พระเจ้าปเย

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

พระเจ้าปเย (พระเจ้ามหาสีหสุรสุธรรมราชา) เป็นพระมหากษัตริย์พม่าองค์ที่ 9แห่งราชวงศ์ตองอูพระองค์เป็นพระราชโอรสของพระเจ้าทาลุน พระองค์ครองราชย์เมื่อปี พ.ศ. 2204 โดยพระองค์ได้รับการสนับสนุนจากขุนนาง และเมื่อพระเจ้าพินดาเลพระเชษฐาของพระองค์ได้ถูกปลดจากการเป็นกษัตริย์ พระเจ้าปเยจึงนำตัวพระเจ้าพินดาเลไปประหารชีวิต

พระองค์สิ้นพระชนม์เมื่อปี พ.ศ. 2215 และพระราชโอรสของพระองค์เลยขึ้นครองราชย์ต่อเป็น พระเจ้านราวาระ

ก่อนหน้า พระเจ้าปเย ถัดไป
พระเจ้าพินดาเล
ราชวงศ์ตองอู
2leftarrow.png พระเจ้าปเยมิน
ยุคนยองยาน

(2204)
2rightarrow.png พระเจ้านราวาระ
ราชวงศ์ตองอู