พระเจ้าปเย

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
Jump to navigation Jump to search

พระเจ้าปเย (พระเจ้ามหาสีหสุรสุธรรมราชา) เป็นพระมหากษัตริย์พม่าองค์ที่ 9แห่งราชวงศ์ตองอูพระองค์เป็นพระราชโอรสของพระเจ้าทาลุน พระองค์ครองราชย์เมื่อปี พ.ศ. 2204 โดยพระองค์ได้รับการสนับสนุนจากขุนนาง และเมื่อพระเจ้าพินดาเลพระเชษฐาของพระองค์ได้ถูกปลดจากการเป็นกษัตริย์ พระเจ้าปเยจึงนำตัวพระเจ้าพินดาเลไปประหารชีวิต

พระองค์สิ้นพระชนม์เมื่อปี พ.ศ. 2215 และพระราชโอรสของพระองค์เลยขึ้นครองราชย์ต่อเป็น พระเจ้านราวาระ

ก่อนหน้า พระเจ้าปเย ถัดไป
พระเจ้าพินดาเล 2leftarrow.png พระมหากษัตริย์พม่า
(อาณาจักรพม่ายุคที่ 2)

(พ.ศ. 2204 - พ.ศ. 2215)
2rightarrow.png พระเจ้านราวาระ