวโหลวและหมู่บ้านแห่งไคผิง Kaiping Diaolou and Villages KaipingDiaolou.jpg วัฒนธรรม:

(ii) (iii) (iv)

2550 (2007)
คาสต์ในจีนตอนใต้ South China Karst 石林正门.JPG ธรรมชาติ:

(vii) (viii)

2550 (2007)
ถู่โหลวแห่งฝูเจี้ยน Fujian Tulou Snail pit tulou.jpg วัฒนธรรม:

(iii) (iv) (v)

2551 (2008)
อุทยานแห่งชาติภูเขาซานชิง Mount Sanqingshan National Park SanQingShan10.jpg ธรรมชาติ:

(vii)

2551 (2008)
เขาอู่ไถ Mount Wutai 五台山-白塔.JPG วัฒนธรรม:

(ii) (iii) (iv) (vi)

2552 (2009)
ตานเสียแห่งจีน China Danxia Danxia 0816.JPG ธรรมชาติ:

(vii) (viii)

2553 (2010)
โบราณสถานแห่งเติงเฟิงใน "ศูนย์กลางแห่งสวรรค์และโลก" Historic Monuments of Dengfeng in "The Centre of Heaven and Earth" Shaolinsi.JPG วัฒนธรรม:

(iii) (vi)

2553 (2010)
ภูมิทัศน์วัฒนธรรมทะเลสาบตะวันตกในหางโจว West Lake Cultural Landscape of Hangzhou West Lake.JPG วัฒนธรรม:

(ii) (iii) (vi)

2554 (2011)
แหล่งซากดึกดำบรรพ์เฉิงเจียง Chengjiang Fossil Site Maotianshania-cylindrica.jpg ธรรมชาติ:

(viii)

2555 (2012)
แหล่งแซนาดู Site of Xanadu John-Speed-The-Kingdome-of-China-1626-2544.jpg วัฒนธรรม:

(ii) (iii) (iv) (vi)

2555 (2012)
ภูมิทัศน์วัฒนธรรมนาขั้นบันไดหงเหอฮาหนี่ Cultural Landscape of Honghe Hani Rice Terraces Yuanyang sunset rice terraced mountain.jpg วัฒนธรรม:

(iii) (v)

2556 (2013)
ซินเจียงเทียนชาน Xinjiang Tianshan Central Tian Shan mountains.jpg ธรรมชาติ:

(vii) (ix)

2556 (2013)
เส้นทางสายไหม : โครงข่ายเส้นทางฉนวนฉางอาน-เทียนชาน
(ร่วมกับคาซัคสถานและคีร์กีซสถาน)
Silk Roads: the Routes Network of Chang'an-Tianshan Corridor Dayanta Gisela-Brantl 01.JPG วัฒนธรรม:

(ii) (iii) (iv) (vi)

2557 (2014)
คลองใหญ่ The Grand Canal Kaiserkanal01.jpg วัฒนธรรม:

(i) (iii) (iv) (vi)

2557 (2014)
แหล่งตู่ซี Tusi Sites Piaoqijiangjun Shiyu Longyantun Yanjinbei.png วัฒนธรรม:

(ii) (iii)

2558 (2015)
ภูมิทัศน์วัฒนธรรมศิลปะบนหินจั่วเจียงฮวาชาน Zuojiang Huashan Rock Art Cultural Landscape Rock painting hua mountain 1.jpg วัฒนธรรม:

(iii) (vi)

2559 (2016)
เฉินหนงเจี้ยแห่งหูเป่ย์ Hubei Shennongjia Yazikou-Junction-5461.jpg ธรรมชาติ:

(ix) (x)

2559 (2016)
ชิงไห่โฮห์ซิล Qinghai Hoh Xil Hoh Xil.jpg ธรรมชาติ:

(vii) (x)

2560 (2017)
กูลังซู: ชุมชนประวัติศาสตร์นานาชาติ Kulangsu: a Historic International Settlement Gulangyu.jpg วัฒนธรรม:

(ii) (iv)

2560 (2017)

 ญี่ปุ่น[แก้]

ชื่อภาษาไทย ชื่อภาษาอังกฤษ ภาพ เกณฑ์พิจารณา ปี พ.ศ. (ค.ศ.) คำอธิบาย
พุทธสถานในพื้นที่โฮรีว-จิ Buddhist Monuments in the Horyu-ji Area Horyu-ji11s3200.jpg วัฒนธรรม:

(i) (ii) (iv) (vi)

2536 (1993)
ฮิเมะจิ-โจ Himeji-jo Himeji Castle 0804 1.jpg วัฒนธรรม:

(i) (iv)

2536 (1993)
ชิระกะมิ-ซันจิ Shirakami-Sanchi Sirakami santi.JPG ธรรมชาติ:

(ix)

2536 (1993)
ยะกุชิมะ Yakushima Jhomonsugi in Yaku Island Japan 001.JPG ธรรมชาติ:

(vii) (ix)

2536 (1993)
โบราณสถานแห่งเคียวโตะโบราณ (นครเคียวโตะ, อุจิ และโอสึ) Historic Monuments of Ancient Kyoto (Kyoto, Uji and Otsu Cities) Kinkakuji 2004-09-21.jpg วัฒนธรรม:

(ii) (iv)

2537 (1994)
หมู่บ้านทางประวัติศาสตร์แห่งชิระงะวะโงและโกะกะยะมะ Historic Villages of Shirakawa-go and Gokayama Shirakawa-go houses 1.jpg วัฒนธรรม:

(iv) (v)

2538 (1995)
อนุสรณ์สันติภาพฮิโระชิมะ (โดมเก็มบะกุ) Hiroshima Peace Memorial (Genbaku Dome) HiroshimaGembakuDome6747.jpg วัฒนธรรม:

