พระพรหมโมลี (สุชาติ ธมฺมรตโน)

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
พระพรหมโมลี

(สุชาติ ธมฺมรตโน)
พระพรหมโมลี.jpg
คำนำหน้าชื่อพระเดชพระคุณ
ส่วนบุคคล
เกิด23 ตุลาคม พ.ศ. 2497 (68 ปี)
นิกายมหานิกาย
การศึกษานักธรรมชั้นเอก
เปรียญธรรม 9 ประโยค
ตำแหน่งชั้นสูง
ที่อยู่วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร
อุปสมบท4 กรกฎาคม พ.ศ. 2519
พรรษา46 พรรษา
ตำแหน่งกรรมการมหาเถรสมาคม,ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะใหญ่หนเหนือ,เจ้าคณะภาค 5 เจ้าอาวาสพระอารามหลวงวัดปากน้ำ ภาษีเจริญ,แม่กองบาลีสนามหลวง

พระพรหมโมลี นามเดิม สุชาติ สอดสี ฉายา ธมฺมรตโน กรรมการมหาเถรสมาคม,ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะใหญ่หนเหนือ, เจ้าคณะภาค 5,เจ้าอาวาสพระอารามหลวงวัดปากน้ำ ภาษีเจริญ,แม่กองบาลีสนามหลวง,เลขานุการแม่กองงานพระธรรมทูต,รองประธานคณะพระธรรมจาริก,หัวหน้าพระธรรมทูตสายที่ 3,อดีตประธานคณะเลขานุการผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช,เลขาธิการสมัชชามหาคณิสสร

ประวัติ[แก้]

ชาติกำเนิด[แก้]

พระพรหมโมลี มีนามเดิมว่า สุชาติ นามสกุล สอดสี เกิดเมื่อวันเสาร์ที่ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2497 ปีมะเมีย ณ บ้านบางงาม ตำบลวังหว้า อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี

บรรพชา - อุปสมบท[แก้]

พระพรหมโมลี บรรพชา วันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2508 ณ วัดเกาะ ตำบลวังหว้า อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี โดยมีพระครูวรนาถรังษี หรือหลวงพ่อปุย วัดเกาะ เป็นพระอุปัชฌาย์

บรรพชาศึกษาเล่าเรียนจวบจนสอบไล่ได้เปรียญธรรม 9 ประโยค ต่อมาอุปสมบทเป็นนาคหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช (รัชกาลที่9) เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2519 ณ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร โดยมีสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ฟื้น ชุตินฺธโร) วัดสามพระยา เป็นพระอุปัชฌาย์ สมเด็จพระมหาธีราจารย์ (นิยม ฐานิสฺสโร) วัดชนะสงคราม ครั้งดำรงสมณศักดิ์ที่พระธรรมปิฎก เป็นพระกรรมวาจาจารย์ และสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ (ช่วง วรปุญฺโญ) วัดปากน้ำภาษีเจริญ ครั้งดำรงสมณศักดิ์ที่พระธรรมธีรราชมหามุนี เป็นพระอนุสาวนาจารย์

วิทยฐานะ[แก้]

ตำแหน่ง[แก้]

งานปกครอง[แก้]

 • พ.ศ. 2530 - 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 เป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดปากน้ำ
 • พ.ศ. 2538 - 2540 เป็นรองเจ้าคณะภาค 7 (จังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน แม่ฮ่องสอน)
 • พ.ศ. 2539 - ปัจจุบัน เป็นพระอุปัชฌาย์ ประเภทวิสามัญ
 • พ.ศ. 2540 - ปัจจุบัน เป็นเจ้าคณะภาค 5 (จังหวัดพิษณุโลก สุโขทัย อุตรดิตถ์ ตาก)
 • พ.ศ. 2557 - ปัจจุบัน เป็นกรรมการมหาเถรสมาคม
 • 30 กันยายน พ.ศ. 2564 - ปัจจุบัน รักษาการเจ้าคณะใหญ่หนเหนือ
 • 12 ธันวาคม พ.ศ. 2564 - 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 รักษาการเจ้าอาวาสวัดปากน้ำ
 • 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 - ปัจจุบัน เจ้าอาวาสวัดปากน้ำ[1]

งานการศึกษา[แก้]

