ตำบลนากลาง (อำเภอนากลาง)

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
(เปลี่ยนทางจาก ตำบลนากลาง)
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

ตำบลนากลาง เป็นหน่วยปกครองส่วนภูมิภาคของอำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู มีทั้งหมด 16 หมู่บ้าน

ตำบลนากลาง
อักษรไทยตำบลนากลาง
อักษรโรมันTambon Na Klang
จังหวัดหนองบัวลำภู
อำเภอนากลาง
ประชากร (2560)
 • ทั้งหมด12,098 คน
รหัสไปรษณีย์39170
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

ประวัติ[แก้]

ตำบลนากลาง เป็นตำบลใหญ่ที่อยู่กับการปกครองของจังหวัดอุดรธานี ต่อมาในปี 2537 ได้มีการจัดตั้งจังหวัดหนองบัวลำภู และตำบลนากลางได้แยกการปกครองออกเป็น 4 ตำบล คือ ตำบลด่านช้าง[1] ตำบลกุดแห่[2] ตำบลเทพคีรี ตำบลนาแก ปัจจุบันเป็นตำบลที่ขึ้นอยู่ในการปกครองของอำเภอนากลาง ประกอบด้วย 16 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 1 บ้านกกค้อ หมู่ 2 บ้านกกโพธิ์ หมู่ 3 บ้านกกค้อ หมู่ 4 บ้านกกค้อ หมู่ 5 บ้านนันทจันทร์ หมู่ 6 บ้านภูน้อย หมู่ 7 บ้านหนองบัวคำแสน หมู่ 8 บ้านเลิศเสนีย์ หมู่ 9 บ้านนครพัฒนา หมุ่ 10 บ้านโพธิ์แก้ว หมู่ 11 บ้านหนองหญ้าปล้อง หมู่ 12 บ้านโนนแดง หมู่ 13 บ้านศิริชัย หมู่ 14 บ้านหนองฉิมพัฒนา หมู่ 15 หนองบัวคำแสนหินแบ่นศิลา หมู่ 16 บ้านสุขสวัสดิ์พัฒนา

ที่ตั้งและอาณาเขต[แก้]

ตำบลนากลาง ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของอำเภอ มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังต่อไปนี้

  • ทิศเหนือ ติดต่อ ตำบลกุดแห่ และตำบลกุดดินจี่
  • ทิศใต้ ติดต่อ ตำบลฝั่งแดง และตำบลนาคำไฮ อำเภอเมืองหนองบัวลำภู
  • ทิศตะวันออก ติดต่อ ตำบลกุดดินจี่
  • ทิศตะวันตก ติดต่อ ตำบลกุดแห่

การปกครอง[แก้]

การปกครองส่วนภูมิภาค[แก้]

ตำบลนากลาง อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู แบ่งการปกครองออกเป็น 16 หมู่บ้าน ประกอบด้วย

1. บ้านกกค้อ (Ban Kok Kho) หมู่ที่ 1 9. บ้านนครพัฒนา (Ban Nakhon Phatthana) หมู่ที่ 9
2. บ้านกกโพธิ์ (Ban Kok Pho) หมู่ที่ 2 10. บ้านโพธิ์แก้ว (Ban Pho Kaeo) หมู่ที่ 10
3. บ้านกกค้อ (Ban Kok Kho) หมู่ที่ 3 11. บ้านหนองหญ้าปล้อง (Ban Nong Ya Plong) หมู่ที่ 11
4. บ้านนครชัย (Ban Nakhon Chai) หมู่ที่ 4 12. บ้านโนนแดง (Ban Non Daeng) หมู่ที่ 12
5. บ้านนันทจันทร์ (Ban Nan Tha Chan) หมู่ที่ 5 13. บ้านศิริชัย (Ban Siri Chai) หมู่ที่ 13
6. บ้านภูน้อย (Ban Phu Noi) หมู่ที่ 6 14. บ้านหนองฉิมพัฒนา (Ban Nong Chim Phatthana) หมู่ที่ 14
7. บ้านหนองบัวคำแสน (Ban Nong Bua Kham Saen) หมู่ที่ 7 15. บ้านหนองบัวคำแสนหินแบ่นศิลา (Ban Nong Bua Kham Saen Hin Baen Sila) หมู่ที่ 15
8. บ้านเลิศเสนีย์ (Ban Loet Seni) หมู่ที่ 8 16. บ้านสุขสวัสดิ์พัฒนา (Ban Suk Sawat Phatthana) หมู่ที่ 16
 

การปกครองส่วนท้องถิ่น[แก้]

ท้องที่ตำบลนากลาง ประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 2 แห่ง ได้แก่

  • เทศบาลตำบลนากลาง ครอบคลุมพื้นที่ หมู่ที่ 1,3,4-8,10-11,13-14,16 ทั้งหมด และหมู่ที่ 2,5,9,15 บางส่วน
  • องค์การบริหารส่วนตำบลกุดแห่ ครอบคลุมพื้นที่ หมู่ที่ 12 ทั้งหมด และหมู่ที่ 2,5,9,15 บางส่วน

อ้างอิง[แก้]

  1. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ตั้งและเปลี่ยนแปลงเขตตำบลในท้องที่อำเภอนากลาง กิ่งอำเภอสุวรรณคูหา อำเภอนากลาง และอำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดอุดรธานี" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 95 (49 ง): 1346. 9 พฤษภาคม 2521.
  2. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ตั้งและกำหนดเขตตำบลในท้องที่อำเภอเมืองอุดรธานี อำเภอหนองแสง อำเภอกุดจับ อำเภอนากลาง และอำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 107 (168 ง): 3. 7 กันยายน 2533.