พระสาสนโสภณ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

พระสาสนโสภณ หรือ พระศาสนโศภน เป็นราชทินนามสมณศักดิ์ชั้นพระราชาคณะเจ้าคณะรองฝ่ายธรรมยุติกนิกาย

พระสาสนโสภณ
พระสาสนโสภณ พิจิตร0001.jpg
ผู้ดำรงตำแหน่งคนปัจจุบัน
พระสาสนโสภณ (พิจิตร ฐิตวณฺโณ)

ตั้งแต่ พ.ศ.2552-ปัจจุบัน
การเรียกขานท่านเจ้าคุณ
ที่พำนักพระอารามหลวง
ผู้แต่งตั้งพระมหากษัตริย์ไทย
วาระตลอดพระชีพ หรือ ได้รับสถาปนาเป็นสมเด็จพระราชาคณะ
ผู้ประเดิมตำแหน่งสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (สา ปุสฺสเทโว)
สถาปนาพ.ศ.2401

ฐานานุกรม[แก้]

พระสาสนโสภณ มีฐานานุศักดิ์ตั้งฐานานุกรมได้ 8 รูป ดังนี้[1]

  • พระครูปลัดอรรถจริยานุกิจ พิพิธธรรมโกศล วิมลสุตาคม อุดมคณานุนายก ตรีปิฎกญาณวิจิตร

รายนาม[แก้]

ผู้ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์ที่ "พระสาสนโสภณ" หรือ "พระศาสนโศภน" มีดังนี้

ลำดับที่ รายนาม วัด ดำรงสมณศักดิ์ สมณศักดิ์สุดท้าย
1 พระสาสนโสภณ (สา ปุสฺสเทโว) วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร พ.ศ. 2401 - 2422 สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช
2 พระสาสนโสภณ (อ่อน อหึสโก) วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร พ.ศ. 2443 - 2453 -
3 พระสาสนโสภณ (เจริญ ญาณวโร) วัดเทพศิรินทราวาสราชวรวิหาร พ.ศ. 2464 - 2471 สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
4 พระศาสนโศภน (แจ่ม จตฺตสลฺโล) วัดมกุฏกษัตริยารามราชวรวิหาร พ.ศ. 2471 - 2488 -
5 พระศาสนโศภน (ภา ภาณโก) วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร พ.ศ. 2488 - 2489 -
6 พระศาสนโศภน (จวน อุฏฺฐายี) วัดมกุฏกษัตริยารามราชวรวิหาร พ.ศ. 2490 - 2499 สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช
7 พระศาสนโศภน (ปลอด อตฺถการี) วัดราชาธิวาสราชวรวิหาร พ.ศ. 2499 - 2503
พ.ศ. 2518 - 2521
-
8 พระสาสนโสภณ (เจริญ สุวฑฺฒโน) วัดบวรนิเวศราชวรวิหาร พ.ศ. 2504 - 2515 สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช
9 พระสาสนโสภณ (เอื้อน ชินทตฺโต) วัดเทพศิรินทราวาสราชวรวิหาร พ.ศ. 2515 - 2521 -
10 พระสาสนโสภณ (นิรันตร์ นิรนฺตโร) วัดเทพศิรินทราวาสราชวรวิหาร พ.ศ. 2521 - 2539 สมเด็จพระวันรัต
11 พระสาสนโสภณ (ใย ภทฺทิโย) วัดเทพศิรินทราวาสราชวรวิหาร พ.ศ. 2539 - 2542 -
12 พระสาสนโสภณ (อัมพร อมฺพโร) วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร พ.ศ. 2543 - 2552 สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช
13 พระสาสนโสภณ (พิจิตร ฐิตวณฺโณ) วัดโสมนัสราชวรวิหาร พ.ศ. 2552 - ปัจจุบัน -

อ้างอิง[แก้]

  1. ราชกิจจานุเบกษา, พระบรมราชโองการ ประกาศสถาปนาสมณศักดิ์, เล่ม 127, ตอนที่ 7 ข, 9 กรกฎาคม 2553, หน้า 8