ข้ามไปเนื้อหา

พระพรหมกวี (พงศ์สันต์ ธมฺมเสฏฺโฐ)

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
พระพรหมกวี

(ประกอบ ธมฺมเสฏฺโฐ)
ส่วนบุคคล
เกิด21 พฤษภาคม พ.ศ. 2498 (69 ปี)
นิกายมหานิกาย
การศึกษาเปรียญธรรม 9 ประโยค
นักธรรมชั้นเอก
ตำแหน่งชั้นสูง
ที่อยู่วัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร
บรรพชา17 พฤษภาคม พ.ศ. 2509
อุปสมบท4 กรกฎาคม พ.ศ. 2519
พรรษา48
ตำแหน่งเจ้าคณะภาค 3
เจ้าอาวาสวัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร

พระพรหมกวี (พงศ์สันต์ (เดิมชื่อ ประกอบ[1])[ต้องการอ้างอิง] ธมฺมเสฏฺโฐ) (นามเดิม : ประกอบ วงศ์พรนิมิตร) (21 พฤษภาคม 2498 - ปัจจุบัน) เป็นพระราชาคณะเจ้าคณะรองฝ่ายมหานิกาย ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเจ้าคณะภาค 3 และเจ้าอาวาสวัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร

เมื่อเดือนเมษายน พ.ศ. 2562 พระพรหมกวี ถูกศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง ตัดสินจำคุก 3 ปี ในคดีทุบทำลายโบราณสถานในวัด แต่รับสารภาพจึงลดหย่อนโทษและให้รอลงอาญา 1 ปี[2]

ชาติภูมิ[แก้]

พระพรหมกวี มีนามเดิมว่าประกอบ วงศ์พรนิมิตร เกิดเมื่อวันเสาร์ แรม 15 ค่ำ เดือน 6 ปีมะแม ตรงกับวันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2498 ณ บ้านเลขที่ 8 หมู่ที่ 2 ตำบลท่าไม้ อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร บิดาชื่อ นายวงษ์ วงศ์พรนิมิตร มารดาชื่อ นางกิมล้วน วงศ์พรนิมิตร (ต่อมา ได้เปลี่ยนชื่อเป็น พงศ์สันต์)[ต้องการอ้างอิง]

บรรพชาและอุปสมบท[แก้]

บรรพชา[แก้]

พระพรหมกวี (ประกอบ ธมฺมเสฏฺโฐ) ได้บรรพชาเป็นสามเณร ณ วัดดอนไก่ดี ตำบลตลาด อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2509 มีพระสมุทรคุณาจารย์ (ฮะ จนฺทสโร) เป็นพระอุปัชฌาย์

อุปสมบท[แก้]

พระพรหมกวี (ประกอบ ธมฺมเสฏฺโฐ) ได้อุปสมบทในพระบรมราชานุเคราะห์ (นาคหลวง) ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ พระอุโบสถ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม แขวงมพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2519 โดยมีสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ฟื้น ชุตินฺธโร) วัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร เป็นพระอุปัชฌาย์ พระธรรมปิฎก (นิยม ฐานิสฺสโร) วัดชนะสงครามราชวรมหาวิหาร เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร เป็นพระกรรมวาจาจารย์ และพระธรรมธีรราชมหามุนี (ช่วง วรปุญฺโญ) วัดปากน้ำ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร เป็นพระอนุสาวนาจารย์ ได้นามฉายาว่า "ธมฺมเสฏฺโฐ"

วิทยฐานะ[แก้]

พระพรหมกวี เมื่อครั้งยังเป็นเด็กชายประกอบ วงศ์พรนิมิตร เข้าศึกษาระดับประถมศึกษาที่โรงเรียนบ้านปล่องเหลี่ยม อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร จนสำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เมื่อ พ.ศ. 2509

พ.ศ. 2510 อายุได้ 12 ปี ย้ายมาศึกษาเล่าเรียน ณ สำนักเรียนวัดไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม จนสอบได้นักธรรมชั้นโท จากนั้น 2 ปี คือ พ.ศ. 2512 เข้าสอบพระปริยัติธรรม แผนกบาลี สอบได้ประโยค 1-2 สำนักเรียนวัดไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

พ.ศ. 2513 อายุได้ 15 ปี ย้ายมาศึกษาเล่าเรียน ณ สำนักเรียนวัดชนะสงคราม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร สอบได้นักธรรมชั้นเอก และสอบได้เปรียญธรรม 3 ประโยค

พ.ศ. 2519 สอบได้เปรียญธรรม 9 ประโยค (ขณะเป็นสามเณร เมื่ออายุ 20 ปี) สำนักเรียนวัดชนะสงคราม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

พ.ศ. 2529 สอบได้ปริญญาเอก (สาขาประวัติศาสตร์เอเชียโบราณ) มหาวิทยาลัยมคธ รัฐพิหาร ประเทศอินเดีย

งานการปกครอง[แก้]

