ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1290

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
Thai Highway-1290.svg
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1290
แผนที่ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1290 (สีแดง)
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1290 ตอนเลี่ยงเมืองบ้านเวียงแก้ว
ข้อมูลของเส้นทาง
ความยาว:93.027 กิโลเมตร (57.804 ไมล์)
ใช้งาน:พ.ศ. 2536 – ปัจจุบัน
ทางแยกที่สำคัญ
จาก:อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย
ถึง:อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย
ระบบทางหลวง

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1290 สายแม่สาย–เชียงของ มีระยะทาง 93.027 กม. เป็นทางหลวงที่ก่อสร้างขึ้นพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน เพื่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1290 สายต่อเขตสุขาภิบาลแม่สายควบคุม - ต่อเขตสุขาภิบาลเขียงแสนควบคุม และตอนเลี่ยงเมืองเชียงแสน พ.ศ. 2536 โดยกรมทางหลวง[1] และถูกกำหนดให้เป็นทางหลวงที่มีความจำเป็นต้องเร่งก่อสร้างเป็นกรณีเร่งด่วน [2] โดยแยกจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 ที่อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย เดิมเป็นทางหลวงที่มีระยะทางถึงอำเภอเชียงแสนรวมถึงช่วงทางเลี่ยงเมืองเชียงแสนเท่านั้น[3] ต่อมาในปี พ.ศ. 2554 ได้มีการปรับปรุงระบบหมายเลขทางหลวงขึ้นใหม่ ได้รวมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1129 เชียงของ-เชียงแสน เพิ่มเข้าไป ทำให้มีระยะทางรวม 93.027 กิโลเมตร

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1290 เป็นทางสายหลักที่ใช้ในการติดต่อระหว่างอำเภอแม่สาย สามเหลี่ยมทองคำ อำเภอเชียงแสน และอำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย นอกจากนี้เป็นทางที่ได้อยู่ในโครงการพัฒนาระบบขนส่งเพื่อรองรับการเปิดตัวของท่าเรือน้ำลึกเชียงแสน [4] และสะพานข้ามแม่น้ำโขงแห่งที่ 4 (เชียงของ-ห้วยทราย)[5] ซึ่งจะเป็นการพัฒนาโครงข่ายทางหลวงเพื่อสอดรับกับการพัฒนาที่จะตามมาจากการขยายตลาดสินค้าไปยังจีนตอนใต้อีกด้วย

เขตการควบคุม[แก้]

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1290 แบ่งเขตการควบคุมออกเป็น 2 ตอน ดังนี้

  • ตอน 0101 แม่สาย–กิ่วกาญจน์ จากกิโลเมตรที่ 0+000 ถึงกิโลเมตรที่ 74+167 ระยะทาง 74.167 กิโลเมตร อยู่ภายใต้การควบคุมของหมวดทางหลวงเชียงแสน แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 2
  • ตอน 0102 กิ่วกาญจน์–เชียงของ จากกิโลเมตรที่ 74+167 ถึงกิโลเมตรที่ 93+027 ระยะทาง 18.860 กิโลเมตร อยู่ภายใต้การควบคุมของหมวดทางหลวงเชียงของ แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 2

อ้างอิง[แก้]

  1. พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน เพื่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๒๙๐ สายต่อเขตสุขาภิบาลแม่สายควบคุม - ต่อเขตสุขาภิบาลเขียงแสนควบคุม และตอนเลี่ยงเมืองเชียงแสน พ.ศ. ๒๕๓๖
  2. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กำหนดให้การเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ เพื่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๒๙๐ สายต่อเขตสุขาภิบาลแม่สายควบคุม - ต่อเขตสุขาภิบาลเชียงแสนควบคุม และตอนเลี่ยงเมืองเชียงแสน เป็นกรณีที่มีความจำเป็นโดยเร่งด่วน
  3. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กำหนดให้การเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ เพื่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๒๙๐ สายต่อเขตสุขาภิบาลแม่สายควบคุม - ต่อเขตสุขาภิบาลเชียงแสนควบคุม และตอนเลี่ยงเมืองเชียงแสน เป็นกรณีที่มีความจำเป็นโดยเร่งด่วน
  4. ศูนย์เปลี่ยนถ่ายรถขนส่งเชียงแสนเชิงการตลาด
  5. กลุ่มทุนธุรกิจแห่บุก "เชียงของ" รับสะพานแม่น้ำโขง 4 - อาเซียน