พระวิสุทธิวงศาจารย์ (วิเชียร อโนมคุโณ)

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
พระเดชพระคุณ
พระวิสุทธิวงศาจารย์
(วิเชียร อโนมคุโณ)
พระวิสุทธิวงศาจารย์ (วิเชียร อโนมคุโณ).jpg
เกิด7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2480
มรณภาพ26​ กันยายน พ.ศ. 2564
อายุ85
บรรพชา21 มิถุนายน พ.ศ. 2494
อุปสมบท4 พฤษภาคม พ.ศ. 2500
พรรษา65
วัดวัดปากน้ำ ภาษีเจริญ
จังหวัดกรุงเทพมหานคร
สังกัดมหานิกาย
วุฒิเปรียญธรรม 9 ประโยค
นักธรรมชั้นเอก
พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
ตำแหน่งอดีตกรรมการมหาเถรสมาคม
อดีตเจ้าคณะใหญ่หนเหนือ
อดีตรองเจ้าอาวาสวัดปากน้ำ ภาษีเจริญ
พระพุทธศาสนา ส่วนหนึ่งของสารานุกรมพระพุทธศาสนา

พระวิสุทธิวงศาจารย์ นามเดิม วิเชียร เรืองขจร ฉายา อโนมคุโณ เป็นพระราชาคณะเจ้าคณะรองฝ่ายมหานิกาย เคยดำรงตำแหน่งกรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะใหญ่หนเหนือ และรองเจ้าอาวาสวัดปากน้ำ ภาษีเจริญ

ประวัติ[แก้]

พระวิสุทธิวงศาจารย์ เดิมชื่อ วิเชียร เรืองขจร เกิดวันอาทิตย์ ที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2480 ปีฉลู ขึ้น 4 ค่ำ เดือน 12 บ้านบางพลับ ตำบลบางพลับ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี บรรพชาเป็นสามเณรเมื่อวันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2494 ณ วัดดงตาล ตำบลบางพลับ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี โดยมี พระครูอุภัยภาดารักษ์ วัดสองพี่น้อง เป็นพระอุปัชฌาย์ ต่อมาอุปสมบทเมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2500 ณ วัดปากน้ำ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร โดยมีพระธีรสารมุนี วัดอัปสรสวรรค์ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร เป็นพระอุปัชฌาย์[1]

พระวิสุทธิวงศาจารย์ มรณภาพเมื่อวันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2564 เวลา 12.52 น. ด้วยโรคมะเร็งปอด สิริอายุ 84 ปี พรรษา 64 ที่โรงพยาบาลกรุงเทพ[2]

วิทยฐานะ[แก้]

การปกครอง[แก้]

 • พ.ศ. 2512 เป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดปากน้ำ
 • พ.ศ. 2521 เป็นรองเจ้าอาวาสวัดปากน้ำ
 • พ.ศ. 2526 เป็นพระอุปัชฌาย์ประเภทวิสามัญ
 • พ.ศ. 2534 เป็นรองเจ้าคณะภาค 7
 • พ.ศ. 2538 เป็นเจ้าคณะภาค 7
 • พ.ศ. 2558 เป็นเจ้าคณะใหญ่หนเหนือ

งานการศึกษา[แก้]

 • พ.ศ. 2503 เป็นกรรมการตรวจประโยคธรรมสนามหลวง
 • พ.ศ. 2503 เป็นกรรมการตรวจประโยคบาลีสนามหลวง
 • พ.ศ. 2504 เป็นอาจารย์สอนบาลีประจำสำนักเรียนวัดปากน้ำ
 • พ.ศ. 2511 เป็นอาจารย์ใหญ่สำนักเรียนวัดปากน้ำ
 • พ.ศ. 2535 เป็นกรรมการออกข้อสอบ ยกร่าง ตรวจร่างเฉลยข้อสอบประโยคบาลีสนามหลวง
 • พ.ศ. 2535 เป็นผู้อำนวยการตรวจธรรมสนามหลวงชั้นตรี ภาค 7
 • พ.ศ. 2535 เป็นอาจารย์สอนบาลีประโยค ป.ธ.7 ประจำโรงเรียนพระปริยัติธรรมของคณะสงฆ์วัดสามพระยา
 • พ.ศ. 2537 เป็นอาจารย์สอนบาลีประโยค ป.ธ.9 ประจำโรงเรียนพระปริยัติธรรมของคณะสงฆ์วัดสามพระยา
 • พ.ศ. 2538 เป็นรองแม่กองบาลีสนามหลวง
 • พ.ศ. 2548 เป็นผู้อำนวยการจัดอบรมบาลีก่อนสอบภาค 7
 • พ.ศ. 2548 ตั้งโครงการส่งเสริมการศึกษาภาษาบาลีเพื่อดำรงพุทธศาสน์ คณะสงฆ์ภาค 7

