หม่อมราชวงศ์สุประภาดา เกษมสันต์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ท่านผู้หญิง
สุประภาดา เกษมสันต์
เกิด18 สิงหาคม พ.ศ. 2466
เสียชีวิต20 กันยายน พ.ศ. 2540 (74 ปี)
อาชีพนางสนองพระโอษฐ์
บิดามารดาหม่อมเจ้าชัชวลิต เกษมสันต์
หม่อมคล้อง เกษมสันต์ ณ อยุธยา

ท่านผู้หญิงสุประภาดา เกษมสันต์ (18 พฤษภาคม พ.ศ. 2466 – 20 กันยายน พ.ศ. 2540) อดีตผู้อำนวยการกองเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง สำนักราชเลขาธิการ[1] มีหน้าที่ถวายงานรับใช้สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงและอดีตกรรมการมูลนิธิจุฬาภรณ์[2]

ประวัติ[แก้]

หม่อมราชวงศ์สุประภาดา เกษมสันต์ หรือท่านผู้หญิงสุประภาดา เกษมสันต์ เกิดเมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2466 เป็นธิดาคนใหญ่ในหม่อมเจ้าชัชวลิต เกษมสันต์ กับหม่อมคล้อง เกษมสันต์ ณ อยุธยา (สกุลเดิม ณ ระนอง) มีน้องสาว คือ หม่อมราชวงศ์ทิพพาวดี ดุละลัมพะ

ท่านผู้หญิงสุประภาดาเคยดำรงตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการกองเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง สำนักราชเลขาธิการ[3] ตามคำสั่งกองบัญชาการคณะปฏิวัติที่ 96/2515 เรื่องแต่งตั้งข้าราชการในพระองค์ โดยดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2515 มีหน้าที่ถวายงานรับใช้สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

ต่อมาท่านผู้หญิงสุประภาดา เกษมสันต์ ถึงแก่อนิจกรรมเนื่องจากเฮลิคอปเตอร์ในขบวนเสด็จ ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เครื่องที่ 2 ได้ประสบอุบัติเหตุตกที่จังหวัดนราธิวาส เมื่อวันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2540 สิริอายุได้ 74 ปี

สถานที่อันเนื่องเกี่ยวกับนาม[แก้]

หลังผู้นำหมู่บ้านและราษฏรบ้านโพธิ์ทองได้ยื่นฏีกา ขอพระราชทานจัดตั้งโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ณ บ้านโพธิ์ทอง เนื่องจากสถานศึกษาอยู่ห่างไกล มีความยากลำบาก เส้นทางอันตรายและไม่ปลอดภัยในการเดินทางไปเล่าเรียนเนื่องจากเป็นหมู่บ้านแนวชายแดน เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนเกี่ยวกับสถานศึกษาภาคบังคับของเด็กนักเรียนในพื้นที่ กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 21 จึงเข้าสำรวจพื้นที่การก่อตั้งและขออนุมัติจัดตั้งและได้รับอนุมัติให้ก่อตั้งขึ้นโดยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระราชทานค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารประกอบรวมเป็นเงิน 5,523,655.58 บาท และทรงพระราชทานชื่อ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน “ท่านผู้หญิงสุประภาดา เกษมสันต์” บ้านโพธิ์ทอง หมู่ที่ 7 ตำบลตะเคียน อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ เพื่อเป็นอนุสรณ์แด่ “ท่านผู้หญิงสุประภาดา เกษมสันต์”

เครื่องราชอิสริยาภรณ์[แก้]

อ้างอิง[แก้]

  1. ราชกิจจานุเบกษา, คำสั่งกองบัญชาการคณะปฏิวัติ ที่ ๙๖/๒๕๑๕ เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในพระองค์ เล่ม 89 ตอนที่ 40 ฉบับพิเศษ หน้า 3 วันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2515
  2. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ให้อำนาจจัดตั้ง "มูลนิธิจุฬาภรณ์" เป็นนิติบุคคล เล่ม 103 ตอนที่ 172 ง วันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2529
  3. เคยดำรงตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการกองเลขานุการในพระองค์
  4. "แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ชั้นสายสะพายประจำปี 2525" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม 99 (ตอนที่ 184 ง ฉบับพิเศษ): หน้า 39. 17 ธันวาคม 2525. สืบค้นเมื่อ 13 ธันวาคม 2560. {{cite journal}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |accessdate= และ |date= (help)
  5. "ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ชั้นสายสะพาย และเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ชั้นสายสะพายและชั้นต่ำกว่าสายสะพาย ให้แก่ข้าราชการ ทหาร และข้าราชบริพาร ที่เสียชีวิต จำนวน 14 ราย" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม 114 (หน้า 24 ข): หน้า 21. 28 ตุลาคม 2540. สืบค้นเมื่อ 13 กุมภาพันธ์ 2564. {{cite journal}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |accessdate= และ |date= (help)
  6. "แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า ฝ่ายหน้าและฝ่ายใน ประจำปี 2521" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม 95 (ตอนที่ 51 ง ฉบับพิเศษ): หน้า 10. 12 พฤษภาคม 2521. สืบค้นเมื่อ 13 กุมภาพันธ์ 2564. {{cite journal}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |accessdate= และ |date= (help)
  7. แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญรัตนาภรณ์ เล่ม 84 ตอนที่ 23 ราชกิจจานุเบกษา 7 มีนาคม 2510
  8. แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญราชรุจิ