พระวิสุทธาธิบดี (เชิด จิตฺตคุตฺโต)

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

พระวิสุทธาธิบดี
(เชิด จิตฺตคุตฺโต)
190px
เกิด 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2484
อายุ 79
อุปสมบท 05 พฤษภาคม พ.ศ. 2505
พรรษา 59
วัด วัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร
ท้องที่ แขวงวัดราชบพิธ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
สังกัด มหานิกาย
วุฒิการศึกษา นักธรรมชั้นเอก, เปรียญธรรม 9 ประโยค
ตำแหน่ง กรรมการมหาเถรสมาคม
ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะภาค4
รองแม่กองธรรมสนามหลวง ฝ่ายธรรมศึกษา
รองหัวหน้าพระธรรมทูตสายที่ 3
เจ้าอาวาสวัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร

พระวิสุทธาธิบดี นามเดิม เชิด ฤกษ์ภาชนี ฉายา จิตฺตคุตฺโต เป็นพระราชาคณะเจ้าคณะรอง กรรมการมหาเถรสมาคม ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะภาค 4 รองแม่กองธรรมสนามหลวง ฝ่ายธรรมศึกษา รองหัวหน้าพระธรรมทูตสายที่ 3 เจ้าอาวาสวัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร

ประวัติ[แก้]

พระวิสุทธาธิบดี มีนามเดิมว่า เชิด ฤกษ์ภาชนี เกิดเมื่อวันอังคารที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2484 ขึ้น 3 ค่ำ เดือน 4 ปีมะเส็ง ตำบลรางจระเข้ อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ครอบครัวประกอบอาชีพค้าขาย

เรียนจบชั้นประถมปีที่ 4 จากโรงเรียนวัดรางจระเข้ เมื่อปีพ.ศ. 2497 ต่อมาเมื่ออายุได้ 13 ปี จึงได้บรรพชาเมื่อวันเสาร์ที่ 7 ก.ค. 2497 ณ วัดรางจระเข้ ตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีพระครูปริยัติคุณูปการ (วาสน์ ธมฺมโชโต) เจ้าอาวาสวัดบ้านแพน เจ้าคณะตำบลบ้านแพน เป็นพระอุปัชฌาย์

เรียนพระปริยัติธรรมกับหลวงลุงโก๋ ปีพ.ศ. 2498 สอบได้นักธรรมชั้นตรี ก่อนย้ายไปจำพรรษาอยู่ที่วัดบางกระทิง และสอบได้นักธรรมชั้นโท

จากนั้นมาอยู่กับพระสุเมธมุนี (มังกร กัสสโป) อดีตเจ้าอาวาสวัดบางหลวง จ.ปทุมธานี สอบได้เปรียญธรรม 4 ประโยค

ครั้นอายุครบ 21 ปี เข้าพิธีอุปสมบทที่วัดรางจระเข้ โดยมีพระครูพิศิษฐ์สังฆการ (สมบูรณ์ อิสิญาโณ) เจ้าอาวาสวัดบางกระทิง เป็นพระอุปัชฌาย์, พระสุเมธมุนี (มังกร กสฺสโป) เจ้าอาวาสวัดบางหลวง เป็นพระกรรมวาจาจารย์ และพระอธิการกุหลาบ ธมฺมสุทฺโธ เจ้าอาวาสวัดรางจระเข้ เป็นพระอนุสาวนาจารย์ ได้รับฉายาว่า จิตตฺคุตฺโต แล้วกลับไปจำพรรษาที่วัดบางหลวง ศึกษาพระปริยัติธรรมจนสอบได้เปรียญธรรม 7 ประโยค เป็นครูสอนบาลีในสำนักวัดบางหลวง จ.ปทุมธานี ต่อมาศึกษาต่อที่วัดสามพระยา กรุงเทพฯ จนสำเร็จเปรียญธรรม 9 ประโยค ในนามสำนักเรียนวัดสุทัศนเทพวราราม นับเป็นเปรียญธรรม 9 ประโยค รูปที่5 ของวัดสุทัศนเทพวราราม

ต่อมาได้สนองงานสมเด็จพระพุฒาจารย์ (เสงี่ยม จนฺทสิริ) และสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ วีระ ภทฺทจารี วัดสุทัศนเทพวราราม ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2511-2559 โดยเป็นเลขานุการเจ้าคณะภาค เลขานุการวัดสุทัศนเทพวราราม เป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุทัศนเทพวราราม เป็นพระอุปัชฌาย์ เป็นรองหัวหน้าพระธรรมทูต สายที่ 3[1] ปี 2559 ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาส วัดสุทัศนเทพวราราม[2]

