วีรพงษ์ รามางกูร

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
วีรพงษ์ รามางกูร
รองนายกรัฐมนตรี
ดำรงตำแหน่ง
15 สิงหาคม พ.ศ. 2540 – 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2540
นายกรัฐมนตรี พลเอกชวลิต ยงใจยุทธ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
ดำรงตำแหน่ง
26 สิงหาคม พ.ศ. 2533 – 14 ธันวาคม พ.ศ. 2533
นายกรัฐมนตรี พลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ
สมัยก่อนหน้า ประมวล สภาวสุ
สมัยถัดไป บรรหาร ศิลปอาชา
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง
ดำรงตำแหน่ง
6 มีนาคม พ.ศ. 2534 – 22 มีนาคม พ.ศ. 2535
นายกรัฐมนตรี อานันท์ ปันยารชุน
สมัยก่อนหน้า ชวลิต ธนะชานันท์
สมัยถัดไป ชวลิต โอสถานุเคราะห์
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 1 สิงหาคม พ.ศ. 2486 (71 ปี)
กรุงเทพ ประเทศไทย

ดร. วีรพงษ์ รามางกูร หรือ ดร.โกร่ง[1] ประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์เพื่อการฟื้นฟูและสร้างอนาคตประเทศ (กยอ.)ในรัฐบาลของนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร[1] อดีตประธานคณะกรรมการธนาคารแห่งประเทศไทยในรัฐบาลของนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร[2]เป็นอดีตรองนายกรัฐมนตรี ในรัฐบาลของพลเอกชวลิต ยงใจยุทธ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในรัฐบาลของพลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ อดีตที่ปรึกษาเศรษฐกิจของพันตำรวจโท ดร. ทักษิณ ชินวัตร และอดีตประธานที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจในรัฐบาลนายสมัคร สุนทรเวช

ประวัติและชาติภูมิ[แก้]

ดร.วีรพงษ์ เกิดวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2486 ที่กรุงเทพมหานคร เป็นบุตรของ ร้อยตำรวจตรีประดิษฐ์ รามางกูร และนางบุญศรี รามางกูร (เกิดเล็ก) เชื้อสายฝ่ายคุณปู่เป็นเจ้านายเมืองธาตุพนม เชื้อสายฝ่ายคุณย่าเป็นเจ้านายเมืองเรณูนคร คุณปู่ชื่อ เจ้าพระอุปฮาต (เฮือง รามางกูร) ผู้ตั้งสกุลรามางกูร บุตรชายคนที่ ๓ ของหลวงกลางน้อยศรีมงคล (ศรี รามางกูร) เจ้าเมืองธาตุพนมคนที่ ๒ กับอัญญาแม่บุษดี รามางกูร (ธิดาหมื่นนำรวง กรมการเมืองธาตุพนม) คุณย่าชื่อ อัญญานางสูนทอง รามางกูร (บัวสาย) ธิดาของอัญญานางผายี บัวสาย หลานของเพียพรรณละบุตร์ (พัน บัวสาย) กับอัญญาแม่ซืม บัวสาย ต้นตระกูลฝ่ายคุณปู่ชื่อ ขุนรามราชรามางกูร (ราม รามางกูร) เจ้าเมืองธาตุพนมคนแรก กับอัญญาแม่สิริบุญมา ธิดาเจ้าอุปละ (ศรีสุมังค์) ต้นตระกูลฝ่ายคุณย่าชื่อ เจ้าอุปฮาต (บุตร บัวสาย) แห่งเมืองเรณูนคร กับอัญญาแม่เอื้อยกก พี่สาวพระแก้วโกมล (สาย แก้วมณีชัย) เจ้าเมืองเรณูนครคนแรก

ตระกูลฝ่ายบิดาของ ดร. วีรพงษ์ รามางกูร นับได้ว่าสืบเชื้อสายจากเจ้าเมืองธาตุพนม และเจ้านายชั้นสูง (เจ้าขุนโอกาส) ผู้ดูแลรักษาพระบรมธาตุพนมมาหลายชั่วอายุคน รับราชกาลในเมืองนครจำปาศักดิ์ และสืบเชื้อสายปฐมวงศ์จากราชวงศ์เวียงจันทน์ เมื่อวัยเยาว์ได้อาศัยอยู่กับยายซึ่งมีอาชีพทำนา ที่อำเภอบางบ่อ ต่อมาย้ายถิ่นฐานตามบิดาไปอยู่ที่จังหวัดนครพนม และเข้าศึกษาชั้นประถมศึกษาที่จังหวัดนครพนม ก่อนจะย้ายตามบิดาเข้ากรุงเทพมหานคร อีกครั้งหนึ่งในปี พ.ศ. 2496 เข้าเรียนหนังสือระดับมัธยมศึกษาที่โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย และโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา และจบการศึกษาระดับปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง เหรียญทอง จากคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีพี่น้องทั้งหมด 6 คน ได้แก่

  1. ดร. วีรพงษ์ รามางกูร
  2. นางสาวนพรัตน์ รามางกูร (หนูแดง)
  3. จ.ส.ต. วีรศักดิ์ รามางกูร
  4. นางวิไลลักษณ์ รามางกูร (นีโบน) สมรสกับนายเควิน นีโบน (Kevin Kneebone)
  5. นางศิริพร รามางกูร (ธะเศรษฐ) สมรสกับนายกฤตย์ ธะเศรษฐ
  6. เด็กชายวิโรจน์ รามางกูร (ถึงแก่กรรมเมื่อยังเด็ก)

