วัดหนองพลับ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

วัดหนองพลับ เป็นวัดประจำของหมู่บ้านพลับและบ้านค้อ ตำบลสนม อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ เป็นจุดศูนย์รวมจิตใจของพี่น้องทั้ง 2 หมู่บ้านและยังเป็นที่ทำกิจกรรมต่างๆร่วมกันทั้ง 2 หมู่บ้าน

ประวัติความเป็นมา

วัดหนองพลับ บ้านพลับ ต.สนม อ.สนม จ.สุรินทร์

วัดหนองพลับ ตั้งตามชื่อหมู่บ้าน และหนองน้ำ เริ่มดำเนินการก่อตั้ง ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2505 โดยการริเริ่มของ ผู้ใหญ่ริง พรหมตวง กับพระอาจารย์หงษ์ ธัมมะจาโร พร้อมทั้งชาวบ้านพลับ บ้านค้อ ทุกคนได้ร่วมกันก่อตั้ง โดยครั้งแรกตั้งเป็นที่พักสงฆ์ อยู่กลางบ้าน เป็นศาลาหลังเดี่ยว จนถึง พ.ศ. 2508 จึงได้ย้ายออกมาตั้งที่อยู่ในปัจจุบัน ได้รับอนุญาตสร้างวัดเมื่อวันที่ 8 กันนยายน พ.ศ. 2515 ได้รับอนุญาตตั้งวัดเมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2517 และได้รับพระราชทาน วิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2538 เขตวิสุงคามสีมา กว้าง 20 เมตร ยาว 30 เมตร

วัดหนองพลับ ขอบคุณภาพจากเว็บสนม
วัดหนองพลับ ขอบคุณภาพจากเว็บสนม
วัดหนองพลับ ขอบคุณภาพจากเว็บสนม

ข้อมูลทั่วไปของวัดหนองพลับ

วัดหนองพลับ สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีที่ดินที่ตั้งวัดเนื้อที่ 7 ไร่ 70 ตารางวา อาณาเขต ทิศเหนือติดที่สวนนายริง พรมตวง และที่นายอุทัย ชัยงาม ทิศตะวันตกติดทางสาธารณประโยช์ ทิศใต้ติดถนนหลวง ทิศตะวันออกติดที่ดินนายบุญจันทร์ บุญเกลี้ยง มีที่ธรณีสงฆ์ จำนวน 1 แปลง เนื้อที่ 3 งาน (ที่ตั้งศูนย์สาธิตการตลาด)