(iv)

2539 (1996)
ศาลเจ้าชินโตแห่งอิสึกุชิมะ Itsukushima Shinto Shrine Itsukushima torii distance.jpg วัฒนธรรม:

(i) (ii) (iv) (vi)

2539 (1996)
โบราณสถานแห่งนะระโบราณ Historic Monuments of Ancient Nara Kofukuji0411.jpg วัฒนธรรม:

(ii) (iii) (iv) (vi)

2541 (1998)
ศาลเจ้าและวัดแห่งนิกโก Shrines and Temples of Nikko Taiyū-in Mausoleum Niōmon.jpg วัฒนธรรม:

(i) (iv) (vi)

2542 (1999)
แหล่งกุซุกุและทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องของอาณาจักรรีวกีว Gusuku Sites and Related Properties of the Kingdom of Ryukyu Naha Shuri Castle16s5s3200.jpg วัฒนธรรม:

(ii) (iii) (vi)

2543 (2000)
แหล่งศักดิ์สิทธิ์และเส้นทางจาริกแสวงบุญในทิวเขาคิอิ Sacred Sites and Pilgrimage Routes in the Kii Mountain Range Danjogaran Koyasan12n3200.jpg วัฒนธรรม:

(ii) (iii) (iv) (vi)

2547 (2004)
ชิเระโตะโกะ Shiretoko Goko Reflection.jpg ธรรมชาติ:

(ix) (x)

2548 (2005)
เหมืองเงินอิวะมิและภูมิทัศน์วัฒนธรรม Iwami Ginzan Silver Mine and its Cultural Landscape Iwami Ginzan Silver Mine, Shimizudani Refinery Ruins 001.JPG วัฒนธรรม:

(ii) (iii) (v)

2550 (2007)
ฮิระอิซุมิ วัด สวน และแหล่งโบราณคดีต่าง ๆ ที่แสดงลักษณะของนิกายสุขาวดีในพระพุทธศาสนา Hiraizumi – Temples, Gardens and Archaeological Sites Representing the Buddhist Pure Land Mōtsū-ji.JPG วัฒนธรรม:

(ii) (vi)

2554 (2011)
หมู่เกาะโอะงะซะวะระ Ogasawara Islands Minamijima, Ogasawara, Tokyo.jpg ธรรมชาติ:

(ix)

2554 (2011)
ฟุจิซัง สถานที่ศักดิ์สิทธิ์และแหล่งที่มาของความบันดาลใจทางศิลปะ Fujisan, sacred place and source of artistic inspiration FujiSunriseKawaguchiko2025WP.jpg วัฒนธรรม:

(iii) (iv)

2556 (2013)
โรงงานทอผ้าโทะมิโอะกะและสถานที่ที่เกี่ยวข้อง Tomioka Silk Mill and Related Sites 富岡製糸場・繰糸場.jpg วัฒนธรรม:

(ii) (iv)

2557 (2014)
แหล่งการปฏิวัติอุตสาหกรรมเมจิของญี่ปุ่น : อุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกล้า การต่อเรือ และเหมืองถ่านหิน Sites of Japan’s Meiji Industrial Revolution: Iron and Steel, Shipbuilding and Coal Mining Kagoshima Syuseikan.jpg วัฒนธรรม:

(ii) (iii) (iv)

2558 (2015)
งานสถาปัตยกรรมของเลอกอร์บูซีเย คุณูปการอันโดดเด่นต่อขบวนการสมัยใหม่
(ร่วมกับเบลเยียม ฝรั่งเศส เยอรมนี สวิตเซอร์แลนด์ อาร์เจนตินา และอินเดีย)
The Architectural Work of Le Corbusier, an Outstanding Contribution to the Modern Movement National museum of western art01 1920.jpg วัฒนธรรม:

(i) (ii) (vi)

2559 (2016) สถานที่ที่ขึ้นทะเบียนได้แก่ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ศิลปะตะวันตก
เกาะศักดิ์สิทธิ์โอะกิโนะชิมะและสถานที่ที่เกี่ยวข้องในภูมิภาคมุนะกะตะ Sacred Island of Okinoshima and Associated Sites in the Munakata Region Munakata taisya honden.JPG วัฒนธรรม:

(ii) (iii)

2560 (2017)

 มองโกเลีย[แก้]

ชื่อภาษาไทย ชื่อภาษาอังกฤษ ภาพ เกณฑ์พิจารณา ปี พ.ศ. (ค.ศ.) คำอธิบาย
แอ่งน้ำอุฟส์นูร์
(ร่วมกับรัสเซีย)
Uvs Nuur Basin Uvs-noor.jpg ธรรมชาติ:

(ix) (x)

2546 (2003)
ภูมิทัศน์วัฒนธรรมหุบเขาออร์คอน Orkhon Valley Cultural Landscape Orchon-mongolei.JPG วัฒนธรรม:

(ii) (iii) (iv)

2547 (2004)
กลุ่มภาพบนแผ่นหินแห่งเทือกเขาอัลไตในมองโกเลีย Petroglyphic Complexes of the Mongolian Altai วัฒนธรรม:

(iii)

2554 (2011)
ภูเขาใหญ่บูร์คันคัลดุนและภูมิทัศน์ศักดิ์สิทธิ์โดยรอบ Great Burkhan Khaldun Mountain and its surrounding sacred landscape Onon.jpg วัฒนธรรม:

(iv) (vi)

2558 (2015)
ภูมิทัศน์แห่งดอเรีย
(ร่วมกับรัสเซีย)
Landscapes of Dauria 150px ธรรมชาติ:

(ix) (x)

2560 (2016)

อ้างอิง[แก้]