ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1021

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
Thai Highway-1021.svg
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1021
ถนนพิศาล (แม่ต๋ำ - เทิง)
แผนที่ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1021 (สีแดง)
ข้อมูลของเส้นทาง
ความยาว:100.157 กิโลเมตร (62.235 ไมล์)
มีขึ้นเมื่อ:พ.ศ. 2508 – ปัจจุบัน
ทางแยกที่สำคัญ
ปลายทางทิศใต้:Thai Highway-1.svg อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา
ปลายทางทิศเหนือ:Thai Highway-1020.svg อ.เทิง จ.เชียงราย
ระบบทางหลวง

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1021 [แยกทางหลวงหมายเลข 1 (แม่ต๋ำ) -แยกทางหลวงหมายเลข 1020 (เทิง)] หรือ ถนนพิศาล เป็นทางหลวงที่สร้างขึ้นตามพระราชกฤษฎีกากำหนดแนวทางหลวงที่จะสร้างทางหลวงจังหวัด สายพะเยา-ดอกคำใต้-เชียงคำ พ.ศ. 2508[1] ในสมัยที่ จอมพลถนอม กิตติขจร เป็นนายกรัฐมนตรี ทั้งนี้ ทางหลวงสายนี้ได้สร้างต่อจากทางสายเทิง-เชียงคำที่สร้างขึ้นตามพระราชกฤษฎีกากำหนดแนวทางหลวงที่จะสร้างทางหลวงแผ่นดิน สายเทิง-เชียงคำ พ.ศ. 2506 [2] ที่สร้างขึ้นในสมัยจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ เป็นนายกรัฐมนตรี โดยเป็นทางหลวงสายสำคัญระหว่างตัวจังหวัดพะเยากับอำเภอต่าง ๆ ทางทิศตะวันออก

เขตการควบคุม[แก้]

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1021 แบ่งเขตการควบคุมออกเป็น 4 ตอน ได้แก่

ตอน ชื่อตอน หลัก กม. ระยะทาง (กม.) หมวดทางหลวง แขวงทางหลวง
0101 แม่ต๋ำ - บ้านใหม่ 0+000 - 27+750 27.750 ดอกคำใต้ พะเยา
0102 บ้านใหม่ - น้ำแวน 27+750 - 68+274 40.524 จุน พะเยา
0103 น้ำแวน - สะแล่ง 68+274 - 87+538 19.264 เชียงคำ พะเยา
0200 สะแล่ง - เทิง 87+538 - 100+157 12.619 เทิง เชียงรายที่ 2

ความสำคัญ[แก้]

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1021 เป็นทางหลวงสายสำคัญที่ใช้ในการเดินทางของประชาชนในเขตอำเภอดอกคำใต้ อำเภอจุน อำเภอเชียงคำ อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา และ อำเภอเทิง จ.เชียงราย