ปัจจุบัน ดร. วีรพงษ์ รามางกูร พำนักอยู่ที่ จวนขุนราม เขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา และยังเปนเจ้าของที่ดินบางส่วนบริเวณริมฝั่งแม่น้ำโขง ที่ได้รับส่วนแบ่งจากบรรพบุรุษในอำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม ที่ดินอันเป็นมรดกบริเวณนี้ เดิมเคยเป็นส่วนหนึ่งของอาณาบริเวณที่ตั้งโฮงที่ประทับของเจ้าเมืองธาตุพนมในอดีต

การทำงาน[แก้]

อาจารย์ประจำ[แก้]

หลังจากจบการศึกษาในปี พ.ศ. 2508 ดร.วีรพงษ์ ได้บรรจุเข้ารับราชการเป็นอาจารย์ประจำ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้มีโอกาสเข้าไปทำงานในฐานะผู้บุกเบิกสร้างแผนกอิสระสื่อสารมวลชนของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งต่อมาเป็นคณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หลังจากนั้น ดร.วีรพงษ์ ได้ทุนการศึกษาต่อต่างประเทศ จบปริญญาโท และปริญญาเอกทางเศรษฐศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยเพนซิลเวเนีย สหรัฐอเมริกา

ดร.วีรพงษ์ ได้เข้าเป็นอาจารย์สอนที่คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นอาจารย์คนแรกของไทยที่สอนทางด้านเศรษฐมิติ ต่อมาได้ดำรงตำแหน่งเป็นคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

งานการเมือง[แก้]

ดร.วีรพงษ์ เคยดำรงตำแหน่งเป็นที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี ในรัฐบาลพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ในรัฐบาลพลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง ในรัฐบาลนายอานันท์ ปันยารชุน รองนายกรัฐมนตรี ในรัฐบาลพลเอกชวลิต ยงใจยุทธ[3] ที่ปรึกษาของทีมเศรษฐกิจรัฐบาล พันตำรวจโททักษิณ ชินวัตร และประธานที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจในรัฐบาลนายสมัคร สุนทรเวช

ในเหตุการณ์อุทกภัยครั้งใหญ่ พ.ศ. 2554 ดร.วีรพงษ์ รามางกูร ได้รับตำแหน่งจากคณะรัฐมนตรี ในรัฐบาลของนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ให้ดำรงตำแหน่งเป็นประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์เพื่อการฟื้นฟูและสร้างอนาคตประเทศ (กยอ.) ซึ่งมีบุคคลที่มีชื่อเสียงหลายท่าน อาทิ ดร.วิษณุ เครืองาม ประเสริฐ บุญสัมพันธ์ ดร.ศุภวุฒิ สายเชื้อ พันศักดิ์ วิญญรัตน์ และกิจจา ผลภาษี ร่วมเป็นกรรมการด้วย โดยทำหน้าที่สร้างความมั่นใจของนักลงทุนต่างชาติกลับคืนมายังประเทศไทย และวางแผนการลงทุนระบบน้ำทั้งหมด[1]และเป็นที่ปรึกษาคณะกรรมการนโยบายน้ำและอุทกภัยแห่งชาติ(กนอช.) ร่วมกับ นายสุเมธ ตันติเวชกุล มรว.ดิศนัดดา ดิศกุล นายดิศธร วัชโรทัย นายปีติพงศ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา นายกิจจา ผลภาษี [4]

งานสังคม[แก้]

ดร.วีรพงษ์ ดำรงตำแหน่ง นายกสมาคมไทย-ลาว เพื่อ มิตรภาพ ตั้งปี พ.ศ. 2547[5]

งานภาคเอกชน[แก้]

ดร.วีรพงษ์ มีตำแหน่งสำคัญทางภาคเอกชนหลายตำแหน่งโดยดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ 8 บริษัท และ กรรมการหรือที่ปรึกษาอีก 20 บริษัท และหนึ่งในนั้นคือ ตำแหน่งประธานกรรมการบริหารบริษัท แอดวานซ์ อะโกร จำกัด (มหาชน) เจ้าของผลิตภัณฑ์ กระดาษดับเบิ้ลเอ

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ไทย[แก้]

อ้างอิง[แก้]

ก่อนหน้า วีรพงษ์ รามางกูร ถัดไป
พลอากาศเอก สมบุญ ระหงษ์
พลเอก ชวลิต ยงใจยุทธ
สมัคร สุนทรเวช
อำนวย วีรวรรณ
หม่อมราชวงศ์เกษมสโมสร เกษมศรี
มนตรี พงษ์พานิช
2leftarrow.png Seal Prime Minister of Thailand.png
รองนายกรัฐมนตรี (ครม. 52)
(15 สิงหาคม พ.ศ. 2540 – 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2540)
2rightarrow.png พิชัย รัตตกุล
ศุภชัย พานิชภักดิ์
ปัญจะ เกสรทอง
ประมวล สภาวสุ 2leftarrow.png ตรากระทรวงการคลัง.png
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง (ครม. 45)
(26 สิงหาคม พ.ศ. 2533 – 14 ธันวาคม พ.ศ. 2533)
2rightarrow.png บรรหาร ศิลปอาชา