วัดบางมะฝ่อ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
วัดบางมะฝ่อ
แผนที่
ที่ตั้งตำบลบางมะฝ่อ อำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์
ประเภทวัดราษฎร์
นิกายมหานิกาย
พระพุทธศาสนา ส่วนหนึ่งของสารานุกรมพระพุทธศาสนา

วัดบางมะฝ่อ เป็นวัดราษฎร์สังกัดคณะสงฆ์ฝ่ายมหานิกาย ตั้งอยู่ในตำบลบางมะฝ่อ อำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์ ที่ดินที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ 15 ไร่ 2 งาน 62 ตารางวา

วัดบางมะฝ่อสร้างเมื่อประมาณปี พ.ศ. 2322 เดิมชื่อ วัดจันทป่าฝ้าย เล่าสืบต่อกันมาว่า คู่สามีภรรยานามว่า นายจันทและนางฝ้าย ได้อุทิศที่ดินให้เป็นที่สร้างวัด ต่อมาเมื่อ พ.ศ. 2457 สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส ได้เสด็จตรวจการคณะสงฆ์ภาคเหนือ และได้เปลี่ยนชื่อวัดให้ตรงกับชื่อบ้าน เป็น "วัดบางมะฝ่อ" วัดได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อพ.ศ. 2420 เขตวิสุงคามสีมากว้าง 34 เมตร ยาว 34 เมตร ต่อมาพระครูนิภาสธรรมคุณ (อ่อน จันทโธโต) ได้รื้อถอนและปลูกสร้างวัดใหม่แล้วเสร็จเมื่อ พ.ศ. 2471 ด้านการศึกษา มีโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม เปิดสอนเมื่อ พ.ศ. 2524 ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัด เปิดสอนเมื่อ พ.ศ. 2536[1]

อาคารเสนาสนะที่สำคัญ ได้แก่ อุโบสถ ประตูหน้าต่างมีรูปทวารบาล ฝาผนังด้านในเป็นภาพพุทธชาดก ในวิหารมีภาพพุทธประวัติ เรื่องราวพระเวสสันดร ภาพพระเจ้าสิบชาติ เรื่องจันทกุมาร เป็นฝีมือช่างเก่า พระประธานปางมารวิชัยมีความแปลกตรงที่มีตาลปัตรอยู่ด้วย ในวิหารยังมีรอยพระพุทธบาท ศาลาการเปรียญ และศาลายุรยาตร์

วัดเคยใช้เป็นที่จัดงานประเพณีเลี้ยงข้าวแช่ประจำปีของชาวตำบลบางมะฝ่อ ซึ่งเป็นประเพณีเก่าแก่ที่จัดขึ้นในวันครอบครัวที่มีการจัดงานสืบต่อกันมาไม่ต่ำกว่าร้อยปี[2]

อ้างอิง[แก้]

  1. "ชุมชนคุณธรรมฯ วัดบางมะฝ่อ อำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์". สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค์. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2021-12-27. สืบค้นเมื่อ 2021-12-27.
  2. "วัดบางมะฝ่อ". การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.).