พระพรหมโมลี (สุชาติ ธมฺมรตโน)

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
พระเดชพระคุณ
พระพรหมโมลี
(สุชาติ ธมฺมรตโน)
พระพรหมโมลี.jpg
เกิด23 ตุลาคม พ.ศ. 2497
อายุ66
อุปสมบท4 กรกฎาคม พ.ศ. 2519
พรรษา45
วัดวัดปากน้ำ ภาษีเจริญ
จังหวัดกรุงเทพมหานคร
สังกัดมหานิกาย
วุฒินักธรรมชั้นเอก
เปรียญธรรม 9 ประโยค
ตำแหน่งกรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค 5 ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดปากน้ำ แม่กองบาลีสนามหลวง,
พระพุทธศาสนา ส่วนหนึ่งของสารานุกรมพระพุทธศาสนา

พระพรหมโมลี นามเดิม สุชาติ สอดสี ฉายา ธมฺมรตโน เป็นเจ้าคณะภาค 5 ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดปากน้ำ ภาษีเจริญ แม่กองบาลีสนามหลวง เลขานุการแม่กองงานพระธรรมทูต รองประธานคณะพระธรรมจาริก หัวหน้าพระธรรมทูตสายที่ 3 ประธานคณะเลขานุการผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช เลขาธิการสมัชชามหาคณิสสร

ประวัติ[แก้]

ชาติกำเนิด[แก้]

พระพรหมโมลี มีนามเดิมว่า สุชาติ นามสกุล สอดสี เกิดเมื่อวันเสาร์ที่ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2497 ปีมะเมีย ณ บ้านบางงาม ตำบลวังหว้า อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี

บรรพชา - อุปสมบท[แก้]

พระพรหมโมลี บรรพชา วันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2508 ณ วัดเกาะ ตำบลวังหว้า อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี โดยมีพระครูวรนาถรังษี หรือหลวงพ่อปุย วัดเกาะ เป็นพระอุปัชฌาย์

บรรพชาศึกษาเล่าเรียนจวบจนสอบไล่ได้เปรียญธรรม 9 ประโยค ต่อมาอุปสมบทเป็นนาคหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช (รัชกาลที่9) เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2519 ณ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร โดยมีสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ฟื้น ชุตินฺธโร) วัดสามพระยา เป็นพระอุปัชฌาย์ สมเด็จพระมหาธีราจารย์ (นิยม ฐานิสฺสโร) วัดชนะสงคราม ครั้งดำรงสมณศักดิ์ที่พระธรรมปิฎก เป็นพระกรรมวาจาจารย์ และสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ (ช่วง วรปุญฺโญ) วัดปากน้ำภาษีเจริญ ครั้งดำรงสมณศักดิ์ที่พระธรรมธีรราชมหามุนี เป็นพระอนุสาวนาจารย์

วิทยฐานะ[แก้]

ตำแหน่ง[แก้]

งานปกครอง[แก้]

 • พ.ศ. 2530 - ปัจจุบัน เป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดปากน้ำ
 • พ.ศ. 2538 - 2540 เป็นรองเจ้าคณะภาค 7 (จังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน แม่ฮ่องสอน)
 • พ.ศ. 2539 - ปัจจุบัน เป็นพระอุปัชฌาย์ ประเภทวิสามัญ
 • พ.ศ. 2540 - ปัจจุบัน เป็นเจ้าคณะภาค 5 (จังหวัดพิษณุโลก สุโขทัย อุตรดิตถ์ ตาก)
 • พ.ศ. 2557 - ปัจจุบัน เป็นกรรมการมหาเถรสมาคม

งานการศึกษา[แก้]

 • พ.ศ. 2519 เป็นเป็นครูสอนพระปริยัติธรรม สำนักเรียนวัดปากน้ำ
 • พ.ศ. 2519 เป็นกรรมการตรวจประโยคธรรมสนามหลวง
 • พ.ศ. 2520 เป็นกรรมการตรวจประโยคบาลีสนามหลวง
 • พ.ศ. 2537 - 2557 เป็นเลขานุการแม่กองบาลีสนามหลวง
 • พ.ศ. 2557 - ปัจจุบัน เป็นแม่กองบาลีสนามหลวง

งานเผยแผ่[แก้]

 • พ.ศ. 2531 เป็นเลขานุการแม่กองงานพระธรรมทูต
 • พ.ศ. 2535 เป็นรองหัวหน้าฝึกอบรมพระธรรมทูต
 • พ.ศ. 2546 - ปัจจุบัน เป็นหัวหน้าพระธรรมทูต สายที่ 3
 • พ.ศ. 2551- ปัจุบัน เป็นรองประธานคณะพระธรรมจาริก

งานพิเศษ[แก้]

สมณศักดิ์[แก้]

 • พ.ศ. 2530 รับพระราชทานตั้งสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญเปรียญที่ พระศรีศาสนวงศ์[1]
 • พ.ศ. 2535 รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นราชที่ พระราชพุทธิญาณวงศ์ ตรีปิฎกวราลงกรณ์ ธรรมิกคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี[2]
 • พ.ศ. 2542 รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นเทพที่ พระเทพมุนี ศรีปริยัติวรกิจ ตรีปิฎกบัณฑิต มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี[3]
 • พ.ศ. 2547 รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นธรรมที่ พระธรรมปัญญาภรณ์ สุนทรธรรมปฏิบัติ ปริยัติวิธานวิศิษฐ์ ตรีปิฎกบัณฑิต มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี[4]
 • พ.ศ. 2554 รับพระราชทานสถาปนาสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะเจ้าคณะรองที่ พระพรหมโมลี ศรีสังฆโสภณ วิมลศีลาจารนิวิฐ ปริยัติกิจดิลก ตรีปิฎกบัณฑิต มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี[5]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]

อ้างอิง[แก้]

 1. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์ 2530, เล่ม 104, ตอนที่ 253 ฉบับพิเศษ, 5 ธันวาคม 2530, หน้า 12
 2. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม 109, ตอนที่ 101 ฉบับพิเศษ, 12 สิงหาคม 2535, หน้า 8
 3. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม 116, ตอนที่ 23 ข, 27 ธันวาคม 2542, หน้า 2
 4. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม 121, ตอนที่ 17 ข, 15 กันยายน 2547, หน้า 3
 5. ราชกิจจานุเบกษา, พระบรมราชโองการ ประกาศ สถาปนาสมณศักดิ์, เล่ม 129, ตอนที่ 8 ข, 5 มีนาคม 2555, หน้า 3-5