พระราชสันตติวงศ์ในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจักรีบรมนาถฯ พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช (พ.ศ. ๒๒๗๙ - พ.ศ. ๒๓๕๒ ครองราชย์ พ.ศ. ๒๓๒๕ - พ.ศ. ๒๓๕๒) รัชกาลที่ ๑ แห่งราชจักรีวงศ์ พระราชสมภพเมื่อวันพุธ เดือน 10 แรม ๕ ค่ำ ปีมะโรงอัฐศก เวลา ๓ ยาม ตรงกับวันที่ ๓๐ มีนาคม พุทธศักราช ๒๒๗๙ ในรัชกาลของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ เป็นบุตรคนที่ ๔ ของสมเด็จพระปฐมบรมมหาชนก (พระนามเดิม "ทองดี") และพระอัครชายา (พระนามเดิม "หยก" หรือ ดาวเรือง) พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ปราบดาภิเษกขึ้นครองราชย์ เป็นพระเจ้าแผ่นดินแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ เมื่อวันที่ ๖ เมษายน พุทธศักราช ๒๓๒๕ (ตรงกับ วันเสาร์ เดือน ๕ แรม ๙ ค่ำ ปีขาล จัตราศก จุลศักราช ๑๑๔๔) ขณะมีพระชนมพรรษาได้ ๔๕ พรรษา

สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าหญิง (ไม่ปรากฏพระนาม)[แก้]

สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าหญิง (ไม่ปรากฏพระนาม)

 • สิ้นพระชนม์ตั้งแต่กรุงศรีอยุธยายังไม่เสียแก่พม่า
 • พระมารดา คือ สมเด็จพระอมรินทราบรมราชินี

สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าชาย (ไม่ปรากฏพระนาม)[แก้]

สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าชาย (ไม่ปรากฏพระนาม)

 • สิ้นพระชนม์ตั้งแต่กรุงศรีอยุธยายังไม่เสียแก่พม่า
 • พระมารดา คือ สมเด็จพระอมรินทราบรมราชินี

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าฉิมใหญ่[แก้]

สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าฉิมใหญ่ (สิ้นพระชนม์เมื่อปีกุน เอกศก จุลศักราช ๑๑๔๑ ตรงกับ พ.ศ. ๒๓๒๒)

 • พระนามเดิมว่า "ฉิมใหญ่" จดหมายเหตุออกพระนามว่า "หวาน"
 • จารึกที่โกศอัฐออกพระนามว่า "เจ้าครอกฉิมใหญ่"
 • ได้ถวายตัวเป็นพระราชชายาในสมเด็จพระเจ้าตากสิน
 • สิ้นพระชนม์ในแผ่นดินพระเจ้ากรุงธนบุรี เมื่อปีกุน เอกศก จุลศักราช ๑๑๔๑ ตรงกับ พ.ศ. ๒๓๒๒
 • พระมารดา คือ สมเด็จพระอมรินทราบรมราชินี

พระโอรส[แก้]

สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าชายฉิม[แก้]

พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย

พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย (พ.ศ. ๒๓๑๐-พ.ศ. ๒๓๖๗ ครองราชย์ พ.ศ. ๒๓๕๒ - พ.ศ. ๒๓๖๗) รัชกาลที่ ๒ แห่งราชจักรีวงศ์

 • ประสูติเมื่อวันพุธ เดือน ๔ ขึ้น ๗ ค่ำ ปีกุน นพศก จุลศักราช ๑๑๒๙ ตรงกับวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๓๑๐ ที่อัมพวา เมืองสมุทรสงคราม ขณะที่พระชนกดำรงพระยศเป็นหลวงยกกระบัตรเมืองราชบุรี
 • ทรงขึ้นครองราชย์เป็นรัชกาลที่ ๒ แห่งราชวงศ์จักรี เมื่อ พ.ศ. ๒๓๕๒
 • สวรรคตเมื่อวันพุธ เดือน ๘ แรม ๑๑ ค่ำ ปีวอก ฉศก จุลศักราช ๑๑๘๖ ตรงกับวันที่ ๒๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๓๖๗ พระชนมพรรษา ๕๘ พรรษา
 • พระมารดา คือ สมเด็จพระอมรินทราบรมราชินี

พระราชโอรส พระราชธิดา[แก้]

ดูรายละเอียดที่ พระมเหสี เจ้าจอม พระราชโอรส และ พระราชธิดา ในรัชกาลที่ ๒

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าแจ่ม[แก้]

สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมหลวงศรีสุนทรเทพ (พ.ศ. ๒๓๑๓-๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๓๕๑)

