พระธรรมปัญญาบดี

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

พระธรรมปัญญาบดี เป็นราชทินนามสมณศักดิ์ชั้นพระราชาคณะเจ้าคณะรอง ฝ่ายมหานิกาย

พระธรรมปัญญาบดี
พระธรรมปัญญาบดี (พีร์ สุชาโต).jpg
ผู้ดำรงตำแหน่งคนปัจจุบัน
พระธรรมปัญญาบดี (พีร์ สุชาโต)

ตั้งแต่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2559
การเรียกขานท่านเจ้าคุณ
ที่พำนักพระอารามหลวง
ผู้แต่งตั้งพระมหากษัตริย์ไทย
วาระตลอดพระชีพ หรือ ได้รับสถาปนาเป็นสมเด็จพระราชาคณะ
ผู้ประเดิมตำแหน่งพระธรรมปัญญาบดี (วน ฐิติญาโณ)
สถาปนา5 ธันวาคม พ.ศ. 2504

ฐานานุกรม[แก้]

พระธรรมปัญญาบดี สามารถแต่งตั้งฐานานุกรมได้ 8 รูป คือ

  • พระครูปลัดสุวัฒนศีลคุณ วิบุลคณิสสร ธุราทรมหาคณานุนายก
  • พระครูวินัยธร
  • พระครูธรรมธร
  • พระครูสรวิชัย พระครูคู่สวด
  • พระครูไกรสรวิลาส พระครูคู่สวด
  • พระครูธรรมบาล
  • พระครูสมุห์
  • พระครูใบฎีกา

ผู้ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์[แก้]

ปัจจุบัน มีพระภิกษุได้รับสมณศักดิ์ที่พระธรรมปัญญาบดีมาแล้ว 7 รูป ดังนี้

ลำดับที่ รายนาม วัด ช่วงเวลาที่ดำรงสมณศักดิ์ สมณศักดิ์สุดท้าย
1 พระธรรมปัญญาบดี (วน ฐิติญาโณ) วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร พ.ศ. 2504 - 2506 สมเด็จพระพุฒาจารย์
2 พระธรรมปัญญาบดี (ฟื้น ชุตินฺธโร) วัดสามพระยา พ.ศ. 2506 - 2518 สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
3 พระธรรมปัญญาบดี (สวัสดิ์ กิตฺติสาโร) วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ราชวรมหาวิหาร พ.ศ. 2519 - 2523 -
4 พระธรรมปัญญาบดี (ช่วง วรปุญฺโญ) วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ พ.ศ. 2530 - 2538 สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์
5 พระธรรมปัญญาบดี (เพียร อุตฺตโม) วัดคูหาสวรรค์ จังหวัดพัทลุง พ.ศ. 2539 - 2542 -
6 พระธรรมปัญญาบดี (ถาวร ติสฺสานุกโร) วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร พ.ศ. 2543 - 2557 -
7 พระธรรมปัญญาบดี (พีร์ สุชาโต) วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ราชวรมหาวิหาร พ.ศ. 2559 - ปัจจุบัน