 • พ.ศ. 2529 ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดชนะสงคราม
 • พ.ศ. 2531 - 2540 เป็นเลขานุการเจ้าคณะภาค 13 (สมเด็จพระมหาธีราจารย์ (นิยม ฐานิสฺสโร))
 • พ.ศ. 2540 ได้รับแต่งตั้งเป็นรองเจ้าคณะภาค 13
 • พ.ศ. 2540 - 2564 ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าคณะภาค 13 รับผิดชอบเขตปกครองคณะสงฆ์จังหวัดชลบุรี ระยอง จันทบุรี และตราด
 • พ.ศ. 2540 - ปัจจุบัน จัดประชุมเจ้าคณะจังหวัด และเจ้าคณะอำเภอ พร้อมเลขานุการในเขตปกครองคณะสงฆ์ ภาค 13 ปีละ 2 ครั้ง ตามมติมหาเถรสมาคม
 • พ.ศ. 2540 - ปัจจุบัน ร่วมกับเจ้าคณะจังหวัด และเจ้าคณะอำเภอ พร้อมเลขานุการในเขตปกครองคณะสงฆ์ ภาค 13 จัดประชุมพระสังฆาธิการระดับจังหวัด ตามมติมหาเถรสมาคม ทุกปี
 • พ.ศ. 2542 ได้รับตราตั้งเป็นพระอุปัชฌาย์
 • พ.ศ. 2544 ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการประสานงานศูนย์สงเคราะห์และฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด
 • พ.ศ. 2544 ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการความมั่นคงแห่งพระพุทธศาสนา
 • พ.ศ. 2545 ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการฝ่ายปกครองของมหาเถรสมาคม
 • พ.ศ. 2545 ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติและอุบัติภัย
 • 25 ธันวาคม พ.ศ. 2545 ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสวัดกัลยาณมิตร
 • พ.ศ. 2551 ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการเผยแพร่พระพุทธศาสนาแห่งชาติ
 • พ.ศ. 2553 ได้รับแต่งตั้งจากมหาเถรสมาคม ให้เป็นกรรมการพิจารณาศาสนสมบัติกลางประจำ (พศป.)
 • พ.ศ. 2564 - ปัจจุบัน ได้รับพระบัญชาให้ไปดำรงตำแหน่งเจ้าคณะภาค 3 รับผิดชอบเขตปกครองคณะสงฆ์จังหวัดลพบุรี สิงห์บุรี ชัยนาท และอุทัยธานี

งานศึกษา[แก้]

 • พ.ศ. 2519 - 2542 เป็นครูสอนพระปริยัติธรรมแผนกบาลี ประจำสำนักเรียนวัดชนะสงคราม
 • พ.ศ. 2519 - ปัจจบุน เป็นกรรมการตรวจประโยคนักธรรมและบาลีสนามหลวง
 • พ.ศ. 2535 - ปัจจุบัน เป็นกรรมการยกร่างเฉลยประโยคบาลีสนามหลวง
 • พ.ศ. 2546 เป็นเจ้าสำนักเรียนวัดกัลยาณมิตร จัดการศึกษาพระปริยัติธรรม ทั้งแผนกธรรมและแผนกบาลี แผนกบาลีเรียนภาคเช้า แผนกธรรมเรียนภาคค่ำ
 • พ.ศ. 2535 - ปัจจุบัน เป็นครูสอนพระปริยัติธรรมแผนกบาลีประโยค ป.ธ.8 ประจำโรงเรียนพระปริยัติธรรม คณะสงฆ์ส่วนกลาง (วัดสามพระยา) กรุงเทพมหานคร

เกียรติคุณ[แก้]

พ.ศ. 2552 ได้รับปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาพุทธศาสนา จากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

สมณศักดิ์[แก้]

อ้างอิง[แก้]

 1. พระธรรมเจดีย์ (ประกอบ ธมฺมเสฏฺโฐ) เก็บถาวร 2016-03-07 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, วัดกัลยาณมิตร วรมหาวิหาร
 2. เจอโทษคุก 3 ปี “พระพรหมกวี” เป็น “เจ้าอาวาส” วัดกัลยาณมิตร
 3. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม 104, ตอนที่ 253, 5 ธันวาคม 2530, ฉบับพิเศษ หน้า 12.
 4. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์ เก็บถาวร 2015-09-30 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม 109, ตอนที่ 155, 5 ธันวาคม 2535, ฉบับพิเศษ หน้า 13.
 5. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม 115 ตอนที่ 24 ข, 9 ธันวาคม 2541, หน้า 5.
 6. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์ เก็บถาวร 2015-09-30 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม 121, ตอนที่ 3 ข, 29 กุมภาพันธ์ 2547, หน้า 9.
 7. ราชกิจจานุเบกษา, พระบรมราชโองการ ประกาศสถาปนาสมณศักดิ์, เล่ม 131, ตอนที่ 28 ข, 5 ธันวาคม 2557, หน้า 1-2.

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]

 • พระปริยัติธาดา (สมนึก ฐิตเมโธ) และ ธัชชัย ยอดพิชัย. วัดกัลยาณมิตร วรมหาวิหาร. กรุงเทพมหานคร : บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกด (มหาชน), 2553. 180 หน้า. หน้า 20-25. ISBN 978-974-401-952-3
 • พระพรหมเสนาบดี (พิมพ์ ญาณวีโร)ทำเนียบพระราชาคณะ ฉบับสมบูรณ์ พุทธศักราช 2557. กรุงเทพมหานคร : บริษัท สำนักพิมพ์ สื่อตะวัน จำกัด, 2557. 344 หน้า. หน้า 44-48. ISBN 978-616-11-2142-6


ก่อนหน้า พระพรหมกวี (พงศ์สันต์ ธมฺมเสฏฺโฐ) ถัดไป
พระพรหมกวี
(วรวิทย์ คงฺคปญฺโญ)

พระพรหมกวี
(5 ธันวาคม พ.ศ. 2557 ถึง ปัจจุบัน)
ยังอยู่ในตำแหน่ง