 • ประสูติเมื่อปีขาล โทศก จุลศักราช ๑๑๓๒ พ.ศ. ๒๓๑๓
 • รัชกาลที่ ๑ ทรงสถาปนาขึ้นเป็น "เจ้าฟ้ากรมหลวงศรีสุนทรเทพ"
 • หนังสือชุมนุมพระบรมราโชบาย ในรัชกาลที่ ๔ ออกพระนามว่า "เจ้าฟ้าหญิงแจ่มกระจ่างฟ้า"
 • สิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่ ๑ เมื่อวันอาทิตย์ เดือน ๙ แรม ๑ ค่ำ ปีมะโรง สัมฤทธิศก จุลศักราช ๑๑๗๐ ตรงกับวันที่ ๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๓๕๑ พระชันษา ๓๘ ปี
 • พระมารดา คือ สมเด็จพระอมรินทราบรมราชินี

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าหญิง (ไม่ปรากฏพระนาม)[แก้]

สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าหญิง (ไม่ปรากฏพระนาม)

 • สิ้นพระชนม์เมื่อครั้งแผ่นดินพระเจ้ากรุงธนบุรี
 • พระมารดา คือ สมเด็จพระอมรินทราบรมราชินี

สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าชายจุ้ย[แก้]

ดูรายละเอียดที่ สมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาเสนานุรักษ์

สมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาเสนานุรักษ์ หรือ สมเด็จพระบวรราชเจ้า กรมพระราชวังบวรมหาเสนานุรักษ์ (พ.ศ. ๒๓๑๖ - ๒๓๖๐) เป็นพระราชโอรสลำดับที่ ๗ ในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช

 • ประสูติเมื่อวันจันทร์ เดือน ๕ ขึ้น ๗ ค่ำ ปีมะโรง เบญจศก จุลศักราช ๑๑๓๔ ตรงกับวันที่ ๓๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๓๑๕
 • มีพระนามเดิมว่า จุ้ย
 • ในรัชกาลที่ ๑ โปรดเกล้าฯ สถาปนาเป็น สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้ากรมขุนเสนานุรักษ์
 • ใน พ.ศ. ๒๓๕๐ รัชกาลที่ ๑ โปรดเกล้าฯให้เลื่อนกรมขึ้นเป็น กรมหลวง และโปรดให้รับบัณฑูรน้อย
 • ใน พ.ศ. ๒๓๕๒ รัชกาลที่ ๒ โปรดเกล้าฯพระราชทานอุปราชาภิเษกเป็นพระมหาอุปราช กรมพระราชวังบวรสถานมงคล เฉลิมพระนามาภิไธยว่า กรมพระราชวังบวรมหาเสนานุรักษ์ ดำรงพระยศ พระมหาอุปราช อยู่ ๘ ปี
 • สวรรคตในรัชกาลที่ ๒ วันพุธ เดือน ๘ อุตราสาฒ ขึ้น ๓ ค่ำ ปีฉลู นพศก จ.ศ. ๑๑๗๙ ตรงกับวันที่ ๑๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๓๖๐ พระชนมายุ ๔๕ พรรษา
 • พระโกศตั้งบนพระที่นั่งพุทไธสวรรค์
 • พระมารดา คือ สมเด็จพระอมรินทราบรมราชินี

พระโอรส พระธิดา[แก้]

ดูรายละเอียดที่ พระโอรส-ธิดาในสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาเสนานุรักษ์

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าหญิง(ไม่ปรากฏพระนาม)[แก้]

สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าหญิง (ไม่ปรากฏพระนาม)

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าหญิงเอี้ยง[แก้]

สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมหลวงเทพยวดี (๑๔ พฤษภาคมพ.ศ. ๒๓๒๐-๒๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๓๖๖)

 • ประสูติเมื่อวันอังคาร เดือน ๗ ขึ้น ๗ ค่ำ ปีระกา นพศก จุลศักราช ๑๑๓๙ ตรงกับวันที่ ๑๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๓๒๐
 • ในรัชกาลที่ ๑ พระราชทานนามใหม่ว่า "เจ้าฟ้าประไพวดี" แต่รัชกาลที่ ๔ ทรงออกพระนามว่า "ประภาวดี"
 • ปีมะโรง สัมฤทธิศก จุลศักราช ๑๑๗๐ พ.ศ. ๒๓๕๑ รัชกาลที่ ๑ ทรง สถาปนายศเป็น "กรมหลวงเทพยวดี"
 • สิ้นพระชนม์ในสมัย รัชกาลที่ ๒ เมื่อวันศุกร์ เดือน ๙ แรม ๒ ค่ำ ปีมะแม เบญจศก จุลศักราช ๑๑๘๕ ตรงกับวันที่ ๒๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๓๖๖ พระชันษา ๔๗ ปี
 • พระมารดา คือ สมเด็จพระอมรินทราบรมราชินี


