พระเจ้าชเวตองเตต

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
อโนรธาที่ 1 แห่งซะไกง์
ชเวตองเตต
ရွှေတောင်တက်
กษัตริย์แห่งซะไกง์
ครองราชย์1335/36 – ป. สิงหาคม ค.ศ. 1339
ก่อนหน้าตราพระยาที่ 1
ถัดไปจะซวา
อัครมหาเสนาบดีนันทปากาน
ประสูติ23 กันยายน ค.ศ. 1313
Sunday, 2nd waxing of Thadingyut 675 ME
ปี้นยะ, อาณาจักรปี้นยะ
สวรรคตป. สิงหาคม ค.ศ. 1339 (พระชนมายุ 25)
ป. Tawthalin 701 ME
ซะไกง์, อาณาจักรซะไกง์
ชายาไม่ทราบ
พระราชบุตรไม่ทราบ
ราชวงศ์มยีนไซง์
พระราชบิดาตราพระยาที่ 1
พระราชมารดาไม่ทราบ
ศาสนาพุทธเถรวาท

สิริสีหสุระ ชเวตองเตต (พม่า: ရွှေတောင်တက်; บางทีเรียก อโนรธาที่ 1, 1313-1339) เป็นกษัตริย์ของ ซะไกง์ จาก ค.ศ. 1335/36 ถึง 1339 พระองค์เข้ามามีพระราชอำนาจโดยการปลด ตราพระยา พระราชบิดาของพระองค์ พระองค์ถูกลอบปลงพระชนม์สามปีต่อมาโดยผู้ภักดีของพระราชบิดาของพระองค์