พระเจ้าสีหสุระที่ 2 แห่งอังวะ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
พระเจ้าสีหสุระที่ 2 แห่งอังวะ
ဒုတိယ သီဟသူရ (အင်းဝ)
กษัตริย์แห่งอังวะ
ครองราชย์1485 – 4 มีนาคม 1501
ก่อนหน้าพระเจ้ามังฆ้องที่ 2
ถัดไปพระเจ้ามังฆ้องที่ 2
ประสูติประมาณกุมภาพันธ์ ค.ศ. 1474
อังวะ
สวรรคต4 มีนาคม 1501
อังวะ
คู่อภิเษกElder daughter of Theinkhathu of Salin
พระราชบุตรชเวนรธา
ราชวงศ์โมญีน
พระราชบิดาพระเจ้ามังฆ้องที่ 2
พระราชมารดาพระนางอตุลสิริธัมมเทวี
ศาสนาพุทธเถรวาท

พระเจ้าสีหสุระที่ 2 แห่งอังวะ (พม่า: ဒုတိယ သီဟသူရ (အင်းဝ); 1474–1501) กษัตริย์ผู้ปกครองร่วมแห่ง อาณาจักรอังวะ โดยปกครองร่วมกับพระราชบิดาของพระองค์ พระเจ้ามังฆ้องที่ 2 เป็นเวลา 15 ปี เมื่อพระชนมายุได้ 6 พรรษาพระราชบิดาของพระองค์ได้ขึ้นสืบราชบัลลังก์แห่งอังวะพร้อมกับสถาปนาพระองค์เป็น ทายาทผู้มีสิทธิโดยตรง ใน ค.ศ. 1485 ขณะพระชนมายุเพียง 11 พรรษาพระองค์ได้ขึ้นเป็นกษัตริย์ร่วม พระองค์ประทับพระราชวังเดียวกับพระราชบิดาพร้อมได้รับพระราชทานเศวตฉัตร (ฉัตรขาว) อันเป็นสัญลักษณ์ของผู้ปกครอง พระองค์ปกครองร่วมกับพระราชบิดาของพระองค์เป็นเวลา 15 ปี แต่พระองค์สวรรคตเพียง 1 เดือนก่อนที่พระราชบิดาของพระองค์จะสวรรคต พระเจ้ามังฆ้องที่ 2 ต้องเผชิญหน้ากับการก่อกบฏตลอดรัชสมัยจึงสถาปนาพระราชโอรสเป็นกษัตริย์ร่วมเพราะต้องการความจงรักภักดีของพระราชโอรส พระเจ้ามังฆ้องที่ 2 สวรรคตเมื่อวันที่ 7 เมษายน ค.ศ. 1501 และราชบัลลังก์สืบทอดโดยพระราชโอรสองค์เล็กของพระองค์ พระเจ้าชเวนันจอชิน (นรปติที่ 2)

พงศาวลี[แก้]