พระเจ้าลูกเธอ พระองค์เจ้าหญิงจันทบุรี[แก้]

สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากุณฑลทิพยวดี (พ.ศ. ๒๓๔๑-๑๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๓๘๑)

 • ประสูติเมื่อ ปีมะเมีย นพศก จุลศักราช ๑๑๓๙ พ.ศ. ๒๓๔๑
 • วันจันทร์ เดือน ๑๒ ขึ้น ๓ ค่ำ ปีเถาะ สัมฤทธิศก จุลศักราช ๑๑๖๖ พ.ศ. ๒๓๔๗ รัชกาลที่ ๑ ทรง สถาปนาขึ้นเป็น "สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้ากุณฑลทิพยวดี"
 • สิ้นพระชนม์ในสมัย รัชกาลที่ ๓ เมื่อวันเสาร์ เดือน ๔ ขึ้น ๓ ค่ำ ปีจอ เบญจศก จุลศักราช ๑๒๐๐ ตรงกับวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๓๘๑ พระชนมพรรษา ๔๒ พรรษา
 • พระมารดา คือ เจ้าจอมมารดาทองสุก

พระเจ้าลูกยาเธอ พระองค์เจ้าชายกล้าย[แก้]

พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทักษ์เทวา (พ.ศ. ๒๓๒๑-สมัยรัชกาลที่ ๑)

 • ประสูติเมื่อปีจอ สัมฤทธิศก จุลศักราช ๑๑๔๐ พ.ศ. ๒๓๒๑ ในแผ่นดินพระเจ้ากรุงธนบุรี
 • สิ้นพระชนม์ในสมัยรัชกาลที่ ๑
 • พระมารดา คือ เจ้าจอมมารดาภิมสวน

พระเจ้าลูกเธอ พระองค์เจ้าหญิงนุ่ม[แก้]

พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าหญิงนุ่ม (พ.ศ. ๒๓๒๖-สมัยรัชกาลที่ ๓)

 • ประสูติเมื่อปีเถาะ เบญจศก จุลศักราช ๑๑๔๕ พ.ศ. ๒๓๒๖
 • สิ้นพระชนม์ในสมัยรัชกาลที่ ๓
 • พระมารดา คือ เจ้าจอมมารดาปุย

พระเจ้าลูกยาเธอ พระองค์เจ้าชายทับทิม[แก้]

พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นอินทรพิพิธ (พ.ศ. ๒๓๒๖-๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๓๖๓)

พระโอรส พระธิดา[แก้]

พระเจ้าลูกเธอ พระองค์เจ้าหญิง (ไม่ปรากฏพระนาม)[แก้]

พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าหญิง (พ.ศ. 2327-สมัยรัชกาลที่ 1)

 • ประสูติเมื่อปีมะโรง ฉศก จุลศักราช 1146 พ.ศ. 2327
 • สิ้นพระชนม์ตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์ในรัชกาลที่ 1
 • พระมารดา คือ เจ้าจอมมารดาดวง

พระเจ้าลูกเธอ พระองค์เจ้าหญิงผะอบ[แก้]

พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าผะอบ (พ.ศ. 2327-สมัยรัชกาลที่ 1)

 • ประสูติเมื่อปีมะโรง ฉศก จุลศักราช 1146 พ.ศ. 2327
 • สิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่ 1
 • พระมารดา คือ เจ้าจอมมารดาภิมสวน

พระเจ้าลูกเธอ พระองค์เจ้าหญิงพลับ[แก้]

พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าพลับ (พ.ศ. 2328-พ.ศ. 2409)

 • ประสูติเมื่อปีมะเส็ง สัปตศก จุลศักราช1147 พ.ศ. 2328
 • สิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่ 4 เมื่อปีขาล สัปตศก จุลศักราช 1228 พ.ศ. 2409 พระชันษา 82 ปี
 • พระมารดา คือ เจ้าจอมมารดาคุ้ม

พระเจ้าลูกยาเธอ พระองค์เจ้าชายอภัยทัต[แก้]

พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงเทพพลภักดิ์ (23 สิงหาคม พ.ศ. 2328 - 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2380)

 • ประสูติเมื่อวันอังคาร เดือน 9 แรม 3 ค่ำ ปีมะเสร็ง สัปตศก จุลศักราช 1147 ตรงกับวันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2328
 • ในสมัยรัชกาลที่ 1 พ.ศ. 2350 ได้รับการโปรดเกล้าสถาปนาขึ้นเป็น "กรมหมื่นเทพพลภักดิ์"
 • ในสมัย รัชกาลที่ 2 ได้ทรงรับราชการว่ากรมพระคชบาล
 • ในสมัยรัขกาลที่ 3 พ.ศ. 2375 ได้รับการโปรดเกล้าเลื่อนกรมขึ้นเป็น "กรมหลวงเทพพลภักดิ์"
 • สิ้นพระชนม์ในสมัยรัชกาลที่ 3 เมื่อวันอังคารเดือน 3 แรม 11 ค่ำ ปีระกา นพศก จุลศักราช 1199 ตรงกับวันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2380 พระชันษา 52 ปี
 • พระมารดา คือ เจ้าจอมมารดาน้อยแก้ว (ธิดาพระยาจักรี เมืองนครศรีธรรมราช)

