พระพรหมมุนี (บุญเรือง ปุญฺญโชโต)

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
พระเดชพระคุณ
พระพรหมมุนี
(บุญเรือง ปุญฺญโชโต)
พระธรรมเจติยาจารย์.jpg
เกิด8 สิงหาคม พ.ศ. 2478
อายุ84
บรรพชา10 มิถุนายน พ.ศ. 2498
อุปสมบท26 มิถุนายน พ.ศ. 2498
พรรษา64
วัดวัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร
จังหวัดกรุงเทพมหานคร
สังกัดธรรมยุติกนิกาย
วุฒิศน.บ., พ.ม., MA,
นักธรรมชั้นเอก เปรียญธรรม 4 ประโยค
ตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร
พระพุทธศาสนา ส่วนหนึ่งของสารานุกรมพระพุทธศาสนา

พระพรหมมุนี นามเดิม บุญเรือง วรคามวิชัย ฉายา ปุญฺญโชโต ปัจจุบันดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 8 (ธรรมยุต)[1][2] และเจ้าอาวาสวัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร

ประวัติ[แก้]

พระพรหมมุนี (บุญเรือง ปุญฺญโชโต) เกิดเมื่อวันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2478 ณ บ้านโคกพระ ตำบลโคกพระ อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม บรรพชาเป็นสามเณรเมื่อวันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2498 ณ วัดสว่างปอแดง อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมีพระครูปฏิภาณธรรมคุณ วัดขวัญเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นพระอุปัชฌาย์ ต่อมาอุปสมบทเป็นภิกษุเมื่อวันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2498 ณ วัดพระศรีมหาธาตุ โดยมีพระธรรมปิฎก (พิมพ์ ธมฺมธโร) เป็นพระอุปัชฌาย์

เจ้าคุณเป็นพระธรรมทูตรุ่นแรกที่เข้ารับการฝึกอบรมและออกไปเผยแผ่พระพุทธศาสนาในต่างประเทศหลายประเทศ เช่น ประเทศออสเตรเลีย สหรัฐอเมริกา อินโดนีเซีย ผู้มีส่วนสำคัญในการนำเอาพระพุทธศาสนาไปเผยแผ่จนกระทั่งสามารถตั้งมั่นในอินโดนีเซียในปัจจุบัน ปัจจุบันพระพรหมมุนี ยังเป็นกรรมการบริหารสถาบันฝึกอบรมพระธรรมทูตไปต่างประเทศ (ธรรมยุต) ซึ่งจะมีการฝึกอบรมทุกปีในช่วงเดือนมกราคมถึงมีนาคม เพื่อให้พระภิกษุมีความพร้อมก่อนจะออกเดินทางไปเผยแผ่พระพุทธศาสนาในต่างประเทศ ปัจจุบันพระธรรมทูตได้ผ่านการฝึกอบรมมาแล้ว 13 รุ่น

ด้านการปกครองคณะสงฆ์ ท่านได้รับแต่งตั้งให้เป็นผู้รักษาการเจ้าคณะภาค 8 (ธรรมยุต) ในวันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2547[3] แทนพระธรรมโสภณ (โกศล สิรินฺธโร) ที่เกษียณอายุเนื่องจากอายุครบ 80 ปี ต่อมาในวันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2547 ท่านจึงได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเจ้าคณะภาค 8[4] จวบจนปัจจุบัน

ตำแหน่งทางการปกครอง[แก้]

 • พ.ศ. 2539 เป็นเจ้าอาวาสวัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร
 • พ.ศ. 2547 - 2561 เป็นเจ้าคณะภาค 8 (ธรรมยุต)
 • พ.ศ. 2561 เป็นเจ้าคณะภาค 8 (ธรรมยุต)
 • พ.ศ. 2562 เป็นกรรมการมหาเถรสมาคม[5]

ลำดับสมณศักดิ์[แก้]

