พระพรหมวิสุทธาจารย์ (มนตรี คณิสฺสโร)

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
พระพรหมวิสุทธาจารย์
(มนตรี คณิสฺสโร)
พระพรหมวิสุทธาจารย์0001.jpg
เกิด1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2484
อายุ80
อุปสมบท28 มีนาคม พ.ศ. 2504
พรรษา60
วัดวัดเครือวัลย์วรวิหาร
จังหวัดแขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร
สังกัดธรรมยุติกนิกาย
วุฒินักธรรมชั้นเอก
เปรียญธรรม 5 ประโยค
ศน.บ., M.A.
ตำแหน่งกรรมการมหาเถรสมาคม
ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 11 (ธรรมยุต)
รองแม่กองธรรมสนามหลวง
เจ้าอาวาสวัดเครือวัลย์วรวิหาร
พระพุทธศาสนา ส่วนหนึ่งของสารานุกรมพระพุทธศาสนา

พระพรหมวิสุทธาจารย์ นามเดิม มนตรี บุญถม ฉายา คณิสฺสโร เป็นพระราชาคณะเจ้าคณะรองฝ่ายธรรมยุติกนิกาย ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง กรรมการมหาเถรสมาคม[1] ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 11 (ธรรมยุต) รองแม่กองธรรมสนามหลวง และเจ้าอาวาสวัดเครือวัลย์วรวิหาร

ชาติภูมิ[แก้]

พระพรหมวิสุทธาจารย์ มีนามเดิมว่า มนตรี บุญถม เกิดเมื่อวันเสาร์ ขึ้น 5 ค่ำ เดือน 3 ปีมะโรง ตรงกับวันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2484 ณ บ้านเลขที่ 36 หมู่ 4 ตำบลโคกสลุด อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี

บรรพชาและอุปสมบท[แก้]

บรรพชา[แก้]

พระพรหมวิสุทธาจารย์ บรรพชาเป็นสามเณร เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2502 ที่พระอุโบสถ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร ถนนเฟื่องนคร แขวงวัดราชบพิธ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

อุปสมบท[แก้]

พระพรหมวิสุทธาจารย์ อุปสมบทเป็นพระภิกษุ เมื่อวันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2504 ณ ที่พระอุโบสถ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร ถนนเฟื่องนคร แขวงวัดราชบพิธ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร โดยมีพระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (ต่อมาได้รับพระมหากรุณาโปรดสถาปนาเป็นสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช (วาสน์ วาสโน)) เป็นพระอุปัชฌาย์ และพระธรรมสิริวัฒน์ (ทองคำ กมฺพุวณฺโณ) เป็นพระกรรมวาจาจารย์

วิทยฐานะ[แก้]

วิทยฐานะสายสามัญ[แก้]

วิทยฐานะพระปริยัติธรรม[แก้]

 • พ.ศ. 2501 สอบประโยค ป.ธ.5 ได้ สำนักเรียนวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ราชวรวิหาร กรุงเทพมหานคร

ตำแหน่งการปกครองคณะสงฆ์[แก้]

 • พ.ศ. 2515 ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ราชวรวิหาร
 • พ.ศ. 2545 รองเจ้าคณะภาค 11 (ธรรมยุต)
 • พ.ศ. 2552 เจ้าอาวาสวัดเครือวัลย์ วรวิหาร กรุงเทพมหานคร[2]
 • พ.ศ. 2553 กรรมการมหาเถรสมาคม[3], เจ้าคณะภาค 11 (ธรรมยุต)[4]
 • 9 เมษายน พ.ศ. 2564 เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 11 (ธรรมยุต)[5]

สมณศักดิ์[แก้]

