ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมขุนวรจักรธรานุภาพ"

ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ การแก้ไขแบบเห็นภาพ
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ การแก้ไขแบบเห็นภาพ
*หม่อมเจ้าหญิงประทุมแมน ปราโมช (ประสูติ พ.ศ.2405 สิ้นชีพิตักษัยเมื่อวันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ.2463 พระราชทานเพลิง ณืวัดสระเกศ)
*หม่อมเจ้าหญิงสไบ ปราโมช (ประสูติ พ.ศ.2405)
*หม่อมเจ้าสอาด ปราโมช (ประสูติเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ.2406 สิ้นชีพิตักษัยเมื่อวันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ.2457 พระราชทานเพลิง ณ วัดสระเกศ เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ.2460)
*หม่อมเจ้าไม่ปรากฏพระนาม (ประสูติ พ.ศ.2407)
*หม่อมเจ้าเสพย์บัณฑิตย์ ปราโมช (ประสูติ พ.ศ.2408 สิ้นชีพิตักษัยเมื่อวันที่ 5 มีนาคม พ.ศ.2438 พระราชทานเพลิง ณ วัดสระเกศ 14 ตุลาคม พ.ศ.2440)
*หม่อมเจ้าชายไม่ปรากฏพระนาม
*หม่อมเจ้าชายไม่ปรากฏพระนาม
*หม่อมเจ้าหญิงประภา ปราโมช (ประสูติ พ.ศ.2411)
*หม่อมเจ้าหญิงไม่ปรากฏพระนาม
*หม่อมเจ้าหญิงคำขาว ปราโมช หรือ หม่อมเจ้าหญิงขำขาว (ประสูติ พ.ศ.2412)
*หม่อมเจ้าหญิงมณีนิล ปราโมช (ประสูติ พ.ศ.2412 สิ้นชีพิตักษัยเมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ.2435 พระราชทานเพลิง ณ วัดชัยชนะสงคราม เมื่อวันที่ 2 กันยายน พ.ศ.2437)
*หม่อมเจ้าเล็ก ปราโมช (ประสูติ พ.ศ.2415 สิ้นชีพิตักษัยเมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ.2469 พระราชทานเพลิง ณ วัดสระเกศ เมื่อวันที่ 3 17 มกราคม พ.ศ.2470)
*หม่อมเจ้ารทวย ปราโมช (สิ้นชีพิตักษัยเมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ.2442)
*หม่อมเจ้าหญิงระเบียบ ปราโมช (สิ้นชีพิตักษัยเมื่อวันที่ 3 กันยายน พ.ศ.2443 พระราชทานเพลิง ณ วัดตรีทศเทพ)
*หม่อมเจ้าประพฤติ ปราโมช (สิ้นชีพิตักษัยเมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ.2444)
*หม่อมเจ้าหญิงสอาดเอี่ยม ปราโมช (สิ้นชีพิตักษัยเมื่อวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2444 พระราชทานเพลิง ณ วัดชัยชนะสงคราม เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ.2445)
*หม่อมเจ้าประดับ ปราโมช (สิ้นชีพิตักษัยเมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2446)
*หม่อมเจ้าบรรเทิง ปราโมช (สิ้นชีพิตักษัยเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ.2450 พระราชทานเพลิง ณ วัดจักรวรรดิราชาวาส เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ.2452)
*หม่อมเจ้าหญิงสุภา ปราโมช (สิ้นชีพิตักษัยเมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ.2551 พระราชทานเพลิง ณ วัดระฆังโฆสิตาราม เมื่อวันที่ 30 เมษายน พ.ศ.2456)
*หม่อมเจ้าอาจ ปราโมช
*หม่อมเจ้าสดับ ปราโมช
*หม่อมเจ้าหญิงเกษร ปราโมช หรือ หม่อมเจ้าหญิงเกษรดอกไม้
*หม่อมเจ้ากริต ปราโมช
*หม่อมเจ้าประวัติ ปราโมช
 
== อ้างอิง ==
561

การแก้ไข

รายการเลือกการนำทาง

เครื่องมือส่วนตัว

สิ่งที่แตกต่าง

เพิ่มเติม