 • พ.ศ. 2510 ได้รับแต่งตั้งจากสมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (พิมพ์ ธมฺมธโร) ให้ดำรงตำแหน่งฐานานุกรมที่ พระครูปลัดสัมพิพัฒนวิริยาจารย์ สุนทรธรรมปฏิภาณอรรถโกศล วิมลญาณนายก ธรรมยุตติกดิลกสถาวีรกิจการี
 • 5 ธันวาคม พ.ศ. 2514 เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญที่ พระสุวีรญาณ[6]
 • 5 ธันวาคม พ.ศ. 2535 เป็นพระราชาคณะชั้นราชที่ พระราชวิสุทธิมุนี ศรีวิเทศศาสนภาษิต ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี[7]
 • 5 ธันวาคม พ.ศ. 2543 เป็นพระราชาคณะชั้นเทพที่ พระเทพญาณกวี ศรีปริยัติวราลังการ ศาสนภารธุราทร ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี[8]
 • 5 ธันวาคม พ.ศ. 2550 เป็นพระราชาคณะชั้นธรรม ฝ่ายวิปัสสนาธุระ ที่ พระธรรมเจติยาจารย์ ศีลาจารวิมล โสภณวิเทศศาสนกิจ พิพิธธุราทร ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี[9]
 • 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 สถาปนาขึ้นเป็นพระราชาคณะเจ้าคณะรอง มีราชทินนามตามที่จารึกในหิรัญบัฏว่า พระพรหมมุนี ศรีธรรมธรวรางกูร สุนทรศีลาจารวิมล โสภณวิเทศศาสนกิจ พิพิธภารธุราทร ธรรมยุตติกคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี[10]

อ้างอิง[แก้]

 1. มหาเถรสมาคม (11 ตุลาคม 2553). "เสนอแต่งตั้งเจ้าคณะภาคของคณะสงฆ์คณะธรรมยุต" (PDF). สำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคม. สืบค้นเมื่อ 26 กันยายน 2559. {{cite web}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |accessdate= และ |date= (help)
 2. มหาเถรสมาคม (30 กันยายน 2557). "เสนอแต่งตั้งเจ้าคณะภาคในเขตปกครองคณะสงฆ์คณะธรรมยุต" (PDF). สำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคม. สืบค้นเมื่อ 26 กันยายน 2559. {{cite web}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |accessdate= และ |date= (help)
 3. มหาเถรสมาคม (20 กรกฎาคม 2547). "แต่งตั้งผู้รักษาการแทนเจ้าคณะภาค ๘ (ธรรมยุต)" (PDF). สำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคม. สืบค้นเมื่อ 26 กันยายน 2559. {{cite web}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |accessdate= และ |date= (help)
 4. มหาเถรสมาคม (20 กันยายน 2547). "เสนอขอแต่งตั้งเจ้าคณะภาค ๘ (ธรรมยุต)" (PDF). สำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคม. สืบค้นเมื่อ 26 กันยายน 2559. {{cite web}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |accessdate= และ |date= (help)
 5. ประกาศแต่งตั้งกรรมการมหาเถรสมาคม ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 136 ตอนพิเศษ 255 ง วันที่ 14 ตุลาคม 2562
 6. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม 88, ตอนที่ 151 ง ฉบับพิเศษ, 31 ธันวาคม 2514, หน้า 7
 7. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม 109, ตอนที่ 155 ง ฉบับพิเศษ, 5 ธันวาคม 2535, หน้า 7
 8. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม 117, ตอนที่ 28 ข, 28 ธันวาคม 2543, หน้า 23-24
 9. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม 125, ตอนที่ 3 ข, 14 มกราคม 2551, หน้า 1
 10. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสถาปนาสมณศักดิ์ เล่ม 136, ตอนที่ 40 ข, 28 กรกฎาคม 2562, หน้า 5


ก่อนหน้า พระพรหมมุนี (บุญเรือง ปุญฺญโชโต) ถัดไป
พระเทพรัตนดิลก (สมัย ปภสฺสโร) 2leftarrow.png Buddhism dham jak.png
เจ้าอาวาสวัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร
(พ.ศ. 2539 - ปัจจุบัน)
2rightarrow.png ยังอยู่ในตำแหน่ง
พระธรรมโสภณ (โกศล สิรินฺธโร) 2leftarrow.png Buddhism dham jak.png
เจ้าคณะภาค 8 (ธรรมยุต)
(พ.ศ. 2547 - พ.ศ. 2561)
2rightarrow.png พระเทพสารเมธี (บัวศรี ชุตินฺธโร)

รักษาการแทนเจ้าคณะภาค