พระมหาโพธิวงศาจารย์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

พระมหาโพธิวงศาจารย์ เป็นสมณศักดิ์พระราชาคณะเจ้าคณะรองรูปหนึ่งในฝ่ายมหานิกาย

พระมหาโพธิวงศาจารย์
Thamkitivong.JPG
ผู้ดำรงตำแหน่งคนปัจจุบัน
พระมหาโพธิวงศาจารย์ (ทองดี สุรเตโช)

ตั้งแต่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2557
การเรียกขานท่านเจ้าคุณ
ที่พำนักพระอารามหลวง
ผู้แต่งตั้งพระมหากษัตริย์ไทย
วาระตลอดพระชีพ หรือ ได้รับสถาปนาเป็นสมเด็จพระราชาคณะ
ผู้ประเดิมตำแหน่งพระมหาโพธิวงศาจารย์ (นวม พุทฺธสโร)
สถาปนา1 มีนาคม พ.ศ. 2484

ฐานานุกรม[แก้]

สมัยที่สมณศักดิ์ พระมหาโพธิวงศาจารย์ เป็นพระราชาคณะเจ้าคณะรอง ชั้นสัญญาบัตร ผู้ที่ได้รับสมณศักดิ์สามารถแต่งตั้งฐานานุกรมได้ 6 รูป คือ

 • พระครูปลัดนิพัทธโพธิพงศ์
 • พระครูวินัยธร
 • พระครูธรรมธร
 • พระครูสังฆรักษ์
 • พระครูสมุห์
 • พระครูใบฎีกา

ต่อมา เมื่อมีการยกฐานะเป็นชั้นหิรัญบัฎ ผู้ที่ได้รับสมณศักดิ์สามารถแต่งตั้งฐานานุกรมได้ 8 รูป คือ

 • พระครูปลัดสุวัฒนโพธิคุณ ไพบูลศาสนภารธุราทร บวรสังฆานุนายก
 • พระครูวินัยธร
 • พระครูธรรมธร
 • พระครูวิจิตรสรคุณ พระครูคู่สวด
 • พระครูวิบูลสรภัญ พระครูคู่สวด
 • พระครูสังฆกิจวิมล
 • พระครูสมุห์
 • พระครูใบฎีกา

ผู้ดำรงสมณศักดิ์ที่ "พระมหาโพธิวงศาจารย์"[แก้]

ลำดับที่ รายนาม วัด ชั้น ดำรงสมณศักดิ์
1 พระมหาโพธิวงศาจารย์ (นวม พุทฺธสโร) วัดอนงคารามวรวิหาร สัญญาบัตร พ.ศ. 2484 - 2488
2 พระมหาโพธิวงศาจารย์ (สาลี อินฺทโชโต) วัดอนงคารามวรวิหาร สัญญาบัตร
หิรัญบัฏ
พ.ศ. 2500 - 2506
พ.ศ. 2506 - 2511
3 พระมหาโพธิวงศาจารย์ (ฟู อตฺตสิโว) วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร สัญญาบัตร พ.ศ. 2514 - 2515
4 พระมหาโพธิวงศาจารย์ (ไสว ฐิตวีโร) วัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร สัญญาบัตร พ.ศ. 2515 - 2516
5 พระมหาโพธิวงศาจารย์ (สุจี กตสาโร) วัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร หิรัญบัฏ พ.ศ. 2540 - 2554
6 พระมหาโพธิวงศาจารย์ (ทองดี สุรเตโช) วัดราชโอรสารามราชวรวิหาร หิรัญบัฏ พ.ศ. 2557-ปัจจุบัน