พระพิมลธรรม (ชอบ อนุจารี)

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

พระพิมลธรรม
(ชอบ อนุจารี)
พระพิมลธรรม (ชอบ อนุจารี).jpg
เกิด 23 มีนาคม พ.ศ. 2444
มรณภาพ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2535
อายุ 91 ปี 243 วัน
วัด วัดราษฏร์บำรุง
ท้องที่ จังหวัดชลบุรี
สังกัด มหานิกาย
วุฒิการศึกษา นักธรรมชั้นโท
เปรียญธรรม 6 ประโยค
ตำแหน่ง ราชบัณฑิต
อดีตเจ้าอาวาสวัดราษฏร์บำรุง
อดีตแม่กองธรรมสนามหลวง[1], อดีตเจ้าคณะจังหวัดชลบุรี, อดีตสมาชิกสังฆสภา

พระพิมลธรรม นามเดิม ชอบ ชมจันทร์ ฉายา อนุจารี เป็นราชบัณฑิตภาคีสมาชิกสาขาวิชากวีนิพนธ์ ประเภทวิชาวรรณศิลป์ สำนักศิลปกรรม[2] ผู้เคยดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดราษฎร์บำรุง เจ้าคณะจังหวัดชลบุรี เจ้าคณะตรวจการภาค 9 และ 2 และแม่กองธรรมสนามหลวง และเป็นผู้ริเริ่มให้มีวันอาสาฬหบูชาเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาอีกวันหนึ่งในประเทศไทย

ประวัติ[แก้]

ชาติกำเนิด[แก้]

พระพิมลธรรม มีนามเดิมว่า ชอบ ชมจันทร์[3] เกิดเมื่อวันอาทิตย์ที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2444 ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 4 ปีฉลู เวลา 24:00 น.[4] เป็นบุตรคนที่ 3 ในจำนวน 6 คน ของนายชมและนางจันทร์ จันทร์พยอม ชาติภูมิอยู่ในตลอดเมืองเก่า อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี

ท่านเริ่มศึกษากับยายช้อย แล้วเข้าศึกษาที่วัดพลับจบการศึกษา[3]

อุปสมบท[แก้]

พระพิมลธรรม ได้บรรพชาเป็นสาเณรเมื่อปี พ.ศ. 2457 ที่วัดพลับ อำเภอพนัสนิคม โดยมีพระครูศรีพนัสนิคมเป็นพระอุปัชฌาย์ บวชได้ 2 ปี โยมยายพาไปเรียนบาลีที่วัดใต้ต้นลาน ขณะพระอธิการกรานเป็นเจ้าอาวาส ถึง พ.ศ. 2461 เจ้าอาวาสย้ายไปเป็นเจ้าอาวาสวัดหัวถนน ทำให้สำนักเรียนปิดลง โยมยายจึงได้พาไปฝากเป็นศิษย์สมเด็จพระวันรัต (เฮง เขมจารี) วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ราชวรมหาวิหาร

พ.ศ. 2465 ได้อุปสมบทเป็นพระภิกษุที่วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ โดยมีสมเด็จพระวันรัต (เฮง เขมจารี) เป็นพระอุปัชฌาย์ พระพิมลธรรม (ช้อย ฐานทตฺโต) และพระธรรมรัตนากร (สวัสดิ์ กิตฺติสาโร) เป็นพระกรรมวาจานุสาวนาจารย์[4]

การศึกษา[แก้]

ตำแหน่ง[แก้]

สมณศักดิ์[แก้]

หนังสือที่เขียน[แก้]

หนังสือที่นิพนธ์โดยพระพิมลธรรม (ชอบ อนุจารี)[14]