พระเจ้าลูกยาเธอ พระองค์เจ้าชายอรุโณทัย[แก้]

สมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาศักดิพลเสพ (21 ตุลาคมพ.ศ. 2328 - 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2375)

 • ประสูติเมื่อวันศุกร์ เดือน 11 แรม 3 ค่ำ ปีมะเส็ง สัปตศก จุลศักราช 1147 ตรงกับวันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2328
 • ในรัชกาลที่ 1 พ.ศ. 2350 ได้รับการโปรดเกล้าสถาปนาขึ้นเป็น "กรมหมื่นศักดิพลเสพ"
 • ในรัชกาลที่ 2 ทรงกำกับกรมพระกลาโหม
 • ในรัชกาลที่ 3 โปรดเกล้าให้อุปราภิเษกขึ้นเป็น กรมพระราชวังบวรสถานมงคล ทรงอยู่ในตำแหน่งพระมหาอุปราช 8 ปี
 • ทิวงคตในรัชาลที่ 3 เมื่อวันอังคาร เดือน 6 ขึ้น 2 ค่ำ ปีมะโรง จัตวาศก จุลศักราช 1194 ตรงกับวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2375
 • พระโกศศพตั้งที่พระที่นั่งอิศราวินิจฉัย (วังหน้า)
 • พระมารดา คือ เจ้าจอมมารดานุ้ยใหญ่

พระโอรส พระธิดา[แก้]

ประสูติก่อนอุปราชาภิเษก[แก้]

 • พระองค์เจ้าหญิงอรุณ (พ.ศ. 2348-2428) ประสูติแต่เจ้าจอมมารดาน้อย
 • พระองค์เจ้าหญิงสำอาง (พ.ศ. 2350-2412) ประสูติแต่เจ้าจอมมารดาคุ้มใหญ่
 • พระองค์เจ้าชายสว่าง (พ.ศ. 2358-2404) ประสูติแต่เจ้าจอมมารดางิ้ว
 • พระองค์เจ้าหญิงอัมพร (พ.ศ. 2358-2360) ประสูติแต่เจ้าจอมมารดาแสง
 • พระองค์เจ้าหญิงสังวาล (พ.ศ. 2359-2423) ประสูติแต่เจ้าจอมมารดาเฟือง
 • พระองค์เจ้าชายกำภู (พ.ศ. 2360-2419) ประสูติแต่เจ้าจอมมารดาคำ ทรงเป็นต้นสกุล กำภู
 • พระองค์เจ้าชายกัมพล (พ.ศ. 2360-2366) ประสูติแต่เจ้าจอมมารดาตานี
 • พระองค์เจ้าชายอุทัย (พ.ศ. 2360-2392) ประสูติแต่เจ้าจอมมารดางิ้ว
 • พระองค์เจ้าชายเกสรา (พ.ศ. 2360-2416) ประสูติแต่เจ้าจอมมารดาคุ้มเล็ก ทรงได้รับสถาปนาเป็นกรมหมื่นอานุภาพพิศาลศักดิ เมื่อ พ.ศ. 2408 ในรัชกาลที่ 4 ทรงเป็นต้นสกุล เกสรา
 • พระองค์เจ้าชายเนตร (พ.ศ. 2361-2377) ประสูติแต่เจ้าจอมมารดาเฟือง
 • พระองค์เจ้าชายขจร (พ.ศ. 2363-2377) ประสูติแต่เจ้าจอมมารดานิ่ม
 • พระองค์เจ้าชายอิศราพงศ์ (พ.ศ. 2363-2404) ทรงประสูติในพระองค์เจ้าดาราวดี พระธิดาในกรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาท ทรงได้รับสถาปนาเป็นเจ้าฟ้าอิศราพงศ์ เมื่อ พ.ศ. 2394 ในรัชกาลที่ 4 ทรงเป็นต้นสกุล อิศรศักดิ์
 • พระองค์เจ้าหญิงอัมพา (พ.ศ. 2364-2366) ประสูติแต่เจ้าจอมมารดาฉิมสิงหฬ
 • พระองค์เจ้าชายนุช (พ.ศ. 2364-2417) ประสูติแต่เจ้าจอมมารดาเฟือง ทรงเป็นต้นสกุล อนุชะศักดิ์
 • พระองค์เจ้าชายแฉ่ง (พ.ศ. 2365-2387) ประสูติแต่เจ้าจอมมารดางิ้ว

