พระพรหมมุนี

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

พระพรหมมุนี เป็นราชทินนามพระราชาคณะเจ้าคณะรองรูปหนึ่ง ปัจจุบันพระราชทานเฉพาะแก่พระภิกษุฝ่ายธรรมยุติกนิกาย

พระพรหมมุนี
พระพรหมมุนี 2014-03-08 20-49.jpg
ผู้ดำรงตำแหน่งคนปัจจุบัน
พระพรหมมุนี (สุชิน อคฺคชิโน)

ตั้งแต่ พ.ศ.2553-ปัจจุบัน
การเรียกขานท่านเจ้าคุณ
ที่พำนักพระอารามหลวง
ผู้แต่งตั้งพระมหากษัตริย์ไทย
วาระตลอดพระชีพ หรือ ได้รับสถาปนาเป็นสมเด็จพระราชาคณะ
ผู้ประเดิมตำแหน่งพระพรหมมุนี
สถาปนาพ.ศ.2525

ประวัติ[แก้]

ในสมัยกรุงศรีอยุธยา "พระพรหมมุนี" เป็นสมณศักดิ์พระราชาคณะในคณะคามวาสีฝ่ายซ้ายอยู่วัดราชประดิษฐาน ถึงสมัยกรุงรัตนโกสินทร์เปลี่ยนเป็นพระราชาคณะในคณะใต้ โดยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชโปรดให้เลื่อนพระญาณไตรโลก วัดราชบุรณราชวรวิหาร เป็นพระพรหมมุนีรูปแรก มีศักดิ์เสมอสูงกว่าพระราชาคณะชั้นธรรม แต่ต่ำกว่าชั้นเจ้าคณะรอง ถึงปี พ.ศ. 2437 จึงโปรดให้สถาปนาพระพรหมมุนีเป็นพระราชาคณะเจ้าคณะรอง ชั้นหิรัญบัตร นับแต่นั้นมา[1]

ฐานานุกรม[แก้]

พระราชาคณะเจ้าคณะรองที่พระพรหมมุนี มีฐานานุศักดิ์ตั้งฐานานุกรมได้ 8 รูป ดังนี้

  • พระครูปลัดสุวัฑฒนพรหมจริยคุณ สมบูรณ์คณาธิปัติ วินยานุวรรตสังฆานุนายก ปิฎกธรรมบัณฑิต

ผู้ได้รับสมณศักดิ์[แก้]

