พรรคประชาชนไทย (พ.ศ. 2535)

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
พรรคประชาชนไทย (พ.ศ. 2535)
The Pracharchon Thai Party
หัวหน้าพรรคอาทิตย์ อุไรรัตน์
เลขาธิการพรรคปรีดี หิรัญพฤกษ์
ก่อตั้ง21 กรกฎาคม พ.ศ. 2535
ยุบพรรค24 กรกฎาคม พ.ศ. 2535 (เปลี่ยนชื่อพรรคเป็น พรรคเสรีธรรม
ที่ทำการพรรค๕๖/๙๗ ซอยลาดพร้าว ๑๘ ถนนลาดพร้าว แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ๑๐๘๐๐
รองหัวหน้าพรรคร้อยตรี สุพจน์ ตั้งตระกูลไท
สุเมธ พรมพันห่าว
สมศักดิ์ คุณเงิน
รองเลขาธิการพรรคโกวิท ภูตะคาม
ชัยวัฒน์ ทรัพย์รวงทอง
สิทธิรัตน์ รัตนวิจารณ์
สังคม ศรีจันทร์เติม
การเมืองไทย
รายชื่อพรรคการเมือง
การเลือกตั้ง

พรรคประชาชนไทย (อังกฤษ: The Pracharchon Thai Party, ชื่อย่อ: พ.ป.ท.) พรรคการเมืองของไทยในอดีตที่จดทะเบียนจัดตั้งตาม รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2534 เป็นลำดับที่ ๓๓/๒๕๓๕ เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2535 [1] โดยมี ดร. อาทิตย์ อุไรรัตน์ อดีต ประธานสภาผู้แทนราษฎร และอดีตรองหัวหน้า พรรคสามัคคีธรรม เป็นหัวหน้าพรรคและนาย ปรีดี หิรัญพฤกษ์ เป็นเลขาธิการพรรค

ในการประชุมวิสามัญใหญ่ของพรรคประชาชนไทยครั้งที่ ๑/๒๕๓๕ ที่ประชุมได้มีมติให้เปลี่ยนแปลงชื่อพรรคเป็น พรรคเสรีธรรม พร้อมกับเปลี่ยนแปลงข้อบังคับพรรค ภาพเครื่องหมายพรรค และที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของพรรค [2]

คณะกรรมการบริหารพรรค[แก้]

ลำดับที่ ชื่อ ตำแหน่ง
1 อาทิตย์ อุไรรัตน์ หัวหน้าพรรค
2 ร้อยตรี สุพจน์ ตั้งตระกูลไท รองหัวหน้าพรรค

อ้างอิง[แก้]