ประสูติเมื่ออุปราชาภิเษกแล้ว[แก้]

 • พระองค์เจ้าชาย (พ.ศ. 2367-2370) ประสูติแต่เจ้าจอมมารดาลูกจันทน์
 • พระองค์เจ้าชาย (พ.ศ. 2368) ประสูติแต่เจ้าจอมมารดาฉิมสิงหฬ
 • พระองค์เจ้าชายเริงคนอง (เรียกกันว่า พระองค์ชายป๊อก) (พ.ศ. 2372-2425) ประสูติแต่เจ้าจอมมารดาเอม ทรงเป็นต้นสกุล นันทิศักดิ์
 • พระองค์เจ้าหญิงบันเทิง (พ.ศ. 2372-2427) ประสูติแต่เจ้าจอมมารดาภู ทรงเสกสมรสกับสมเด็จเจ้าฟ้ามหามาลา กรมพระยาบำราบปรปักษ์
 • พระองค์เจ้าชายอินทวงศ์ (พ.ศ. 2372-2398) ประสูติแต่เจ้าจอมมารดาพัน

พระเจ้าลูกยาเธอ พระองค์เจ้าชายทับ[แก้]

พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นจิตรภักดี (16 กุมภาพันธ์พ.ศ. 2329 - 12 เมษายน พ.ศ. 2368)

 • ประสูติเมื่อวันศุกร์ เดือน 3 แรม 14 ค่ำ ปีมะเมีย อัฐศก จุลศักราช 1148 ตรงกับวันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2329
 • รัชกาลที่ 2 พ.ศ. 2356 ได้รับการโปรดเกล้าสถาปนาขึ้นเป็น "กรมหมื่นจิตรภักดี" ได้ทรงกำกับกรมช่างสิบหมู่ กรมช่างหล่อ
 • สิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่ 3 วันอังคาร เดือน 5 แรม 10 ค่ำ ปีระกา สัปตศก จุลศักราช 1187 ตรงกับวันที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2368 พระชันษา 39 ปี
 • เป็นต้นราชสกุล ทัพพะกุล
 • พระมารดา คือ เจ้าจอมมารดาน้อย

พระโอรส-ธิดา[แก้]

 • หม่อมเจ้าหญิงไภ
 • หม่อมเจ้าหญิงใหญ่
 • หม่อมเจ้าหญิงขาว
  • สิ้นชีพิตักษัย วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2453 ชนมายุกว่า 85 ปี
  • พระราชทานเพลิง ณ วัดมกุฏกษัตริยาราม วันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2453
 • หม่อมเจ้าหญิงหนูใหญ่
 • หม่อมเจ้าหญิงกลีบเมฆ
  • ประสูติเมื่อปี พ.ศ. 2368
  • สิ้นชีพิตักษัย วันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2421 ชนมายุ 53 ปี
 • หม่อมเจ้าชาย ???

พระเจ้าลูกเธอ พระองค์เจ้าหญิงธิดา[แก้]

พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าธิดา (พ.ศ. 2330 - พ.ศ. 2381)

 • ประสูติเมื่อปีมะแม นพศก จุลศักราช 1149 พ.ศ. 2330
 • สิ้นพระชนม์ในสมัย รัชกาลที่ 3 เมื่อปีจอ สัมฤทธิศก จุลศักราช 1200 พ.ศ. 2381 พระชันษา 52 ปี
 • พระมารดา คือ เจ้าจอมมารดาเอม

พระเจ้าลูกยาเธอ พระองค์เจ้าชายคันธรส[แก้]

พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นศรีสุเรนทร์ (14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2330 - 31 ธันวาคม พ.ศ. 2359)

 • ประสูติเมื่อวันพฤหัสบดี เดือน 3 ขึ้น 8 ค่ำ ปีมะแม นพศก จุลศักราช 1149 ตรงกับวันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2330
 • ในรัชกาลที่ 2 พ.ศ. 2356 ได้รับการโปรดเกล้าสถาปนาขึ้นเป็น "กรมหมื่นศรีสุเรนทร์"
 • สิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่ 2 เมื่อวันอังคาร เดือนยี่ ขึ้น 13 ค่ำ ปีชวด อัฐศก จุลศักราช 1178 ตรงกับวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2359 พระชันษา 30 ปี
 • ไม่มีนามสกุลพระราชทาน
 • พระมารดา คือ เจ้าจอมมารดาพุ่ม

พระโอรส-ธิดา[แก้]

 • หม่อมเจ้าหญิงมาลี
  • ประสูติเมื่อ พ.ศ. 2353
  • สิ้นชีพิตักษัย เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2420 พระชนมายุ 68 ปี
 • หม่อมเจ้าชาย ???
  • สิ้นชีพิตักษัยในรัชกาลที่ 3
  • พระราชทานเพลิง ณ วัดใหม่อมตรส วันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2377
 • หม่อมเจ้าหญิง ???