ลำดับที่ รายนาม วัด ดำรงสมณศักดิ์ หมายเหตุ
1 พระพรหมมุนี วัดราชบุรณราชวรวิหาร พ.ศ. 2525-?
2 พระพรหมมุนี (อาจ) วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร พ.ศ. ? - ? ต่อมาเป็นสมเด็จพระพนรัตน แล้วถูกถอดจากสมณศักดิ์
3 พระพรหมมุนี (ด่อน) วัดหงส์รัตนารามราชวรวิหาร พ.ศ. ?- 2359 สุดท้ายเป็นสมเด็จพระสังฆราช
4 พระพรหมมุนี (นาค) วัดราชบุรณราชวรวิหาร พ.ศ. 2359 - ? สุดท้ายเป็นสมเด็จพระสังฆราช
5 พระพรหมมุนี (พร) วัดราชบุรณราชวรวิหาร พ.ศ. ? - 2373 สุดท้ายเป็นพระพิมลธรรม
6 พระพรหมมุนี (สน) วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร พ.ศ. 2373 - 2386 สุดท้ายเป็นสมเด็จพระพุฒาจารย์
7 พระพรหมมุนี (ถึก) วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร พ.ศ. 2386 - 2394 สุดท้ายเป็นพระธรรมอุดม
8 พระพรหมมนี (ยิ้ม) วัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร พ.ศ. 2394 - 2400 สุดท้ายเป็นพระพิมลธรรม
9 พระพรหมมุนี (ทับ พุทฺธสิริ) วัดโสมนัสราชวรวิหาร พ.ศ. 2400 - 2415 สุดท้ายเป็นสมเด็จพระวันรัต
10 พระพรหมมุนี (ศรี อโนมสิริ) วัดปทุมคงคาราชวรวิหาร พ.ศ. 2415 - 2430 สุดท้ายเป็นสมเด็จพระพุฒาจารย์
11 พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าพระอรุณนิภาคุณากร วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร พ.ศ. 2430 - 2436 สุดท้ายเป็นสมเด็จพระพุฒาจารย์
12 พระพรหมมุนี (เหมือน สุมิตฺโต) วัดบรมนิวาสราชวรวิหาร พ.ศ. 2431 - 2441
13 พระพรหมมุนี (แฟง กิตฺติสาโร) วัดมกุฏกษัตริยารามราชวรวิหาร พ.ศ. 2442 - 2443
14 พระพรหมมุนี (เขียว จนฺทสิริ) วัดราชาธิวาสราชวรวิหาร พ.ศ. 2443 - 2448 สุดท้ายเป็นสมเด็จพระพุฒาจารย์
15 พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าพระสถาพรพิริยพรต วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร พ.ศ. 2449 - 2453 สุดท้ายเป็นสมเด็จพระสังฆราชเจ้า
16 พระพรหมมุนี (แพ ติสฺสเทโว) วัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร พ.ศ. 2455 - 2466 สุดท้ายเป็นสมเด็จพระสังฆราช
17 พระพรหมมุนี (แย้ม อุปวิกาโส) วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร พ.ศ. 2468 - 2484
18 พระพรหมมุนี (อ้วน ติสโส) วัดบรมนิวาสราชวรวิหาร พ.ศ. 2475 - 2482 สุดท้ายเป็นสมเด็จพระมหาวีรวงศ์
19 พระพรหมมุนี (ปลด กิตฺติโสภโณ) วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหาร พ.ศ. 2482 - 2490 สุดท้ายเป็นสมเด็จพระสังฆราช
20 พระพรหมมุนี (ผิน สุวโจ) วัดบวรนิเวศราชวรวิหาร พ.ศ. 2492 - 2504
21 พระพรหมมุนี (พิมพ์ ธมฺมธโร) วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร พ.ศ. 2504 - 2508 สุดท้ายเป็นสมเด็จพระมหาวีรวงศ์
22 พระพรหมมุนี (วิน ธมฺมสาโร) วัดราชผาติการามวรวิหาร พ.ศ. 2509 - 2518 สุดท้ายเป็นสมเด็จพระมหาวีรวงศ์
23 พระพรหมมุนี (สนั่น จนฺทปชฺโชโต) วัดนรนาถสุนทริการาม พ.ศ. 2519 - 2532 สุดท้ายเป็นสมเด็จพระมหามุนีวงศ์
24 พระพรหมมุนี (วิชมัย ปุญฺญาราโม) วัดบวรนิเวศราชวรวิหาร พ.ศ. 2532 - 2537
25 พระพรหมมุนี (บู่ สุจิณฺโณ) วัดบรมนิวาสราชวรวิหาร พ.ศ. 2538 - 2543
26 พระพรหมมุนี (จุนท์ พฺรหฺมคุตฺโต) วัดบวรนิเวศราชวรวิหาร พ.ศ. 2543 - 2552 ปัจจุบันเป็นสมเด็จพระวันรัต
27 พระพรหมมุนี (สุชิน อคฺคชิโน) วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร พ.ศ. 2553 - ปัจจุบัน

อ้างอิง[แก้]

  1. สมมอมรพันธุ์, พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระ. เรื่องตั้งพระราชาคณะผู้ใหญ่ในกรุงรัตนโกสินทร์ เล่ม ๑. กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 2545. 428 หน้า. หน้า 10. ISBN 974-417-530-3