 1. โสฬสปัญหา
 2. ตำนานพระอรหันต์ 8 พิศ
 3. ตำนานพระอรหันต์แปดทิศ
 4. พุทธประวัติทัศนะศึกษา
 5. พุทธประวัติทัศนะศึกษา
 6. พุทธประวัติทัศนศึกษา
 7. ตำนานพระพุทธรูปปางต่าง ๆ
 8. สมบัติรัตนกวีชิ้นเอก
 9. พุทธสาวิกา
 10. แม่ของลูก
 11. คำสั่งของพ่อ
 12. ตำนานพระพุทธรูปปางต่าง ๆ
 13. เมื่อเราบวช
 14. เมื่อเราบวช 2500
 15. เมื่อเราบวช
 16. ปริทรรศน์ เวชสันดรชาดก
 17. ปริทรรศน์ เวสสันดรชาดก
 18. เมื่อเราบวช (เรื่องราวน่ารู้ทางพุทธศาสนาธรรมปฏิบัติและคติพจน์)
 19. วันศาสนานิพนธ์ของพระธรรมโกศาจารย์ อนุจารีเถระ
 20. พุทธประวัติทัศนศึกษา
 21. พุทธประวัติทัศนะศึกษา

มรณภาพ[แก้]

พระพิมลธรรม (ชอบ อนุจารี) มรณภาพเมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2535 เวลา 13.40 น.[3] สิริอายุได้ 91 ปี 243 วัน

อ้างอิง[แก้]

 1. ทำเนียบแม่กองธรรมสนามหลวง-เว็บไซต์สำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง.[ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก [1]. เข้าถึงเมื่อ 4-6-52
 2. "พระพิมลธรรม ชอบ อนุจารีมหาเถร". สำนักงานราชบัณฑิตยสภา. 2558. สืบค้นเมื่อ 11 ตุลาคม 2561.
 3. 3.0 3.1 3.2 "อริยะโลกที่6 : พระพิมลธรรม(ชอบ) วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษดิ์". ข่าวสด. 28 กันยายน 2561. สืบค้นเมื่อ 11 ตุลาคม 2561.
 4. 4.0 4.1 มงคลกรรมการกุศล บำเพ็ญอายุในอภิลักขิตกาลครบ ๖ รอบ พระธรรมโกศาจารย์ (ชอบ อนุจารีเถระ), 2516, หน้า 1-8
 5. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศตั้งและแต่งตั้งสังฆมนตรี สมเด็จพระวชิรญาณวงศ์, เล่ม 67, ตอนที่ 43, 8 สิงหาคม 2493, หน้า 3374-6
 6. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศตั้งและแต่งตั้งสังฆมนตรี สมเด็จพระวชิรญาณวงศ์, เล่ม 68, ตอนที่ 38, 19 มิถุนายน 2494, หน้า 2593-5
 7. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศตั้งและแต่งตั้งสังฆมนตรี สมเด็จพระวชิรญาณวงศ์, เล่ม 68, ตอนที่ 50, 31 กรกฎาคม 2494, หน้า 3087-8
 8. "ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งราชบัณฑิต" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 93 (115 ง): 2629. 28 กันยายน 2519. สืบค้นเมื่อ 14 พฤศจิกายน 2562.
 9. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม 63, ตอนที่ 15 ง, 19 มีนาคม 2489, หน้า 954
 10. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม 66, ตอนที่ 66 ง, 6 ธันวาคม 2492, หน้า 5405
 11. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม 69, ตอนที่ 72 ง, 9 ธันวาคม 2495, หน้า 4619
 12. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักคณะรัฐมนตรี เรื่องพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, ฉบับพิเศษ, เล่ม 74, ตอนที่ 6, 12 มกราคม 2500, หน้า 1
 13. ราชกิจจานุเบกษา, พระบรมราชโองการ ประกาศสถาปนาสมณศักดิ์, ฉบับพิเศษ, เล่ม 105, ตอนที่ 35, 4 มีนาคม 2531, หน้า 1-5
 14. งานนิพนธ์ของท่านเจ้าคุณพระธรรมโกศาจารย์ (ชอบ อนุจารี) สำนักพิมพ์ประพันธ์สาส์น. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก [2]. เข้าถึงเมื่อ 4-6-52


ก่อนหน้า พระพิมลธรรม (ชอบ อนุจารี) ถัดไป
สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสโภ) 2leftarrow.png แม่กองธรรมสนามหลวง
(พ.ศ. 2491 - พ.ศ. 2503)
2rightarrow.png สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (วิน ธมฺมสาโร)