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1021
HWicon leer.svg HWicon 2mcirSTART.svg HWicon leer.svg แยกแม่ต๋ำ (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1)
HWicon leer.svg HWicon 2mSTR.svg HWicon leer.svg อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา
HWicon leer.svg HWicon 2mBDR.svg HWicon leer.svg รอยต่อ อ.เมืองพะเยา-อ.ดอกคำใต้
HWicon leer.svg HWicon 2mJLF2m.svg HWicon leer.svg แยกดอกคำใต้ (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1251)
HWicon leer.svg HWicon 2mSTR.svg HWicon leer.svg ไป อ.เชียงม่วน จ.พะเยา
HWicon leer.svg HWicon 2mSTR.svg HWicon leer.svg อ.ดอกคำใต้
HWicon leer.svg HWicon 2mJRT2m.svg HWicon leer.svg แยกห้วยลาน (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1298)
HWicon leer.svg HWicon 2mSTR.svg HWicon leer.svg ไป บ.หนองลาว อ.ภูกามยาว จ.พะเยา
HWicon leer.svg HWicon 2mBDR.svg HWicon leer.svg รอยต่อ อ.ดอกคำใต้-อ.จุน
HWicon leer.svg HWicon 2mJLF2m.svg HWicon leer.svg แยกห้วยข้าวก่ำ (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1091)
HWicon leer.svg HWicon 2mC2m.svg HWicon leer.svg แยกห้วยข้าวก่ำ (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1292)
HWicon leer.svg HWicon 2mSTR.svg HWicon leer.svg ไป บ.แม่ลอยไร่ อ.เทิง จ.เชียงราย
BSicon WASSERq.svg HWicon 2mOVRV.svg BSicon WASSERq.svg น้ำจุน
HWicon leer.svg HWicon 2mJRT2m.svg HWicon leer.svg แยกห้วยงิ้ว (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1126)
HWicon leer.svg HWicon 2mSTR.svg HWicon leer.svg ไป อ.พาน อ.ป่าแดด จ.เชียงราย
HWicon leer.svg HWicon 2mBDR.svg HWicon leer.svg รอยต่อ อ.จุน-อ.เชียงคำ
BSicon WASSERq.svg HWicon 2mOVRV.svg BSicon WASSERq.svg น้ำแวน
HWicon leer.svg HWicon 2mJLF2m.svg HWicon leer.svg แยกน้ำแวน (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1186)
HWicon leer.svg HWicon 2mSTR.svg HWicon leer.svg ไป บ.ฝายกวาง และอ.ท่าวังผา จ.น่าน
HWicon leer.svg HWicon 2mJLF2m.svg HWicon leer.svg แยกโรงพยาบาลเชียงคำ (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1021 (เดิม))
HWicon leer.svg HWicon 2mSTR.svg HWicon leer.svg เข้าเมืองอ.เชียงคำ จ.พะเยา
BSicon WASSERq.svg HWicon 2mOVRV.svg BSicon WASSERq.svg น้ำแม่ลาว
HWicon leer.svg HWicon 2mJLF2m.svg HWicon leer.svg แยกแช่แห้ง (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1148))
HWicon leer.svg HWicon 2mSTR.svg HWicon leer.svg ไป อ.สองแคว อ.ท่าวังผา จ.น่าน
HWicon leer.svg HWicon 2mBDR.svg HWicon leer.svg รอยต่อ อ.เชียงคำ-อ.ภูซาง
HWicon leer.svg HWicon 2mJLF2m.svg HWicon leer.svg แยกสบบง (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1093))
HWicon leer.svg HWicon 2mSTR.svg HWicon leer.svg ไป บ.ทุ่งกล้วย บ.ฮวก อ.ภูซาง จ.พะเยา
HWicon leer.svg HWicon 2mSTR.svg HWicon leer.svg ไป ภูชี้ฟ้า อ.เทิง บ.ผาตั้ง อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย
HWicon leer.svg HWicon 2mBDR.svg HWicon leer.svg รอยต่อ อ.ภูซาง จ.พะเยา-อ.เทิง จ.เชียงราย
HWicon leer.svg HWicon 2mJLF2m.svg HWicon leer.svg แยกบ้านหงาว (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1222)
HWicon leer.svg HWicon 2mSTR.svg HWicon leer.svg ไป บ.เอียน อ.เทิง จ.เชียงราย
HWicon leer.svg HWicon 2mJLF2m.svg HWicon leer.svg แยกบ้านปี้ (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1155)
HWicon leer.svg HWicon 2mSTR.svg HWicon leer.svg ไป ภูชี้ฟ้า อ.เทิง และ อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย
HWicon leer.svg HWicon 2mcirSTART.svg HWicon leer.svg แยกเทิง (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1020)

อ้างอิง[แก้]

  1. พระราชกฤษฎีกากำหนดแนวทางหลวงที่จะสร้างทางหลวงจังหวัด สายพะเยา-ดอกคำใต้-เชียงคำ พ.ศ. ๒๕๐๘, http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2508/A/029/193.PDF
  2. พระราชกฤษฎีกากำหนดแนวทางหลวงที่จะสร้างทางหลวงแผ่นดิน สายเทิง-เชียงคำ พ.ศ. ๒๕๐๖, http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2506/A/099/634.PDF