พระพรหมโมลี (สุชาติ ธมฺมรตโน)

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
พระพรหมโมลี

(สุชาติ ธมฺมรตโน)
คำนำหน้าชื่อพระเดชพระคุณ
ชื่ออื่นท่านเจ้าคุณพระมหาสุชาติ ป.ธ.9
ส่วนบุคคล
เกิด23 ตุลาคม พ.ศ. 2497 (69 ปี)
นิกายมหานิกาย
การศึกษาน.ธ.เอก,ป.ธ.9,พธ.บ.,ศษ.บ.
ตำแหน่งชั้นสูง
ที่อยู่วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร
อุปสมบท4 กรกฎาคม พ.ศ. 2519
พรรษา47
ตำแหน่งกรรมการมหาเถรสมาคม,ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะใหญ่หนเหนือ,เจ้าคณะภาค 5 เจ้าอาวาสพระอารามหลวงวัดปากน้ำ ภาษีเจริญ,แม่กองบาลีสนามหลวง

พระพรหมโมลี นามเดิม สุชาติ สอดสี ฉายา ธมฺมรตโน กรรมการมหาเถรสมาคม,ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะใหญ่หนเหนือ, เจ้าคณะภาค 5,เจ้าอาวาสพระอารามหลวงวัดปากน้ำ ภาษีเจริญ,แม่กองบาลีสนามหลวง,เลขานุการแม่กองงานพระธรรมทูต,รองประธานคณะพระธรรมจาริก,หัวหน้าพระธรรมทูตสายที่ 3,อดีตประธานคณะเลขานุการผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช,อดีตเลขานุการประธานสมัชชามหาคณิสสร

ประวัติ[แก้]

ชาติกำเนิด[แก้]

พระพรหมโมลี มีนามเดิมว่า สุชาติ นามสกุล สอดสี เกิดเมื่อวันเสาร์ที่ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2497 ปีมะเมีย ณ บ้านบางงาม ตำบลวังหว้า อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี

บรรพชา - อุปสมบท[แก้]

พระพรหมโมลี บรรพชาเป็นสามเณร วันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2508 ณ วัดเกาะ ตำบลวังหว้า อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี โดยมีพระครูวรนาถรังษี หรือหลวงพ่อปุย วัดเกาะ เป็นพระอุปัชฌาย์

บรรพชาศึกษาเล่าเรียนจวบจนสอบไล่ได้เปรียญธรรม 9 ประโยค ต่อมาอุปสมบทเป็นนาคหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ 9) เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2519 ณ พัทธสีมาพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร โดยมีสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ฟื้น ชุตินฺธโร) วัดสามพระยา เป็นพระอุปัชฌาย์ สมเด็จพระมหาธีราจารย์ (นิยม ฐานิสฺสโร) วัดชนะสงคราม ครั้งดำรงสมณศักดิ์ที่พระธรรมปิฎก เป็นพระกรรมวาจาจารย์ และสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ (ช่วง วรปุญฺโญ) วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ ครั้งดำรงสมณศักดิ์ที่พระธรรมธีรราชมหามุนี เป็นพระอนุสาวนาจารย์ ได้รับฉายานามว่า "ธมฺมรตโน"

วิทยฐานะ[แก้]

ตำแหน่ง[แก้]

งานปกครอง[แก้]

งานการศึกษา[แก้]

งานเผยแผ่[แก้]

งานพิเศษ[แก้]

สมณศักดิ์,พัดยศ[แก้]

ในการทรงตั้งเปรียญธรรม 9 ประโยค เปรียญธรรม 6 ประโยค พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเสด็จพระราชดำเนินในพิธีพระราชทานทรงตั้งเปรียญธรรมพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในพระบรมมหาราชวัง กรุงเทพมหานคร

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]

ก่อนหน้า พระพรหมโมลี (สุชาติ ธมฺมรตโน) ถัดไป
สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ (ช่วง วรปุญฺโญ) เจ้าอาวาสวัดปากน้ำ ภาษีเจริญ
(พ.ศ. 2565 — ปัจจุบัน)
ยังอยู่ในตำแหน่ง
สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ (ช่วง วรปุญฺโญ) แม่กองบาลีสนามหลวง
(พ.ศ. 2558 – ปัจจุบัน)
ยังอยู่ในตำแหน่ง
พระวิสุทธิวงศาจารย์ (วิเชียร อโนมคุโณ)
รักษาการเจ้าคณะใหญ่หนเหนือ
(พ.ศ. 2564 - ปัจจุบัน)
ยังอยู่ในตำแหน่ง

อ้างอิง[แก้]

  1. แต่งตั้ง "พระพรหมโมลี" รักษาการเจ้าอาวาสวัดปากน้ำฯ แทน "สมเด็จช่วง"
  2. "โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง "เจ้าคุณธงชัย-พระพรหมบัณฑิต" กก.มหาเถรสมาคม". Thai PBS.
  3. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์ 2530, เล่ม 104, ตอนที่ 253 ฉบับพิเศษ, 5 ธันวาคม 2530, หน้า 12
  4. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม 109, ตอนที่ 101 ฉบับพิเศษ, 12 สิงหาคม 2535, หน้า 8
  5. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม 116, ตอนที่ 23 ข, 27 ธันวาคม 2542, หน้า 2
  6. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์ เก็บถาวร 2015-09-30 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม 121, ตอนที่ 17 ข, 15 กันยายน 2547, หน้า 3
  7. ราชกิจจานุเบกษา, พระบรมราชโองการ ประกาศ สถาปนาสมณศักดิ์, เล่ม 129, ตอนที่ 8 ข, 5 มีนาคม 2555, หน้า 3-5