ถนนตากสิน

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3493
ถนนตากสิน
Map
Thai Highway 3493.jpg
ถนนตากสินช่วงจากถนนสุขุมวิทมุ่งหน้าไปยังแยกตากสิน
ข้อมูลของเส้นทาง
ความยาว8.770 กิโลเมตร (5.449 ไมล์)
ทางแยกที่สำคัญ
ปลายทางทิศเหนือ แยกคลองทราย ใน อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี
 
ปลายทางทิศใต้ถ.ท่าแฉลบ แยกอนุบาลบุญสม ใน อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี
ตำแหน่งที่ตั้ง
ประเทศไทย
ระบบทางหลวง

ถนนตากสิน หรือ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3493 สายคลองทราย – จันทบุรี เป็นทางหลวงแผ่นดินในจังหวัดจันทบุรี เชื่อมต่อระหว่างถนนสุขุมวิท และถนนท่าแฉลบ ในอำเภอเมืองจันทบุรี อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

ประวัติ[แก้]

ถนนตากสิน เป็นถนนที่สร้างขึ้นโดยความต้องการของประชาชนในพื้นที่ ซึ่งมีการรวมตัวกันในรูปแบบของคณะกรรมการและมีการบริจาคที่ดินเพื่อสร้างเป็นสายทางของถนนตากสิน ซึ่งหนึ่งในคณะกรรมการและผู้ร่วมบริจาคที่ดินคือ นายประสิทธิ์ ธนพัฒนากุล บริจาคที่ดินตั้งแต่บริเวณป่ายางข้างโรงเรียนตากสินศึกษา ยาวไปจนถึงบริเวณแยกตากสินในปัจจุบัน ให้สร้างถนนความกว้าง 40 เมตร ขนาด 4 ช่องจราจรเชื่อมต่อระหว่างถนนสุขุมวิทและถนนพระยาตรังในระยะแรก[1]

ถนนตากสิน แต่เดิมเคยใช้ชื่อว่า ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ระบุไว้บนแผนที่เขตเทศบาลเมืองจันทบุรี ไม่ระบุปี[2] ส่วนหลักฐานที่ระบุปีได้ปรากฏขึ้นครั้งแรกในเอกสารราชการเมื่อปี พ.ศ. 2534 บนผังเมืองรวมเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี[3] โดยกำหนดให้ถนนตากสินช่วงตั้งแต่ถนนสุขุมวิทถึงแยกตากสิน ถนนพระยาตรังป็นถนนแบบ จ1 เขตทางกว้าง 30 เมตร ขนาด 4 ช่องจราจร มีเกาะกลางกว้าง 4 เมตร และถนนช่วงตั้งแต่แยกตากสินถึงถนนท่าแฉลบเป็นถนนแบบ ข4 เขตทางกว้าง 20 เมตร ขนาด 2 ช่องจราจร เดินรถสวนทางกัน

แยกตากสิน จุดตัดถนนพระยาตรัง

ในปี พ.ศ. 2544 ได้มีการประกาศเวนคืนเนื้อที่จากกึ่งกลางเขตทางออกไปด้านข้างทั้งสองข้าง รวมเป็นความกว้าง 200 เมตรตลอดแนวเขตทาง เพื่อขยายเส้นทางของถนนตากสินให้รองรับการจราจรที่สูงขึ้น และอำนวยความสะดวกในการขนส่งในกิจการสาธารณูปโภค เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2544[4] รวมถึงมีการประกาศกำหนดหมายเลขทางหลวงแผ่นดินให้กับถนนตากสินเป็นทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3493 เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2544[5]

ในปี พ.ศ. 2565 แขวงทางหลวงจันทบุรี กรมทางหลวงได้ดำเนินการก่อสร้างขยายเขตทางจากเดิม 2 ช่องจราจร ขึ้นเป็น 4 ช่องจราจรแบบมีเกาะกลาง ตั้งแต่กิโลเมตรที่ 5+300 ถึงกิโลเมตรที่ 8+430 (ตั้งแต่ถนนพระยาตรัง ถึงถนนท่าแฉลบ)[6] เพิ่อเชื่อมต่อกับแนวถนนของเทศบาลเมืองจันทบุรี ขนาด 6 ช่องจราจร