พระเจ้าลูกเธอ พระองค์เจ้าหญิงจงกลณี[แก้]

พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจงกลณี (พ.ศ. 2331 - รัชสมัยรัชกาลที่ 2)

 • ประสูติเมื่อปีวอก สัมฤทธิศก จุลศักราช 1150 หรือ พ.ศ. 2331
 • สิ้นพระชนม์ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย รัชกาลที่ 2
 • พระมารดา คือ เจ้าจอมมารดาตานี

พระเจ้าลูกยาเธอ พระองค์เจ้าชายสุริยา[แก้]

พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระรามอิศเรศร (3 พฤศจิกายนพ.ศ. 2332 - 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2397)

 • ประสูติเมื่อวันอังคาร เดือน 12 แรม 1 ค่ำ ปีระกา เอกศก จุลศักราช 1151 หรือ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2332
 • รัชกาลที่ 2 โปรดเกล้าฯ สถาปนาขึ้นเป็น กรมหมื่นรามอิศเรศร โดยได้ว่าราชการความรับสั่งและความฎีกา
 • รัชกาลที่ 3 (พ.ศ. 2375) โปรดเกล้าฯ สถาปนาขึ้นเป็น กรมขุนรามอิศเรศร
 • รัชกาลที่ 4 (พ.ศ. 2394) โปรดเกล้าฯ สถาปนาขึ้นเป็น กรมพระรามอิศเรศร สรรพเชษฐบรมวงศ์ ปฐมพงศ์ภูวนาถ วรราชศักดิสมมุติ วิสุทธิเกียรติคุณ วิบุลยเดชบดินทร์ นรินทรบพิตร
 • สิ้นพระชนม์ในรัชสมัยรัชกาลที่ 4 วันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2397 พระชันษา 66 ปี พระราชทานเพลิง ณ วัดสุวรรณาราม
 • พระมารดา คือ เจ้าจอมมารดาเพ็งใหญ่
 • ทรงเป็นต้นราชสกุล สุริยกุล

พระโอรส พระธิดา[แก้]