ตำแหน่งในอดีต[แก้]

 • รองเจ้าอาวาสวัดปากน้ำ พระอารามหลวง
 • อาจารย์ใหญ่สำนักเรียนวัดปากน้ำ
 • หัวหน้าสำนักฝึกอบรมพระธรรมทูต
 • หัวหน้าพระธรรมทูตสายที่ 4
 • ที่ปรึกษาแม่กองบาลีสนามหลวง
 • กรรมการมหาเถรสมาคม
 • เจ้าคณะใหญ่หนเหนือ

สมณศักดิ์[แก้]

 • พ.ศ. 2516 ได้รับพระราชทานแต่งตั้งสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญที่ พระเมธีวราภรณ์[3]
 • พ.ศ. 2527 ได้รับพระราชทานเลื่อนตั้งสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นราชที่ พระราชปริยัติกวี ตรีปิฎกบัณฑิต มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี[4]
 • พ.ศ. 2535 ได้รับพระราชทานเลื่อนตั้งสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นเทพที่ พระเทพสุธี ธรรมปรีชาญาณดิลก ตรีปิฎกบัณฑิต มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี[5]
 • พ.ศ. 2541 ได้รับพระราชทานเลื่อนตั้งสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นธรรมที่ พระธรรมธีรราชมหามุนี คัมภีรญาณวิมล โสภณธรรมานุสิต ตรีปิฎกบัณฑิตมหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี[6]
 • พ.ศ. 2549 ได้รับพระราชทานสถาปนาสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะเจ้าคณะรองชั้นหิรัญบัฏที่ พระวิสุทธิวงศาจารย์ ญาณทัศนวิกรม พรหมจริยาธิมุต วิสุทธิธรรมานุจารี ตรีปิฎกบัณฑิต มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี[7]

อ้างอิง[แก้]

 1. ประวัติ พระวิสุทธิวงศาจารย์ - วัดปากน้ำ
 2. ประวัติ “พระวิสุทธิวงศาจารย์” กรรมการมส.-เจ้าคณะใหญ่หนเหนือ หลังมรณภาพอย่างสงบ
 3. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม 90, ตอนที่ 177 ง ฉบับพิเศษ, 28 ธันวาคม 2516, หน้า 7
 4. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม 102, ตอนที่ 17 ง ฉบับพิเศษ, 8 กุมภาพันธ์ 2528, หน้า 2
 5. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม 109, ตอนที่ 155 ง ฉบับพิเศษ, 5 ธันวาคม 2535, หน้า 6
 6. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม 115, ตอนที่ 24 ข, 9 ธันวาคม 2541, หน้า 4
 7. ราชกิจจานุเบกษา, พระบรมราชโองการ ประกาศสถาปนาสมณศักดิ์, เล่ม 124, ตอนที่ 2 ข, 26 กุมภาพันธ์ 2550, หน้า 1-4


ก่อนหน้า พระวิสุทธิวงศาจารย์ (วิเชียร อโนมคุโณ) ถัดไป
สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ (ช่วง วรปุญฺโญ) 2leftarrow.png Dharmacakra flag (Thailand).svg
เจ้าคณะใหญ่หนเหนือ
(พ.ศ. 2558 – 2564)
2rightarrow.png พระพรหมโมลี (สุชาติ ธมฺมรตโน)
(รักษาการ)