 • 5 ธันวาคม พ.ศ. 2518 ได้รับแต่งตั้งจากสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช (วาสน์ วาสโน) ให้ดำรงตำแหน่งฐานานุกรมที่ พระครูวินยาภิวุฒิ
 • 5 ธันวาคม พ.ศ. 2525 ได้รับพระราชทานตั้งสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญที่ พระสิริรัตนสุธี[6]
 • 5 ธันวาคม พ.ศ. 2535 ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นราชที่ พระราชกวี ศรีธรรมวิภูษิต ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี[7]
 • 5 ธันวาคม พ.ศ. 2541 ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นเทพที่ พระเทพกวี ศรีวิสุทธินายก ตรีปิฎกประสาธนกิจ ยติคิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี[8]
 • 5 ธันวาคม พ.ศ. 2547 ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นธรรมที่ พระธรรมวราภรณ์ สุนทรธรรมภาณี ตรีปิกวจนาลังการ ศาสนภารธุราทร ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี[9]
 • 5 ธันวาคม พ.ศ. 2556 ได้รับการสถาปนาสมณศักดิ์ขึ้นเป็นพระราชาคณะเจ้าคณะรอง ชั้นหิรัญบัฏ ที่ พระพรหมวิสุทธาจารย์ วาสนภิธานวรางกูร วิบูลสีลาจารวัตรวิมล โสภณปริยัติดิลก ตรีปิฎกคุณาภรณ์ ธรรมยุตติกคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี[10][11]

อ้างอิง[แก้]

 • สนติ์ แสวงบุญ และ สมบูรณ์ บุญครอบ. ทำเนียบสมณศักดิ์. นครปฐม : โรงพิมพ์มหามกุฏราชวิทยาลัย, 2556. หน้า 122.
 1. สำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคม, แผนผังการมหาเถรสมาคม
 2. มติมหาเถรสมาคม ครั้งที่ 5/2548 สำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคม วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2548 : มติที่ 99/2548 เรื่อง แต่งตั้ง พระธรรมวราภรณ์ ให้เป็นผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดเครือวัลย์ พระอารามหลวง กรุงเทพมหานคร
 3. มติมหาเถรสมาคม ครั้งที่ 4/2553 สำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคม วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2553 : มติที่ 96/2553 เรื่อง แต่งตั้งกรรมการมหาเถรสมาคม
 4. มติมหาเถรสมาคม ครั้งที่ 23/2553 สำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคม วันที่ 11 ตุลาคม 2553 : มติที่ 499/2553 เรื่อง เสนอแต่งตั้งเจ้าคณะภาคของคณะสงฆ์คณะธรรมยุต
 5. "สรุปการประชุมมหาเถรสมาคม ครั้งที่ 9/2564". สำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคม. 28 เมษายน 2564. สืบค้นเมื่อ 17 กรกฎาคม 2564. Check date values in: |access-date=, |publication-date= (help)
 6. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์ (พระครูวินยาภิวุฒิ เป็น พระสิริรัตนสุธี), เล่ม 99, ตอนที่ 184, 17 ธันวาคม พ.ศ. 2525, ฉบับพิเศษ หน้า 3.
 7. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์ (พระสิริรัตนสุธี เป็น พระราชกวี), เล่ม 109, ตอนที่ 155, 5 ธันวาคม พ.ศ. 2535, หน้า 11.
 8. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์ (พระราชกวี เป็น พระเทพกวี), เล่ม 115, ตอนที่ 24 ข, 9 ธันวาคม พ.ศ. 2541, หน้า 5.
 9. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์ (พระเทพกวี เป็น พระธรรมวราภรณ์), เล่ม 121, ตอนที่ 25 ข, 24 ธันวาคม พ.ศ. 2547, หน้า 4.
 10. ราชกิจจานุเบกษา, พระบรมราชโองการ ประกาศสถาปนาสมณศักดิ์ (พระธรรมวราภรณ์ เป็น พระพรหมวิสุทธาจารย์), เล่ม 130, ตอนที่ 29 ข, 5 ธันวาคม พ.ศ. 2556, หน้า 1.
 11. ราชกิจจานุเบกษา, พระบรมราชโองการ ประกาศสถาปนาสมณศักดิ์ (พระธรรมวราภรณ์ เป็น พระพรหมวิสุทธาจารย์), เล่ม 131, ตอนที่ 2 ข, 21 มกราคม พ.ศ. 2557, หน้า 1-3.

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]

ก่อนหน้า พระพรหมวิสุทธาจารย์ (มนตรี คณิสฺสโร) ถัดไป
พระธรรมดิลก (สุบิน เขมิโย) ป.ธ.9 2leftarrow.png ตราสัญลักษณ์ วัดเครือวัลย์.jpg
เจ้าอาวาสวัดเครือวัลย์ วรวิหาร
(10 มกราคม พ.ศ. 2548 - 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2552 (รักษาการ)
20 พฤษภาคม พ.ศ. 2552 - ปัจจุบัน)
2rightarrow.png ดำรงตำแหน่งอยู่