พระวิสุทธิวงศาจารย์ (วิเชียร อโนมคุโณ)

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
พระวิสุทธิวงศาจารย์

(วิเชียร อโนมคุโณ)
คำนำหน้าชื่อพระเดชพระคุณ
ส่วนบุคคล
เกิด7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2480 (86 ปี)
มรณภาพ26​ กันยายน พ.ศ. 2564
นิกายมหานิกาย
การศึกษาเปรียญธรรม 9 ประโยค
นักธรรมชั้นเอก
พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
ตำแหน่งชั้นสูง
ที่อยู่วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร
บรรพชา21 มิถุนายน พ.ศ. 2494
อุปสมบท4 พฤษภาคม พ.ศ. 2500
พรรษา66
ตำแหน่งอดีตกรรมการมหาเถรสมาคม
อดีตเจ้าคณะใหญ่หนเหนือ
อดีตรองเจ้าอาวาสวัดปากน้ำ ภาษีเจริญ

พระวิสุทธิวงศาจารย์ นามเดิม วิเชียร เรืองขจร ฉายา อโนมคุโณ เป็นพระราชาคณะเจ้าคณะรองฝ่ายมหานิกาย เคยดำรงตำแหน่งกรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะใหญ่หนเหนือ และรองเจ้าอาวาสวัดปากน้ำ ภาษีเจริญ

ประวัติ[แก้]

พระวิสุทธิวงศาจารย์ เดิมชื่อ วิเชียร เรืองขจร เกิดวันอาทิตย์ ที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2480 ปีฉลู ขึ้น 4 ค่ำ เดือน 12 บ้านบางพลับ ตำบลบางพลับ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี บรรพชาเป็นสามเณรเมื่อวันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2494 ณ วัดดงตาล ตำบลบางพลับ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี โดยมี พระครูอุภัยภาดารักษ์ วัดสองพี่น้อง เป็นพระอุปัชฌาย์ ต่อมาอุปสมบทเมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2500 ณ วัดปากน้ำ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร โดยมีพระธีรสารมุนี วัดอัปสรสวรรค์ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร เป็นพระอุปัชฌาย์[1]

วิทยฐานะ[แก้]

การปกครอง[แก้]

 • พ.ศ. 2512 เป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดปากน้ำ
 • พ.ศ. 2521 เป็นรองเจ้าอาวาสวัดปากน้ำ
 • พ.ศ. 2526 เป็นพระอุปัชฌาย์ประเภทวิสามัญ
 • พ.ศ. 2534 เป็นรองเจ้าคณะภาค 7
 • พ.ศ. 2538 เป็นเจ้าคณะภาค 7
 • พ.ศ. 2558 เป็นเจ้าคณะใหญ่หนเหนือ

งานการศึกษา[แก้]

 • พ.ศ. 2503 เป็นกรรมการตรวจประโยคธรรมสนามหลวง
 • พ.ศ. 2503 เป็นกรรมการตรวจประโยคบาลีสนามหลวง
 • พ.ศ. 2504 เป็นอาจารย์สอนบาลีประจำสำนักเรียนวัดปากน้ำ
 • พ.ศ. 2511 เป็นอาจารย์ใหญ่สำนักเรียนวัดปากน้ำ
 • พ.ศ. 2535 เป็นกรรมการออกข้อสอบ ยกร่าง ตรวจร่างเฉลยข้อสอบประโยคบาลีสนามหลวง
 • พ.ศ. 2535 เป็นผู้อำนวยการตรวจธรรมสนามหลวงชั้นตรี ภาค 7
 • พ.ศ. 2535 เป็นอาจารย์สอนบาลีประโยค ป.ธ.7 ประจำโรงเรียนพระปริยัติธรรมของคณะสงฆ์วัดสามพระยา
 • พ.ศ. 2537 เป็นอาจารย์สอนบาลีประโยค ป.ธ.9 ประจำโรงเรียนพระปริยัติธรรมของคณะสงฆ์วัดสามพระยา
 • พ.ศ. 2538 เป็นรองแม่กองบาลีสนามหลวง
 • พ.ศ. 2548 เป็นผู้อำนวยการจัดอบรมบาลีก่อนสอบภาค 7
 • พ.ศ. 2548 ตั้งโครงการส่งเสริมการศึกษาภาษาบาลีเพื่อดำรงพุทธศาสน์ คณะสงฆ์ภาค 7

