พระยาวิจารณ์จักรกิจ (บุญรอด สวาทะสุข)

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
พระยาวิจารณ์จักรกิจ
(บุญรอด สวาทะสุข)
ผู้บัญชาการทหารเรือ
ดำรงตำแหน่ง
10 พฤษภาคม 2481 – 24 ตุลาคม 2481 [1]
ถัดไปพลเรือเอก หลวงสินธุสงครามชัย (สินธุ์ กมลนาวิน)
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด17 มิถุนายน พ.ศ. 2433
เสียชีวิต20 มิถุนายน พ.ศ. 2510 (77 ปี)
คู่สมรสเพียรผจง สวาทะสุข
บุพการี
  • สุก สวาทะสุข (บิดา)
  • แสง สวาทะสุข (มารดา)
ยศที่ได้รับการแต่งตั้ง
ยศ พลเรือตรี

พลเรือตรี พระยาวิจารณ์จักรกิจ หรือนามเดิม บุญรอด สวาทะสุข ต่อมาเปลี่ยนเป็น บุญชัย สวาทะสุข (17 มิถุนายน 2433-20 มิถุนายน 2510) อดีต ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นต้นสกุล "สวาทะสุข" ได้รับพระราชทานนามสกุลจากพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน พุทธศักราช 2457 [2] ก่อนได้รับพระราชทานนามสกุลสวาทะสุข เดิมสกุลทองเอม มีพี่น้องรวม 8 คนแต่ที่ร่วมบิดามารดาเดียวกันมี 3 คนคือ พลเรือตรี พระยาวิจารณจักรกิจ นางเปี่ยม วีรเดช และ นางปุก คงเปรม เคยดำรงตำแหน่งทางการเมืองในคณะรัฐมนตรีคณะที่ 6 และ คณะรัฐมนตรีคณะที่ 7 ในสมัยของพระยาพหลพลพยุหเสนา และยังดำรงตำแหน่งเป็นผู้รักษาราชการตำแหน่งผู้บัญชาการทหารเรือ (2 พฤษภาคม 2477 - 9 พฤษภาคม 2481) และผู้บัญชาการทหารเรือ (10 พฤษภาคม 2481 - 24 ตุลาคม 2481) โดยเมื่อขณะที่ศึกษาอยู่ ณ โรงเรียนนายเรือในช่วงเดือนตุลาคม ร.ศ. 124 (พ.ศ. 2448) กรมทหารเรือได้สั่งให้กรมยุทธศึกษาทหารเรือคัดเลือกนักเรียนนายเรือ 7 นาย เพื่อจะส่งไปศึกษาวิชาการทหารเรือ ณ ประเทศญี่ปุ่น ซึ่ง นายบุญรอด (ต่อมาเป็นพลเรือตรี พระยาวิจารณ์จักรกิจ) เป็น 1 ใน 7 นักเรียนนายเรือที่ได้รับคัดเลือกในสมัยนั้นด้วย พลเรือตรี พระยาวิจารณ์จักรกิจ เป็นหนึ่งในผู้ร่วมก่อตั้งโรงเรียนอาชีพช่างกล หรือสถาบันเทคโนโลยีปทุมวันในปัจจุบัน

ยศ บรรดาศักดิ์ ตำแหน่ง[แก้]

  • เจ้ากรมอู่ทหารเรือ
  • 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2481 - ผู้บัญชาการทหารเรือ
  • 24 ตุลาคม พ.ศ. 2481 - ที่ปรึกษาการป้องกันพระราชอาณาจักร

เครื่องราชอิสริยาภรณ์[แก้]

อ้างอิง[แก้]

แหล่งข้อมูล[แก้]