รายละเอียดเส้นทาง[แก้]

ถนนตากสิน อยู่ในพื้นที่อำเภอเมืองจันทบุรี อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี ประกอบไปด้วยถนนขนาด 4 ช่องจราจร และขนาด 2 ช่องจราจรสวนกัน ระยะทาง 8.770 กิโลเมตร พื้นผิวแอสฟัลต์คอนกรีต[7] และพื้นผิวคอนกรีตเสริมแรงบริเวณทางแยก เป็นถนนที่เชื่อมต่อระหว่างถนนสุขุมวิท ตัดผ่านถนนพระยาตรัง และสิ้นสุดที่ถนนท่าแฉลบ (อดีตทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3146) มีความสำคัญในแง่ของการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในการเดินทางสัญจรระหว่างถนนสุขุมวิท และเทศบาลเมืองจันทบุรี ในการขนส่งสินค้าต่าง ๆ เกี่ยวกับสาธารณูปโภค และเดินทางคมนาคมถึงกัน[2]

ถนนตากสินช่วงเทศบาลเมืองจันทบุรี

ถนนตากสินเป็นหนึ่งในเส้นทางที่มีความเสี่ยงในการเกิดน้ำท่วม ในกรณีที่มีฝนตกหนัก บริเวณสะพานคลองน้ำใส ข้างสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดจันทบุรี เนื่องจากเป็นที่ลุ่มต่ำ โดยองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นได้ดำเนินการขุดลอกเส้นทางระบายน้ำ เพื่อบรรเทาปัญหาดังกล่าวในฤดูฝนและฤดูน้ำหลาก[8]

ถนนตากสิน อยู่ภายใต้การดูแลของ 2 หน่วยงาน คือ

 • กรมทางหลวง ตั้งแต่จุดเริ่มต้นสายทาง กิโลเมตร 0+000 จนข้ามสะพานข้ามคลองน้ำใส กิโลเมตรที่ 8+430 ระยะทาง 8.430 กิโลเมตร[6][9]
 • เทศบาลเมืองจันทบุรี ตั้งแต่สะพานข้ามคลองน้ำใส กิโลเมตร 8+430 ไปจนถึงแยกบุญสม บรรจบถนนท่าแฉลบ กิโลเมตรที่ 8+770 กิโลเมตร ระยะทาง 0.340 กิโลเมตร[10]

รายชื่อทางแยก[แก้]

รายชื่อทางแยกบน ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3493 (ตากสิน) ทิศทาง: แยกทางหลวงหมายเลข 3 (คลองทราย) - ต่อทางของเทศบาลเมืองจันทบุรี
จังหวัด กม.ที่ ชื่อจุดตัด ซ้าย ขวา
แยกทางหลวงหมายเลข 3 - ต่อทางของเทศบาลเมืองจันทบุรี
จันทบุรี 0+000 แยกคลองทราย ถนนสุขุมวิท ไป จ.ตราด ถนนสุขุมวิท ไป จ.ระยอง
ซ.ตากสิน 3 ไป ถ.รักศักดิ์ชมูล ไม่มี
ซ.ตากสิน 5 ไป ถ.รักศักดิ์ชมูล ไม่มี
4+989 แยกตากสิน ทล.3153 เข้าเมืองจันทบุรี ทล.3153 ไป อ.ท่าใหม่
ซ.พระยาตรัง 9 เข้าเมืองจันทบุรี ไม่มี
8+430 สะพาน ข้ามคลองน้ำใส
ถนนตากสิน (บริเวณหน้าสำนักงาน ส.ป.ก.)
เชื่อมต่อจาก: ทล.3493
จันทบุรี 8+770 แยกบุญสม ถ.ท่าแฉลบ ไป เข้าเมืองจันทบุรี ถ.ท่าแฉลบ ไป บ.ท่าแฉลบ
      สะพาน              กำลังก่อสร้างหรือโครงการในอนาคต