 • หม่อมเจ้าหญิงใหญ่ (ไม่มีข้อมูล - 7 กันยายน พ.ศ. 2448)
  • สิ้นชีพิตักษัยวันที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2448
  • พระราชทานเพลิงศพ ณ วัดอรุณราชวราราม วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2450
 • หม่อมเจ้าชายหนู (พ.ศ. 2362 - ไม่มีข้อมูล)
  • ประสูติเมื่อ พ.ศ. 2362
 • หม่อมเจ้าหญิงกลาง
 • หม่อมเจ้าหญิงประไภ
 • หม่อมเจ้าหญิงพยอม (ไม่มีข้อมูล - 15 เมษายน พ.ศ. 2452)
  • สิ้นชีพิตักษัยวันที่ 15 เมษายน พ.ศ. 2452 ชนมายุกว่า 75 ปี
  • พระราชทานเพลิงศพ ณ วัดสระเกศ วันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2452
 • หม่อมเจ้าหญิงหรีด (พ.ศ. 2374 - 3 ตุลาคม พ.ศ. 2434)
  • ประสูติเมื่อ พ.ศ. 2374
  • สิ้นชีพิตักษัย 3 ตุลาคม พ.ศ. 2434 ชนมายุ 61 ปี
 • หม่อมเจ้าชายสุนทรรส
  • เป็นผู้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ตติยจุลจอมเกล้าสืบราชตระกูล
 • หม่อมเจ้าชายประทม (พ.ศ. 2375 - 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2428)
  • ประสูติเมื่อปี พ.ศ. 2375
  • สินชีพิตักษัย 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2428 ชนมายุ 54 ปี
  • พระราชทานเพลิง ณ วัดสระเกศ วันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2428
 • หม่อมเจ้าหญิงริต
 • หม่อมเจ้าหญิงเสงี่ยม (พ.ศ. 2380 - 21 ธันวาคมพ.ศ. 2459
  • ประสูติเมื่อ พ.ศ. 2380
  • สิ้นชีพิตักษัยวันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2459 ชนมายุ 81 ปี
  • พระราชทานเพลิง ณ วัดมกุฏกษัตริยาราม วันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2460
 • หม่อมเจ้าหญิงถนอม
  • พระราชทานเพลิง ณ วัดอรุณราชวราราม
 • หม่อมเจ้าหญิงสงสาร
  • จดหมายเหตุรัชกาลที่ 3 ออกพระนามว่า หม่อมเจ้าหญิงกำพร้าสงสาร
  • สิ้นชีพิตักษัยวันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2446
  • พระราชทานเพลิง ณ วัดสระเกศ วันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2447
 • หม่อมเจ้าหญิงเครือวัน
 • หม่อมเจ้าหญิงเล็ก
 • หม่อมเจ้าหญิงลม้าย (พ.ศ. 2384 - 2 กันยายน พ.ศ. 2460)
  • ประสูติเมื่อ พ.ศ. 2384
  • สิ้นชีพิตักษัยวันที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2460 ชนมายุ 77 ปร
  • พระราชทานเพลิง ณ วัดสระเกศ วันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2460
 • หม่อมเจ้าชายเล็ก
 • หม่อมเจ้าหญิงเล็ก
 • หม่อมเจ้าหญิงสุ่ม (พ.ศ. 2387 - 17 ธันวาคม พ.ศ. 2457
  • ประสูติเมื่อ พ.ศ. 2387
  • สิ้นชีพิตักษัย 17 ธันวาคม พ.ศ. 2457
  • พระราชทานเพลิง ณ วัดเครือวัลย์ วันที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2460
 • หม่อมเจ้าชายหนู (พ.ศ. 2390 - 4 มกราคม พ.ศ. 2462)
  • ประสูติเมื่อปี พ.ศ. 2390
  • สิ้นชีพิตักษัย 4 มกราคม พ.ศ. 2462
  • พระราชทานเพลิง ณ วัดจักรวรรดิราชาวาส 15 มกราคม พ.ศ. 2462
 • หม่อมเจ้าชายจำเริญ
  • พระราชทานเพลิง ณ วัดเทวราชกุญชร 17 มกราคม พ.ศ. 2462
 • หม่อมเจ้าชายกุชฌงค์
 • หม่อมเจ้าหญิงสวัสดิ (พ.ศ. 2393 - 5 สิงหาคม พ.ศ. 2420)
  • ประสูติเมื่อ พ.ศ. 2393
  • สิ้นชีพิตักษัย 5 สิงหาคม พ.ศ. 2420 พระชนมายุ 27 ปี
 • หม่อมเจ้าชายจัน (บางแห่งว่าหม่อมเจ้าจั่น)
 • หม่อมเจ้าหญิงกลิ่น (ไม่มีข้อมูล - 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2429)
  • สิ้นชีพิตักษัย 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2429
 • หม่อมเจ้าหญิงเป้า (10 มิถุนายน พ.ศ. 2394 - 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2463)
  • ประสูติเมื่อ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2394
  • สิ้นชีพิตักษัย 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2463 ชนมายุ 70 ปี
  • พระราชทานเพลิง ณ วัดโสมนัสวิหาร 14 ธันวาคม พ.ศ. 2464
 • หม่อมเจ้าหญิงชุ่ม
 • หม่อมเจ้าหญิงพร้อม
 • หม่อมเจ้าชายอินทนิล
 • หม่อมเจ้าชายสุด

พระเจ้าลูกยาเธอ พระองค์เจ้าหญิงเกสร[แก้]

พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าเกสร (พ.ศ. 2332 - รัชสมัยรัชกาลที่ 2)

 • ประสูติเมื่อปีระกา เอกศก จุลศักราช 1151 หรือ พ.ศ. 2332
 • สิ้นพระชนม์ในรัชสมัยรัชกาลที่ 2
 • พระมารดา คือ เจ้าจอมมารดาประทุมา

พระเจ้าลูกเธอ พระองค์เจ้าหญิงมณฑา[แก้]

พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ามณฑา (พ.ศ. 2333 - 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2404)

 • ประสูติเมื่อปีจอ โทศก จุลศักราช 1152 หรือ พ.ศ. 2333
 • สิ้นพระชนม์ในรัชสมัยรัชกาลที่ 4 วันพฤหัสบดี เดือน 8 อตราสาฒ ขึ้น 11 ค่ำ ปีระกา ตรีศก จุลศักราช 1223 หรือ วันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2404
 • พระมารดา คือ เจ้าจอมมารดานิ่ม

พระเจ้าลูกเธอ พระองค์เจ้าหญิงมณี[แก้]

พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ามณี (พ.ศ. 2333 - รัชสมัยรัชกาลที่ 4)

 • ประสูติเมื่อปีจอ โทศก จุลศักราช 1152 หรือ พ.ศ. 2333
 • ส้นพระชนม์ในรัชสมัยรัชกาลที่ 4
 • พระมารดาคือ เจ้าจอมมารดาอู่

พระเจ้าลูกเธอ พระองค์เจ้าหญิงดวงสุดา[แก้]

พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าดวงสุดา (พ.ศ. 2333 - รัชสมัยรัชกาลที่ 4)

