ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมขุนวรจักรธรานุภาพ"

ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
ด เปลี่ยนเป็นสละโอ
(ด เปลี่ยนเป็นสละโอ)
'''พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมขุนวรจักรธรานุภาพ''' พระนามเดิม '''พระองค์เจ้าปราโมช''' เป็นพระราชโอรสใน[[พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย]]และเจ้าจอมมารดาอัมพา ประสูติ เมื่อวันอังคาร แรม 9 ค่ำ เดือน 4 ปีชวด ตรงกับวันที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2359 ทรงเป็นต้น[[:หมวดหมู่:ราชสกุลปราโมช|ราชสกุลปราโมช]]
 
พระองค์เจ้าปราโมช ทรงกำกับราชการ กรมพระนครบาล กรมหมอ กรมช่างเคลือบ ช่างหุงกระจก กรมญวนหก และกรมท่า ในวันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2394 [[พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว]]โปรดให้สถาปนาเป็น'''พระเจ้าน้องยาเธอ กรมหมื่นวรจักรธรานุภาพ''' จนถึงวันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2410 จึงดปรดโปรดให้เลื่อนเป็น'''กรมขุนวรจักรธรานุภาพ'''
 
ในช่วงต้นรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในการสถาปนา[[กรมพระราชวังบวรสถานมงคล]] (วังหน้า) ที่ประชุมอันมี[[สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค)]] ผู้สำเร็จราชการแผ่นดิน เป็นประธาน ตกลงที่จะแต่งตั้ง[[กรมพระราชวังบวรวิไชยชาญ|กรมหมื่นบวรวิไชยชาญ]] พระโอรสองค์ใหญ่ของ[[พระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว]] เป็นกรมพระราชวังบวรสถานมงคล ตามคำเสนอของ[[พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระเทเวศร์วัชรินทร์|พระเจ้าน้องยาเธอ กรมหลวงเทเวศร์วัชรินทร์]] แต่เรื่องนี้ไม่เป็นมติเอกฉันท์ของที่ประชุม เพราะพระองค์เจ้าปราโมช กรมขุนวรจักรธรานุภาพ ทรงคัดค้านว่า การแต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งกรมพระราชวังบวรสถานมงคลนั้น ตามโบราณราชประเพณีเป็นพระราชอำนาจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ไม่ใช่เป็นหน้าที่ของที่ประชุม ซึ่งทำความไม่พอใจให้แก่สมเด็จเจ้าพระยาฯ ท่านจึงได้ย้อนถามว่า ''ที่ไม่ยอมนั้น อยากจะเป็นเองหรือ'' (ทิพากรวงศ์ 2504, 266-267)
ผู้ใช้นิรนาม

รายการเลือกการนำทาง

เครื่องมือส่วนตัว

สิ่งที่แตกต่าง

เพิ่มเติม