พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสุริยา กรมพระรามอิศเรศ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
Jump to navigation Jump to search

พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระรามอิศเรศ (3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2332 - 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2397) ประสูติเมื่อวันอังคาร เดือน 12 แรม 1 ค่ำ ปีระกา เอกศก จุลศักราช 14151 ตรงกับวันที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2332 พระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและเจ้าจอมมารดาเพ็งใหญ่ ทรงเป็นต้นราชสกุลสุริยกุล

ในปี พ.ศ. 2367 พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย โปรดเกล้าฯ สถาปนาขึ้นเป็น กรมหมื่นรามอิศเรศ และโปรดให้ว่าราชการความรับสั่งและความฎีกา ต่อมา พ.ศ. 2375 พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าฯ เลื่อนกรมขึ้นเป็น กรมขุนรามอิศเรศ และในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ เฉลิมพระยศขึ้นเป็น กรมพระรามอิศเรศ สรรพเชษฐบรมวงศ์ ปฐมพงศ์ภูวนาถ วรราชศักดิสมมุติ วิสุทธิเกียรติคุณ วิบุคลยเดชบดินทร์ นรินทรบพิตร สิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่ 4 เมื่อวันอาทิตย์ เดือนอ้าย ขึ้น 7 ค่ำ ปีขาล ฉศก จุลศักราช 1216 ตรงกับวันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2397 พระชันษา 66 ปี พระราชทานเพลิง ณ วัดสุวรรณาราม วันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2398

พระโอรส-พระธิดา[แก้]

 • หม่อมเจ้าหญิงใหญ่ สุริยกุล (ไม่มีข้อมูล - 7 กันยายน พ.ศ. 2448)
 • หม่อมเจ้าชายหนู สุริยกุล
 • หม่อมเจ้าหญิงกลาง สุริยกุล
 • หม่อมเจ้าหญิงไภ สุริยกุล
 • หม่อมเจ้าหญิงพยอม สุริยกุล (ไม่มีข้อมูล - 15 เมษายน พ.ศ. 2452)
 • หม่อมเจ้าหญิงหรีด สุริยกุล (พ.ศ. 2374 - 3 ตุลาคม พ.ศ. 2434)
 • หม่อมเจ้าชายสุนทรรส สุริยกุล
 • หม่อมเจ้าชายประทม สุริยกุล (พ.ศ. 2375 - 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2428)[1]
 • หม่อมเจ้าหญิงริต สุริยกุล
 • หม่อมเจ้าชายนิ่ม สุริยกุล (พ.ศ. 2380 - 4 กันยายน พ.ศ. 2421)
 • หม่อมเจ้าหญิงเสงี่ยม สุริยกุล (พ.ศ. 2380 - 21 ธันวาคม พ.ศ. 2459)
 • หม่อมเจ้าหญิงถนอม สุริยกุล
 • หม่อมเจ้าหญิงสงสาร สุริยกุล (ไม่มีข้อมูล - 11 มิถุนายน พ.ศ. 2446)
 • หม่อมเจ้าหญิงเครือวัน สุริยกุล
 • หม่อมเจ้าหญิงเล็ก สุริยกุล
 • หม่อมเจ้าหญิงลม้าย สุริยกุล (พ.ศ. 2384 - 2 กันยายน พ.ศ. 2460)
 • หม่อมเจ้าชายเล็ก สุริยกุล
 • หม่อมเจ้าหญิงเล็ก สุริยกุล
 • หม่อมเจ้าหญิงสุ่ม สุริยกุล (พ.ศ. 2387 - 17 ธันวาคม พ.ศ. 2457)
 • หม่อมเจ้าชายหนู สุริยกุล (พ.ศ. 2390 - 4 มกราคม พ.ศ. 2462)
 • หม่อมเจ้าชายจำเริญ สุริยกุล
 • หม่อมเจ้าชายภุชฌงค์ สุริยกุล
 • หม่อมเจ้าหญิงสวัสดิ สุริยกุล (พ.ศ. 2393 - 5 สิงหาคม พ.ศ. 2420)
 • หม่อมเจ้าชายจัน สุริยกุล
 • หม่อมเจ้าหญิงกลิ่น สุริยกุล (ไม่มีข้อมูล - 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2429)
 • หม่อมเจ้าหญิงเป้า สุริยกุล (10 มิถุนายน พ.ศ. 2394 - 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2463)
 • หม่อมเจ้าหญิงชุ่ม สุริยกุล
 • หม่อมเจ้าหญิงพร้อม สุริยกุล
 • หม่อมเจ้าชายอินทนิล สุริยกุล
 • หม่อมเจ้าชายสุด สุริยกุล
 • หม่อมเจ้าชายถมยา สุริยกุล

อ้างอิง[แก้]

 1. "ข่าวพระราชทานเพลิง". ราชกิจจานุเบกษา (ใน ไทย) 1 (54): 477. 22 มกราคม พ.ศ. 2428. 
 • ศุภวัฒย์ เกษมศรี, พลตรี หม่อมราชวงศ์, และรัชนี ทรัพย์วิจิตร. พระอนุวงศ์ชั้นหม่อมเจ้าในพระราชวงศ์จักรี. กรุงเทพ : สำนักพิมพ์บรรณกิจ, พิมพ์ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2549. 360 หน้า. หน้า หน้าที่. ISBN 974-221-818-8