พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสุริยา กรมพระรามอิศเรศ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสุริยา กรมพระรามอิศเรศ (3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2332 - 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2397)ประสูติเมื่อวันอังคาร เดือน 12 แรม 1 ค่ำ ปีระกา เอกศก จุลศักราช 14151 ตรงกับวันที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2332 พระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก และ เจ้าจอมมารดาเพ็งใหญ่ ทรงเป็นต้นราชสกุลสุริยกุล

ในปี พ.ศ. 2367 พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย โปรดเกล้าฯ สถาปนาขึ้นเป็น กรมหมื่นรามอิศเรศ และโปรดให้ว่าราชการความรับสั่งและความฎีกา ต่อมา พ.ศ. 2375 พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าฯ เลื่อนกรมขึ้นเป็น กรมขุนรามอิศเรศ และในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ เฉลิมพระยศขึ้นเป็น กรมพระรามอิศเรศ สรรพเชษฐบรมวงศ์ ปฐมพงศ์ภูวนาถ วรราชศักดิสมมุติ วิสุทธิเกียรติคุณ วิบุคลยเดชบดินทร์ นรินทรบพิตร สิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่ 4 เมื่อวันอาทิตย์ เดือนอ้าย ขึ้น 7 ค่ำ ปีขาล ฉศก จุลศักราช 1216 ตรงกับวันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2397 พระชันษา 66 ปี พระราชทานเพลิง ณ วัดสุวรรณาราม วันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2398

พระโอรส-พระธิดา[แก้]

 • หม่อมเจ้าหญิงใหญ่ สุริยกุล (ไม่มีข้อมูล - 7 กันยายน พ.ศ. 2448)
 • หม่อมเจ้าชายหนู สุริยกุล
 • หม่อมเจ้าหญิงกลาง สุริยกุล
 • หม่อมเจ้าหญิงไภ สุริยกุล
 • หม่อมเจ้าหญิงพยอม สุริยกุล (ไม่มีข้อมูล - 15 เมษายน พ.ศ. 2452)
 • หม่อมเจ้าหญิงหรีด สุริยกุล (พ.ศ. 2374 - 3 ตุลาคม พ.ศ. 2434)
 • หม่อมเจ้าชายสุนทรรส สุริยกุล
 • หม่อมเจ้าชายประทม สุริยกุล (พ.ศ. 2375 - 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2428)[1]
 • หม่อมเจ้าหญิงริต สุริยกุล
 • หม่อมเจ้าชายนิ่ม สุริยกุล (พ.ศ. 2380 - 4 กันยายน พ.ศ. 2421)
 • หม่อมเจ้าหญิงเสงี่ยม สุริยกุล (พ.ศ. 2380 - 21 ธันวาคม พ.ศ. 2459)
 • หม่อมเจ้าหญิงถนอม สุริยกุล
 • หม่อมเจ้าหญิงสงสาร สุริยกุล (ไม่มีข้อมูล - 11 มิถุนายน พ.ศ. 2446)
 • หม่อมเจ้าหญิงเครือวัน สุริยกุล
 • หม่อมเจ้าหญิงเล็ก สุริยกุล
 • หม่อมเจ้าหญิงลม้าย สุริยกุล (พ.ศ. 2384 - 2 กันยายน พ.ศ. 2460)
 • หม่อมเจ้าชายเล็ก สุริยกุล
 • หม่อมเจ้าหญิงเล็ก สุริยกุล
 • หม่อมเจ้าหญิงสุ่ม สุริยกุล (พ.ศ. 2387 - 17 ธันวาคม พ.ศ. 2457)
 • หม่อมเจ้าชายหนู สุริยกุล (พ.ศ. 2390 - 4 มกราคม พ.ศ. 2462)
 • หม่อมเจ้าชายจำเริญ สุริยกุล
 • หม่อมเจ้าชายภุชฌงค์ สุริยกุล
 • หม่อมเจ้าหญิงสวัสดิ สุริยกุล (พ.ศ. 2393 - 5 สิงหาคม พ.ศ. 2420)
 • หม่อมเจ้าชายจัน สุริยกุล
 • หม่อมเจ้าหญิงกลิ่น สุริยกุล (ไม่มีข้อมูล - 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2429)
 • หม่อมเจ้าหญิงเป้า สุริยกุล (10 มิถุนายน พ.ศ. 2394 - 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2463)
 • หม่อมเจ้าหญิงชุ่ม สุริยกุล
 • หม่อมเจ้าหญิงพร้อม สุริยกุล
 • หม่อมเจ้าชายอินทนิล สุริยกุล
 • หม่อมเจ้าชายสุด สุริยกุล
 • หม่อมเจ้าชายถมยา สุริยกุล

อ้างอิง[แก้]

 1. "ข่าวพระราชทานเพลิง". ราชกิจจานุเบกษา (ใน ไทย) 1 (54): 477. 22 มกราคม พ.ศ. 2428. 
 • ศุภวัฒย์ เกษมศรี, พลตรี หม่อมราชวงศ์, และรัชนี ทรัพย์วิจิตร. พระอนุวงศ์ชั้นหม่อมเจ้าในพระราชวงศ์จักรี. กรุงเทพ : สำนักพิมพ์บรรณกิจ, พิมพ์ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2549. 360 หน้า. หน้า หน้าที่. ISBN 974-221-818-8