หม่อมราชวงศ์สุประภาดา เกษมสันต์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

หม่อมราชวงศ์สุประภาดา เกษมสันต์ ท.จ.ว. อดีตผู้อำนวยการกอง กองเลขานุการในพระองค์ สมเด็จพระบรมราชินีนาถ สำนักราชเลขาธิการ[1] มีหน้าที่ถวายงานรับใช้สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และอดีตกรรมการมูลนิธิจุฬาภรณ์[2]

ประวัติ[แก้]

หม่อมราชวงศ์สุประภาดา เกษมสันต์ ท.จ.ว. หรือ ท่านผู้หญิงสุประภาดา เกษมสันต์ เกิดเมื่อ18 พฤษภาคม พ.ศ. 2466[3] เป็นธิดาคนใหญ่ใน หม่อมเจ้าชัชวลิต เกษมสันต์ กับ หม่อมคล้อง (ณ ระนอง) เกษมสันต์ ณ อยุธยา มีน้องสาว คือ หม่อมราชวงศ์ทิพพาวดี (เกษมสันต์) ดุละลัมพะ จ.จ.

ท่านผู้หญิงเคยดำรงตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการกอง กองเลขานุการในพระองค์ สมเด็จพระบรมราชินีนาถ สำนักราชเลขาธิการ[4] ตามคำสั่งกองบัญชาการคณะปฏิวัติที่ 96/2515 เรื่องแต่งตั้งข้าราชการในพระองค์ โดยดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2515 มีหน้าที่ถวายงานรับใช้สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

ต่อมา ท่านผู้หญิงสุประภาดา เกษมสันต์ ถึงแก่อนิจกรรม เนื่องจาก เฮลิคอปเตอร์ในขบวนเสด็จฯของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เครื่องที่ 2 ได้ประสบอุบัติเหตุตกที่จังหวัดนราธิวาส เมื่อวันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2540 สิริอายุได้ 74 ปี

การศึกษา[แก้]

สถานที่อันเนื่องเกี่ยวกับนาม[แก้]

หลังผู้นำหมู่บ้านและราษฏรบ้านโพธิ์ทองได้ยื่นฏีกา ขอพระราชทานจัดตั้งโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ณ บ้านโพธิ์ทอง เนื่องจากสถานศึกษาอยู่ห่างไกล มีความยากลำบาก เส้นทางอันตรายและไม่ปลอดภัยในการเดินทางไปเล่าเรียนเนื่องจากเป็นหมู่บ้านแนวชายแดน เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนเกี่ยวกับสถานศึกษาภาคบังคับของเด็กนักเรียนในพื้นที่กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 21 จึงเข้าสำรวจพื้นที่การก่อตั้งและขออนุมัติจัดตั้งและได้รับอนุมัติให้ก่อตั้งขึ้นโดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ทรงพระราชทานค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารประกอบรวมเป็นเงิน 5,523,655.58 บาท และทรงพระราชทานชื่อ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน“ท่านผู้หญิงสุประภาดา เกษมสันต์” บ้านโพธิ์ทอง หมู่ที่ 7 ตำบลตะเคียน อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ เพื่อเป็นอนุสรณ์แด่ “ท่านผู้หญิงสุประภาดา เกษมสันต์”

เครื่องราชอิสริยาภรณ์[แก้]

อ้างอิง[แก้]