ตำแหน่งในอดีต[แก้]

 • รองเจ้าอาวาสวัดปากน้ำ พระอารามหลวง
 • อาจารย์ใหญ่สำนักเรียนวัดปากน้ำ
 • หัวหน้าสำนักฝึกอบรมพระธรรมทูต
 • หัวหน้าพระธรรมทูตสายที่ 4
 • ที่ปรึกษาแม่กองบาลีสนามหลวง
 • กรรมการมหาเถรสมาคม
 • เจ้าคณะใหญ่หนเหนือ

สมณศักดิ์[แก้]

 • พ.ศ. 2516 ได้รับพระราชทานแต่งตั้งสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญที่ พระเมธีวราภรณ์[2]
 • พ.ศ. 2527 ได้รับพระราชทานเลื่อนตั้งสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นราชที่ พระราชปริยัติกวี ตรีปิฎกบัณฑิต มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี[3]
 • พ.ศ. 2535 ได้รับพระราชทานเลื่อนตั้งสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นเทพที่ พระเทพสุธี ธรรมปรีชาญาณดิลก ตรีปิฎกบัณฑิต มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี[4]
 • พ.ศ. 2541 ได้รับพระราชทานเลื่อนตั้งสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นธรรมที่ พระธรรมธีรราชมหามุนี คัมภีรญาณวิมล โสภณธรรมานุสิต ตรีปิฎกบัณฑิตมหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี[5]
 • พ.ศ. 2549 ได้รับพระราชทานสถาปนาสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะเจ้าคณะรองชั้นหิรัญบัฏที่ พระวิสุทธิวงศาจารย์ ญาณทัศนวิกรม พรหมจริยาธิมุต วิสุทธิธรรมานุจารี ตรีปิฎกบัณฑิต มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี[6]

มรณภาพ[แก้]

พระวิสุทธิวงศาจารย์ มรณภาพเมื่อวันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2564 เวลา 12.52 น. ด้วยโรคมะเร็งปอด สิริอายุ 84 ปี พรรษา 64 ที่โรงพยาบาลกรุงเทพ[7] สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชทานเพลิง เมื่อวันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2565 ณ เมรุหลวงหน้าพลับพลาอิศริยาภรณ์ วัดเทพศิรินทราวาส

อ้างอิง[แก้]

 1. ประวัติ พระวิสุทธิวงศาจารย์ - วัดปากน้ำ
 2. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์ เก็บถาวร 2016-03-04 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม 90, ตอนที่ 177 ง ฉบับพิเศษ, 28 ธันวาคม 2516, หน้า 7
 3. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม 102, ตอนที่ 17 ง ฉบับพิเศษ, 8 กุมภาพันธ์ 2528, หน้า 2
 4. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์ เก็บถาวร 2015-09-30 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม 109, ตอนที่ 155 ง ฉบับพิเศษ, 5 ธันวาคม 2535, หน้า 6
 5. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม 115, ตอนที่ 24 ข, 9 ธันวาคม 2541, หน้า 4
 6. ราชกิจจานุเบกษา, พระบรมราชโองการ ประกาศสถาปนาสมณศักดิ์, เล่ม 124, ตอนที่ 2 ข, 26 กุมภาพันธ์ 2550, หน้า 1-4
 7. ประวัติ “พระวิสุทธิวงศาจารย์” กรรมการมส.-เจ้าคณะใหญ่หนเหนือ หลังมรณภาพอย่างสงบ


ก่อนหน้า พระวิสุทธิวงศาจารย์ (วิเชียร อโนมคุโณ) ถัดไป
สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ (ช่วง วรปุญฺโญ)
เจ้าคณะใหญ่หนเหนือ
(พ.ศ. 2558 – 2564)
พระพรหมโมลี (สุชาติ ธมฺมรตโน)
(รักษาการ)