 • พ.ศ. 2519 เป็นเป็นครูสอนพระปริยัติธรรม สำนักเรียนวัดปากน้ำ
 • พ.ศ. 2519 เป็นกรรมการตรวจประโยคธรรมสนามหลวง
 • พ.ศ. 2520 เป็นกรรมการตรวจประโยคบาลีสนามหลวง
 • พ.ศ. 2537 - 2557 เป็นเลขานุการแม่กองบาลีสนามหลวง
 • พ.ศ. 2557 - ปัจจุบัน เป็นแม่กองบาลีสนามหลวง

งานเผยแผ่[แก้]

 • พ.ศ. 2531 เป็นเลขานุการแม่กองงานพระธรรมทูต
 • พ.ศ. 2535 เป็นรองหัวหน้าฝึกอบรมพระธรรมทูต
 • พ.ศ. 2546 - ปัจจุบัน เป็นหัวหน้าพระธรรมทูต สายที่ 3
 • พ.ศ. 2551- ปัจุบัน เป็นรองประธานคณะพระธรรมจาริก

งานพิเศษ[แก้]

สมณศักดิ์[แก้]

 • พ.ศ. 2530 รับพระราชทานตั้งสมณศักดิ์ขึ้นเป็นพระราชาคณะชั้นสามัญเปรียญ ที่ พระศรีศาสนวงศ์[2]
 • พ.ศ. 2535 รับพระราชทานตั้งสมณศักดิ์ขึ้นเป็นพระราชาคณะชั้นราช ที่ พระราชพุทธิญาณวงศ์ ตรีปิฎกวราลงกรณ์ ธรรมิกคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี[3]
 • พ.ศ. 2542 รับพระราชทานตั้งสมณศักดิ์ขึ้นเป็นพระราชาคณะชั้นเทพ ที่ พระเทพมุนี ศรีปริยัติวรกิจ ตรีปิฎกบัณฑิต มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี[4]
 • พ.ศ. 2547 รับพระราชทานตั้งสมณศักดิ์ขึ้นเป็นพระราชาคณะชั้นธรรม ที่ พระธรรมปัญญาภรณ์ สุนทรธรรมปฏิบัติ ปริยัติวิธานวิศิษฐ์ ตรีปิฎกบัณฑิต มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี[5]
 • พ.ศ. 2554 รับพระราชทานสถาปนาสมณศักดิ์ขึ้นเป็นพระราชาคณะเจ้าคณะรอง ชั้นหิรัญบัฏ ที่ พระพรหมโมลี ศรีสังฆโสภณ วิมลศีลาจารนิวิฐ ปริยัติกิจดิลก ตรีปิฎกบัณฑิต มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี[6]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]

ก่อนหน้า พระพรหมโมลี (สุชาติ ธมฺมรตโน) ถัดไป
สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ (ช่วง วรปุญฺโญ) 2leftarrow.png เจ้าอาวาสวัดปากน้ำ ภาษีเจริญ
(พ.ศ. 2565 — ปัจจุบัน)
2rightarrow.png ยังอยู่ในตำแหน่ง
สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ (ช่วง วรปุญฺโญ) 2leftarrow.png ตราบาลี.gif
แม่กองบาลีสนามหลวง
(พ.ศ. 2558 – ปัจจุบัน)
2rightarrow.png ยังอยู่ในตำแหน่ง
พระวิสุทธิวงศาจารย์ (วิเชียร อโนมคุโณ) 2leftarrow.png Dharmacakra flag (Thailand).svg
รักษาการเจ้าคณะใหญ่หนเหนือ
(พ.ศ. 2564 - ปัจจุบัน)
2rightarrow.png ยังอยู่ในตำแหน่ง

อ้างอิง[แก้]

 1. แต่งตั้ง "พระพรหมโมลี" รักษาการเจ้าอาวาสวัดปากน้ำฯ แทน "สมเด็จช่วง"
 2. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์ 2530, เล่ม 104, ตอนที่ 253 ฉบับพิเศษ, 5 ธันวาคม 2530, หน้า 12
 3. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม 109, ตอนที่ 101 ฉบับพิเศษ, 12 สิงหาคม 2535, หน้า 8
 4. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม 116, ตอนที่ 23 ข, 27 ธันวาคม 2542, หน้า 2
 5. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม 121, ตอนที่ 17 ข, 15 กันยายน 2547, หน้า 3
 6. ราชกิจจานุเบกษา, พระบรมราชโองการ ประกาศ สถาปนาสมณศักดิ์, เล่ม 129, ตอนที่ 8 ข, 5 มีนาคม 2555, หน้า 3-5