 • ประสูติเมื่อปีจอ โทศก จุลศักราช 1152 หรือ พ.ศ. 2333
 • ส้นพระชนม์ในรัชสมัยรัชกาลที่ 4
 • พระมารดา คือ เจ้าจอมมารดาน้อย

พระเจ้าลูกเธอ พระองค์เจ้าหญิงจักรจั่น[แก้]

พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจักรจั่น (พ.ศ. 2333 - รัชสมัยรัชกาลที่ 2)

 • ประสูติเมื่อปีจอ โทศก จุลศักราช 1152 หรือ พ.ศ. 2333
 • สิ้นพระชนม์ในรัชสมัยรัชกาลที่ 2
 • พระมารดา คือ เจ้าจอมมารดาอิ่ม

พระเจ้าลูกยาเธอ พระองค์เจ้าชายวาสุกรี[แก้]

สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส (11 ธันวาคมพ.ศ. 2333-9 ธันวาคมพ.ศ. 2396)

 • ประสูติเมื่อวันเสาร์ เดือนอ้าย ขึ้น 5 ค่ำ ปีจอ โทศก จุลศักราช 1152 หรือ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2333
 • พ.ศ. 2345 ได้ผนวชเป็นสามเณร และศึกษาอยู่ในสำนักสมเด็จพระวันรัต (แก้ว) วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม
 • ในรัชกาลที่ 2 พ.ศ. 2353 ผนวชและทรงได้รับการสถาปนาเป็น พระราชาคณะที่ กรมหมื่นนุชิตชิโนรส ศรีสุคตขัตติยวงศ์
 • ในรัชกาลที่ 3 ได้รับการสถาปนาเป็น เจ้าคณะกลาง
 • ในรัชกาลที่ 4 ได้ทรงรับมหาสมณุตมาภิเษก สถาปนาเป็น กรมสมเด็จพระปรมานุชิตชิโนรส ฯ
 • สิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่ 4 วันศุกร์ เดือนอ้าย ขึ้น 9 ค่ำ ปีฉลู เบญจศก จุลศักราช 1215 หรือ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2396 พระชนมายุ 64 พรรษา
 • ในรัชกาลที่ 6 12 เมษายน พ.ศ. 2464 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเปลี่ยนคำนำหน้าพระนามเป็น สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส ฯ
 • พระมารดา คือ ท้าวทรงกันดาล (เจ้าจอมมารดาจุ้ย)
 • ทรงมีงานพระราชนิพนธ์มากมาย เช่น ลิลิตเพลงพ่าย ฯลฯ

พระนามกรม[แก้]

พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช มีพระราชโอรส 15 พระองค์ และพระราชธิดา 2 พระองค์ที่ได้ทรงกรม จากพระราชโอรสและพระราชธิดารวมทั้งสิ้น 42 พระองค์

การตั้งกรมพระราชโอรสและพระราชธิดาในรัชกาลที่ 1[แก้]

พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชมีพระราชโอรสและพระราชธิดารวมทั้งสิ้น 42 พระองค์ แต่พระราชโอรสและพระราชธิดาในพระองค์ที่ได้รับการสถาปนาเป็นเจ้าต่างกรมทั้งฝ่ายหน้าและฝ่ายในมีจำนวนทั้งสิ้น 17 พระองค์ ในจำนวนนี้เป็นพระราชโอรส 15 พระองค์ และพระราชธิดา 2 พระองค์ โดยพระราชโอรสพระองค์แรกที่ทรงสถาปนาขึ้นเป็นเจ้าต่างกรม ได้แก่ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ส่วนพระราชธิดาพระองค์แรกที่ทรงสถาปนาขึ้นเป็นเจ้าต่างกรม ได้แก่ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมหลวงเทพยวดี และพระราชบุตรพระองค์สุดท้ายที่ได้รับการสถาปนาขึ้นเป็นเจ้าต่างกรม ได้แก่ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นไกรสรวิชิต ซึ่งได้รับการสถาปนาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว

พระนามทรงกรม[แก้]

พระราชโอรสและพระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชที่ได้รับการสถาปนาเป็นเจ้าต่างกรม มีพระนามกรมดังต่อไปนี้

พ.ศ. 2325[แก้]

พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย

พ.ศ. 2335[แก้]

พ.ศ. 2348[แก้]

พ.ศ. 2350[แก้]

พ.ศ. 2351[แก้]

พ.ศ. 2353[แก้]

สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส

พ.ศ. 2356[แก้]

พ.ศ. 2359[แก้]

พ.ศ. 2367[แก้]

พ.ศ. 2372[แก้]

ไม่ทราบปี พ.ศ.[แก้]

ดูเพิ่ม[แก้]