ข้ามไปเนื้อหา

พระพิธีธรรม

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

พระพิธีธรรมคือสมณศักดิ์ประเภทหนึ่ง (ไม่พระราชทานแก่พระสงฆ์ แต่พระราชทานแก่วัด) พระมหากษัตริย์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้ตั้งจากวัดที่เป็น พระอารามหลวงเป็นส่วนมาก (ไม่ระบุพระสงฆ์วัดใดที่ไม่มีการโปรดเกล้าฯจะไม่สามารถตั้งพระพิธีธรรมได้ แม้แต่ในวัดนั้นจะมีพระสงฆ์ซึ่งเคยเป็นพระพิธีธรรมมาแล้วก็ตาม) ทางวัดจะแต่งตั้งวัดละ 1 สำหรับ สำรับละ 4 รูป เป็นพระพิธีธรรม เพื่อสวดในการบำเพ็ญพระราชกุศลต่างๆ เช่น สวดพระอภิธรรมในงานพระบรมศพ พระศพ หรือศพในพระบรมราชานุเคราะห์ สวดอาฎานาฏิยสูตรในพระราชพิธีสงกรานต์ เป็นต้น นอกจากนี้พระพิธีธรรมต้องไปสวดจตุรเวทที่หอศาสตราคมในพระบรมมหาราชวังทุกวันพระ เวียนกันไปวัดละ 1 เดือน

ในปัจจุบัน วัดที่มีการพระราชทานแต่งตั้งพระพิธีธรรม ปัจจุบันมีอยู่ 10 วัด ได้แก่

ในส่วนภารกิจของกองพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน กระทรวงวัฒนธรรม ได้ทูลขอประทานพระสังฆราชานุญาตจาก เจ้าพระคุณสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ในการจัดตั้งพระพิธีธรรมในวัดพระอารามหลวง ในส่วนภูมิภาคจังหวัดละ2สำรับ เพื่อให้ผู้ตายที่มีเครื่องราชอิสริยาภรณ์ หรือผู้ตายที่ทรงโปรดเกล้าฯ บำเพ็ญพระราชกุศลศพในพระบรมราชานุเคราะห์ ในการบำเพ็ญกุศลศพในพื้นที่ต่างจังหวัดนอกเขตกรุงเทพมหานคร ให้ได้สิทธิ์แห่งเกียรติยศศพที่ได้รับพระราชทานตามสิทธิ์ที่สำนักพระราชวังกำหนดเหมือนกันทั่วประเทศ

ดูเพิ่ม[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]