เขตการควบคุม[แก้]

ช่วงที่ ตอน ชื่อตอน หลัก กม. ระยะทาง (กม.) หมวดทางหลวง แขวงทางหลวง จังหวัด
1 0100 สายแยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3 (คลองทราย) – ต่อทางของเทศบาลเมืองจันทบุรีควบคุม 0+000 - 8+430 8.430 หมวดทางหลวงบางกะจะ แขวงทางหลวงจันทบุรี จันทบุรี
2 - ถนนตากสิน (บริเวณหน้าสำนักงาน ส.ป.ก.) 8+430 - 8+770 0.340 เทศบาลเมืองจันทบุรี จันทบุรี
รวม 2 ตอนควบคุม รวมระยะทาง 8.770 กม.

สถานที่สำคัญ[แก้]

 • แยกบุญสม จุดบรรจบถนนท่าแฉลบ
  พุทธมณฑลจันทบุรี
 • สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดจันทบุรี
 • สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี
 • สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 4-2 จันทบุรี
 • สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1

อ้างอิง[แก้]

 1. "รายละเอียดข้อมูลท้องถิ่นจังหวัดจันทบุรี "นายประสิทธิ์ ธนพัฒนากุล"". eculture.rbru.ac.th.{{cite web}}: CS1 maint: url-status (ลิงก์)
 2. 2.0 2.1 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เทศบาลเมืองจันทบุรี. (chanmunic.go.th)
 3. ราชกิจจานุเบกษา. กฎกระทรวง ฉบับที่ 108 (พ.ศ. 2534) ออกตามความในพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518. ฉบับพิเศษ เล่ม 108 ตอน 232. 27 ธันวาคม 2534. หน้า 1-9
 4. ราชกิจจานุเบกษา. พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน เพื่อขยายทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3493 สายแยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3 (คลองทราย) -ต่อทางของเทศบาลเมืองจันทบุรีควบคุม พ.ศ. 2544. เล่ม 118 ตอนที่ 34 ก, 30 พฤษภาคม 2544. หน้า 2-4
 5. ราชกิจจานุเบกษา. ประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่อง ระบบหมายเลขทางหลวงพิเศษ ทางหลวงสัมปทาน และทางหลวงแผ่นดิน พ.ศ. 2544. เล่ม 118 ตอนพิเศษ 125 ง, 18 ธันวาคม 2544. หน้า 2
 6. 6.0 6.1 "โครงการมีส่วนร่วม ทางหลวงหมายเลข 3153 และ 3493 - แขวงทางหลวงจันทบุรี". chanthaburi.doh.go.th.{{cite web}}: CS1 maint: url-status (ลิงก์)
 7. "สายทางควบคุม - แขวงทางหลวงจันทบุรี". chanthaburi.doh.go.th.{{cite web}}: CS1 maint: url-status (ลิงก์)
 8. "จ.จันทบุรีเร่งขุดลอกป้องกันน้ำท่วมริมถนนสายตากสิน". thainews.prd.go.th.
 9. สำนักบริหารบำรุงทาง กรมทางหลวง. ระบบสารสนเทศโครงข่ายทางหลวง.
 10. ป้ายโครงการก่อสร้าง เทศบาลเมืองจันทบุรี. โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนสายตากสิน (บริเวณหน้าสำนักงาน สปก.) พร้อมระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ณ ถนนตากสิน ตำบลตลาด อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี. ระยะเวลา วันเริ่มงาน 5 มิถุนายน 2561 วันสิ้นสุด 2 ตุลาคม 2561 (ข้อมูลจากกูเกิล สตรีตวิว)

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]