พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นไกรสรวิชิต

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นไกรสรวิชิต

พระอิสริยยศ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ
ฐานันดรศักดิ์ พระองค์เจ้า
ราชวงศ์ ราชวงศ์จักรี
ข้อมูลส่วนพระองค์
ประสูติ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2341
สิ้นพระชนม์ 30 มกราคม พ.ศ. 2390
พระบิดา พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช
พระมารดา เจ้าจอมมารดากลิ่น​

พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นไกรสรวิชิต (13 มิถุนายน พ.ศ. 2341 - 30 มกราคม พ.ศ. 2390) มีพระนามเดิมว่า พระองค์เจ้าสุทัศน์ เป็นโอรสพระองค์ที่ 40 ในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และ เจ้าจอมมารดากลิ่น (ธิดาของพระยาพัทลุงและคุณหญิงแป้น) เมื่อทรงพระเยาว์ชาววังเรียกพระองค์ว่า พระองค์โต เนื่องจากทรงมีวรกายที่สูงใหญ่ ประสูติเมื่อ วันพุธ เดือน 8 ขึ้น 1 ค่ำ ปีมะเมีย ตรงกับวันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2341 ทรงเป็นต้นราชสกุลสุทัศน์

เมื่อปี พ.ศ. 2372 พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าฯ สถาปนาขึ้นเป็นกรมหมื่นไกรสรวิชิต และโปรดให้ทรงกำกับกรมสังฆการี กรมธรรมการ และได้ว่ากรมอาลักษณ์ และคลังเสื้อหมวก พระองค์สิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่ 3 เมื่อวันอาทิตย์ เดือน ยี่ แรม 10 ค่ำ ปีมะแม นพศก จุลศักราช 1209 ตรงกับวันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2390 พระชันษา 49 ปี

พระองค์ทรงได้รับการยกย่องให้เป็นกวีไทยที่เป็นที่รู้จักกันทั่วไปในวงการ อักษรศาสตร์ และวรรณคดี โดยเฉพาะกวีที่เป็นพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช 5 พระองค์ คือ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย พระองค์เจ้าชายอรุโณทัย พระองค์เจ้าชายคันธรส พระองค์เจ้าชายวาสุกรี และพระองค์เอง พระนิพนธ์ของพระองค์ส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องสั้น หรือเบ็ดเตล็ดสั้นๆ เช่น โคลง กลอน ต่างๆในวัดเชนตุพนวิมลมังคลาราม เป็นต้น

พระโอรส-พระธิดา[แก้]

 • หม่อมเจ้าสุวรรณ สุทัศน์ (ประสูติเมื่อ พ.ศ. 2358 - 7 มีนาคม พ.ศ. 2419)
 • หม่อมเจ้าทัศวงษ์ สุทัศน์
 • หม่อมเจ้าจินดา สุทัศน์ (พระราชทานเพลิง พ.ศ. 2410) เสกสมรสกับหม่อมเจ้าหญิงอิน และหม่อมอ่วม สุทัศน์ ณ อยุธยา มีโอรส คือ 1.หม่อมราชวงศ์หรั่ง สุทัศน์ (พระทิพกำแหงสงคราม) 2.หม่อมราชวงศ์คลี่ สุทัศน์ (เจ้าพระยาวิชิตวงศ์วุฒิไกร) 3.หม่อมราชวงศ์เขียว สุทัศน์ (หลวงธรรมการานุวัตร) 4.หม่อมราชวงศ์ลพ สุทัศน์ (เจ้าพระยาอภัยราชามหายุติธรรมธร)
 • หม่อมเจ้าหญิงนารี สุทัศน์
 • หม่อมเจ้าจักรรัตน์ สุทัศน์
 • หม่อมเจ้ารังษี สุทัศน์ (พระราชทานเพลิง พ.ศ. 2408)
 • หม่อมเจ้าหญิงเลขา สุทัศน์ (พระราชทานเพลิง พ.ศ. 2405)
 • หม่อมเจ้าหญิงอรชร สุทัศน์ (ประสูติเมื่อ พ.ศ. 2375 - 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2457)
 • หม่อมเจ้าอโนชา สุทัศน์
 • หม่อมเจ้ามรกฎ สุทัศน์ (พระราชทานเพลิง พ.ศ. 2405)
 • หม่อมเจ้าหญิงอินทนิน สุทัศน์ (สิ้นชีพิตักษัยเมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2445)
 • หม่อมเจ้าอลงกรณ์ สุทัศน์ (ประสูติเมื่อ พ.ศ. 2386 สิ้นชีพิตักษัยเมื่อวันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2431 สิริชนมายุ 45 ปี พระราชทานเพลิง ณ วัดสระเกศ เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2432) ทรงเสกสมรสกับ หม่อมเจ้าหญิงมรกฏ นิลรัตน มีโอรส คือ 1.หม่อมราชวงศ์สิทธิ สุทัศน์ (พลโทพระยาวิชิตวงศ์วุฒิไกรวิชัยสงครามรามภักดี) 2.หม่อมราชวงศ์จิตร สุทัศน์ (พระยาศรีวรวงศ์)
 • หม่อมเจ้าภาณุมาศ สุทัศน์ (พระราชทานเพลิง พ.ศ. 2402)
 • หม่อมเจ้าดนตรี สุทัศน์
 • หม่อมเจ้าหญิงสุคนธ์ สุทัศน์
 • หม่อมเจ้าหญิงเล็ก สุทัศน์
 • หม่อทเจ้าโมรา สุทัศน์ (สิ้นชีพิตักษัยเมื่อวันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2444 พระราชทานเพลิง ณ วัดดุสิดาราม เมื่อวันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2455)
 • หม่อมเจ้าหญิงสุธารส สุทัศน์ (สิ้นชีพิตักษัยเมื่อวันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2449)
 • หม่อมเจ้าสุรามฤตย์ สุทัศน์ (สิ้นชีพิตักษัยเมื่อวันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2453 พระราชทานเพลิง ณ วัดอมรินทราราม เมื่อวันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2455)
 • หม่อมเจ้าหญิงจำนรรจา สุทัศน์ (ประสูติเมื่อ พ.ศ. 2384 สิ้นชีพิตักษัยเมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2432 สิริชนมายุ 49 ปี พระราชทานเพลิง ณ วัดระฆังโฆสิตาราม เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2434)
 • หม่อมเจ้าหญิงมุจลินท์ สุทัศน์
 • หม่อมเจ้าหญิงกำพร้า สุทัศน์

อ้างอิง[แก้]

 • ศุภวัฒย์ เกษมศรี, พลตรี หม่อมราชวงศ์, และรัชนี ทรัพย์วิจิตร. พระอนุวงศ์ชั้นหม่อมเจ้าในพระราชวงศ์จักรี. กรุงเทพ : สำนักพิมพ์บรรณกิจ, พิมพ์ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2549. 360 หน้า. หน้า หน้าที่. ISBN 974-221-818-8
 • บรรเจิด อินทุจันทร์ยง. ราชสกุลพระบรมราชวงศ์จักรี. กรุงเทพ : องค์การค้าของคุรุสภา, พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2539. หน้า หน้าที่. ISBN 974-005-650-8
 • ประยุทธ สิทธิพันธ์. ประวัติศาสตร์ประพาสต้น ของพระพุทธเจ้าหลวง เล่ม 2. กรุงเทพ : สร้างสรรค์บุ๊คส์, พิมพ์ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2552. 825 หน้า. หน้า หน้าที่ 501. ISBN 9743415968