วิทยฐานะ[แก้]

ตำแหน่งการปกครอง[แก้]

 • เป็นเลขานุการเจ้าคณะภาค ๒
 • เป็นเลขานุการเจ้าคณะภาค ๑
 • เป็นเลขานุการวัดสุทัศนเทพวราราม
 • เป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุทัศนเทพวราราม
 • เป็นรองเจ้าคณะภาค ๔ (ฝ่ายการศึกษา)
 • เป็นพระอุปัชฌาย์ ประเภทวิสามัญ
 • เป็นเจ้าคณะภาค ๔ (นครสวรรค์ กำแพงเพชร พิจิตร เพชรบูรณ์)
 • เป็นเจ้าอาวาสวัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร
 • เป็นผู้รักษาการแทนเจ้าคณะภาค ๔
 • เป็นกรรมการมหาเถรสมาคม

งานด้านศึกษา[แก้]

 • เป็นกรรมการตรวจใบตอบธรรมสนามหลวง
 • เป็นกรรมการตรวจใบตอบบาลีสนามหลวง
 • เป็นครูสอนพระปริยัติธรรมแผนกบาลี สำนักเรียนวัดสุทัศนเทพวราราม
 • เป็นครูสอนพระปริยัติธรรมแผนกบาลี ณ ศูนย์การศึกษาพระปริยัติธรรม วัดเกาะราษฎร์ศรัทธาธรรม อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 • เป็นผู้ช่วยประธานกรรมการและเป็นอาจารย์สอนโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดสุทัศนเทพวราราม
 • เป็นอาจารย์ใหญ่ โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดสุทัศนเทพวราราม
 • เป็นเลขานุการ เจ้าสำนักเรียนวัดสุทัศนเทพวราราม
 • เป็นรองประธานกรรมการบริหารโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดสุทัศนเทพวราราม
 • เป็นประธานกรรมการบริหารโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดสุทัศนเทพวราราม
 • เป็นกรรมการบริหารการศึกษา สำนักเรียนวัดสุทัศนเทพวราราม
 • เป็นประธานกรรมการบริหารการศึกษา สำนักเรียนวัดสุทัศนเทพวราราม
 • เป็นกรรมการยก-ร่างเฉลยข้อสอบบาลีสนามหลวง ของกองบาลีสนามหลวง
 • เป็นรองแม่กองธรรมสนามหลวง (ฝ่ายธรรมศึกษา)
 • เป็นประธานกรรมการยก-ร่าง ข้อสอบธรรมศึกษาของกองธรรมสนามหลวง
 • เป็นผู้อำนวยการกองตรวจธรรมสนามหลวงชั้นโท ส่วนภูมิภาค (ทุกหน)
 • เป็นประธานกรรมการปรับปรุงหลักสูตรธรรมศึกษาชั้นตรี โท เอก ของกองธรรมสนามหลวง
 • เป็นเจ้าสำนักเรียนวัดสุทัศนเทพวราราม

สมณศักดิ์[แก้]

 • พ.ศ. 2518 เป็นพระครูปลัดสุวัฒนวิสุทธิคุณ ฐานานุกรมในพระวิสุทธิวงศาจารย์ (เสงี่ยม จนฺทสิริมหาเถร)
 • พ.ศ. 2520 เป็นพระครูปลัดสัมพิพัฒนธุตาจารย์ ฐานานุกรมในสมเด็จพระพุฒาจารย์ (เสงี่ยม จนฺทสิริมหาเถร)
 • พ.ศ. 2523 เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญเปรียญ ที่ พระศรีวราภรณ์
 • พ.ศ. 2537 เป็นพระราชาคณะชั้นราชที่ พระราชวิสุทธิดิลก ตรีปิฎกบัณฑิต มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี
 • พ.ศ. 2543 เป็นพระราชาคณะชั้นเทพที่ พระเทพวิมลโมลี ศรีปริยัติดิลก ตรีปิฎกบัณฑิต มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี
 • พ.ศ. 2548 เป็นพระราชาคณะชั้นธรรมที่ พระธรรมรัตนดิลก สาธกศาสนธรรม คัมภีรปัญญาโสภิต ตรีปิฎกบัณฑิต มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี
 • 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 สถาปนาขึ้นเป็นพระราชาคณะเจ้าคณะรอง มีราชทินนาตามที่จารึกในหิรัญบัฏว่า พระวิสุทธาธิบดี ศรีธรรมสาธก ดิลกปัญญาโกศล วิมลธรรมโวทานธารี ตรีปิฎกบัณฑิต มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี[3]

อ้างอิง[แก้]