ข้ามไปเนื้อหา

สีตูแห่งปีนยะ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
สีตูแห่งปีนยะ
စည်သူ
ผู้สำเร็จราชการแห่งปีนยะ
ครองราชย์1 กันยายน 1340 – 29 มีนาคม 1344
ก่อนหน้าอุซะนาที่ 1 แห่งปีนยะ
ถัดไปจอชวาที่ 1 แห่งปีนยะ
ประสูติประมาณ ต้นคริสต์ทศวรรษ 1280
พุกาม
สวรรคต1344
ปีนยะ
คู่อภิเษกสอตุตแห่งปีนยะ
พระราชบุตรสอจี
ราชวงศ์มยีนไซง์
พระราชบิดาพระเจ้านรสีหบดี
พระราชมารดาชินชเวแห่งพุกาม
ศาสนาพุทธเถรวาท

สีตูแห่งปีนยะ (พม่า: စည်သူ, [sìθù]; บางทีรู้จักในพระนาม มยีนไซง์สีตู) ผู้สำเร็จราชการแห่งปีนยะจาก ค.ศ. 1340 ถึง 1344 เรื่องราวของพระองค์ไม่ได้บันทึกไว้ในพงศาวดาร พระองค์ปรากฎเฉพาะในศิลาจารึกยุคปีนยะในฐานะ "กษัตริย์" มยีนไซง์สีตู