พระพรหมเสนาบดี (พิมพ์ ญาณวีโร)

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
พระพรหมเสนาบดี
(พิมพ์ ญาณวีโร)
พระพรหมเสนาบดี (พิมพ์ ญาณวีโร) 01.jpg
เกิด17 กันยายน พ.ศ. 2488
อายุ76
อุปสมบท26 กรกฎาคม พ.ศ. 2509
พรรษา55
วัดวัดปทุมคงคาราชวรวิหาร
จังหวัดเขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร
สังกัดมหานิกาย
วุฒินักธรรมชั้นเอก
เปรียญธรรม 7 ประโยค
ตำแหน่งกรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดปทุมคงคาราชวรวิหาร
ผู้รักษาการเเทนเจ้าคณะภาค 7
รางวัลรางวัลเสาเสมาธรรมจักร
พระพุทธศาสนา ส่วนหนึ่งของสารานุกรมพระพุทธศาสนา

พระพรหมเสนาบดี (พิมพ์ ญาณวีโร) (นามเดิม :พิมพ์ บุญรัตนาภรณ์) (17 กันยายน พ.ศ. 2488 - ปัจจุบัน) ปัจจุบันเป็นพระราชาคณะเจ้าคณะรอง กรรมการมาหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดปทุมคงคาราชวรวิหาร และผู้รักษาการเเทนเจ้าคณะภาค 7

ชาติภูมิ[แก้]

พระพรหมเสนาบดี นามเดิมว่าพิมพ์ บุญรัตนาภรณ์ เกิดเมื่อวันอาทิตย์ที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2488 ตรงกับวันขึ้น 1 ค่ำ เดือน 10 ปีระกา ที่บ้านเลขที่ 106 หมู่ที่ 3 ตำบลโรงเข้ อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร บิดาชื่อนายบุญ บุญรัตนาภรณ์ มารดารชื่อนางสวย บุญรัตนาภรณ์

อุปสมบท[แก้]

พระพรหมเสนาบดีอุปสมบทเป็นพระภิกษุ เมื่อวันอังคารที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2509 ตรงกับวันขึ้น 9 ค่ำ เดือน 8-8 ปีมะเมีย ณ วัดนาสาร ตำบลนาสาร อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีพระเทพรัตนกวี (เกตุ ธมฺมวโร) อดีตเจ้าคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี วัดไตรธรรมาราม อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นพระอุปัชฌาย์ พระครูโสภิตคุณานันท์ อดีตเจ้าคณะอำเภอบ้านนาสาร วัดนาสาร อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นพระกรรมวาจาจารย์ และพระครูพิศาลคุณาภรณ์ ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอบ้านนาสาร วัดอภัยเขตตาราม อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นพระอนุสาวนาจารย์ ได้รับฉายาว่า "ญาณวีโร"

วิทยฐานะ[แก้]

ความรู้พิเศษ[แก้]

 • มีความชำนาญพิมพ์ดีดไฟฟ้าภาษาไทย - ภาษาอังกฤษ
 • ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูป
 • เป็นผู้ออกแบบโปรแกรมสมณศักดิ์ที่คณะสงฆ์ใช้หาข้อมูลในการพิจารณาสมณศักดิ์ในปัจจุบันนี้
 • เป็นผู้ทรงจำพระปาติโมกข์และสวดพระปาฏิโมกข์ประจำ

งานปกครอง[แก้]

 • เป็นเจ้าอาวาสวัดปทุมคงคาราชวรวิหาร เมื่อ พ.ศ. 2536
 • เป็นพระอุปัชฌาย์ วิสามัญ
 • เป็นเจ้าคณะเขตสัมพันธวงศ์
 • เป็นเจ้าสำนักเรียนวัดปทุมคงคา
 • เป็นรองเจ้าคณะภาค 7
 • เป็นเจ้าคณะภาค 7 เมื่อ 31 มีนาคม พ.ศ. 2558

งานการศึกษา[แก้]

 • เป็นเจ้าสำนักเรียนวัดปทุมคงคา จัดการเรียนการสอนพระปริยัติธรรมทั้งแผนกบาลีนักธรรม และธรรมศึกษาตรี โท เอก
 • จัดนิตยภัตถวายครูสอนบาลี นักธรรม ธรรมศึกษา ครูสอนศีลธรรม ประจำวัดปทุมคงคาตลอดปี จัดอุปกรณ์การเรียน การสอน ทั้งคอมพิวเตอร์ เครื่องถ่ายเอกสาร และมอบรางวัลแก่นักเรียนผู้สอบบาลี นักธรรมได้ในสนามหลวงเป็นประจำทุกปี
 • นับตั้งแต่เป็นเจ้าสำนักเรียนวัดปทุมคงคา พ.ศ. 2536 เป็นต้นมา มีนักเรียนบาลีสอบได้ ป.ธ.9 จำนวน 9 รูป
 • จัดสอนธรรมศึกษาโรงเรียนวัดปทุมคงคา โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ โรงเรียนปทุมคงคา (เอกมัย) และโรงเรียนศึกษานารีวิทยา บางเขน

เกียรติคุณ[แก้]

สมณศักดิ์[แก้]

อ้างอิง[แก้]

เชิงอรรถ
 1. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์ เล่ม 104, ตอนที่ 253, 5 ธันวาคม 2530, ฉบับพิเศษ หน้า 14.
 2. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์ เล่ม 106, ตอนที่ 217, 8 ธันวาคม 2532, ฉบับพิเศษ หน้า 5.
 3. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์ เล่ม 111, ตอนที่ 57 ง, 7 ธันวาคม 2537, หน้า 8.
 4. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์ เล่ม 119, ตอนที่ 23 ข, 11 ธันวาคม 2545, หน้า 5-6.
 5. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์ เล่ม 128, ตอนที่ 12 ข, 29 กรกฎาคม 2554, หน้า 1.
 6. ราชกิจจานุเบกษา, พระบรมราชโองการ ประกาศสถาปนาสมณศักดิ์ เล่ม 131, ตอนที่ 28 ข, 5 ธันวาคม 2557, หน้า 2.
บรรณานุกรม
 • อัจฉราวดี สุดประเสริฐ. พระพรหมเสนาบดี. กรุงเทพมหานคร : บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกด (มหาชน), 2557. 60 หน้า. หน้า 20-25.
 • พระพรหมเสนาบดี (พิมพ์ ญาณวีโร). ทำเนียบพระราชาคณะ ฉบับสมบูรณ์ พุทธศักราช 2557. กรุงเทพมหานคร : บริษัท สำนักพิมพ์ สื่อตะวัน จำกัด, 2557. 344 หน้า. หน้า 75. ISBN 978-616-11-2142-6


ก่อนหน้า พระพรหมเสนาบดี (พิมพ์ ญาณวีโร) ถัดไป
สมเด็จพระธีรญาณมุนี (สนิธ เขมจารี) 2leftarrow.png โลโก้วัดปทุมคงคา.gif
เจ้าอาวาสวัดปทุมคงคาราชวรวิหาร
(พ.ศ. 2536 - ปัจจุบัน)
2rightarrow.png ยังอยู่ในตำแหน่ง