พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระเทเวศร์วัชรินทร์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระเทเวศร์วัชรินทร์
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ ชั้น 2
พระองค์เจ้าชั้นเอก
กรมพระเทเวศร์วัชรินทร์.jpg
พระบุตร25 องค์
ราชวงศ์จักรี
พระบิดาพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย
พระมารดาเจ้าจอมมารดาน้อยระนาด ในรัชกาลที่ 2
ประสูติ15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2349
สิ้นพระชนม์20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2420 (71 ปี)

พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระเทเวศร์วัชรินทร์ (15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2349 – 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2420) มีพระนามเดิมว่า พระองค์เจ้าชายกลาง เป็นพระราชโอรสพระองค์ที่ 44 ในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ประสูติแต่เจ้าจอมมารดาน้อยระนาด เมื่อวันเสาร์ เดือน 3 แรม 12 ค่ำ ปีฉลู สัปตศก จ.ศ. 1167 ตรงกับวันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2348 (แบบสากลคือ พ.ศ. 2349) พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ สถาปนาขึ้นเป็น “กรมหลวงเทเวศร์วัชรินทร์” ต่อมาพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ เลื่อนขึ้นเป็น “กรมพระเทเวศร์วัชรินทร์“ ทรงกำกับกรมช่างทองมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 3 ต่อมาในสมัยรัชกาลที่ 5 ทรงกำกับศาลฎีกา ทรงดำรงตำแหน่งเป็นองค์กุลเชษฐ์แห่งพระบรมวงศานุวงศ์ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เป็นเวลา 3 ปีเศษ ตั้งแต่วันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2412 ต่อจากพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าปุก พระเชษฐภคินีต่างพระมารดา ตราบจนสิ้นพระชนม์เมื่อวันอังคาร เดือน 4 ขึ้น 8 ค่ำ ปีชวด อัฐศก จ.ศ. 1238 ตรงกับวันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2419 (แบบสากลคือ พ.ศ. 2420) สิริพระชันษา 71 ปี

พระโอรสธิดา[แก้]

พระองค์เป็นต้นราชสกุล วัชรีวงศ์ มีพระโอรสและพระธิดา ดังนี้[1]

 1. หม่อมเจ้าหญิงนารี (ประสูติ พ.ศ. 2369 พระราชทานเพลิง ณ วัดจักรวรรดิราชาวาส เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2448)
 2. หม่อมเจ้าหญิงไม (ประสูติ พ.ศ. 2380 พระราชทานเพลิง ณ วัดสระเกศ เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2430
 3. หม่อมเจ้ากุสุเมศ (พ.ศ. 2381 – 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2418)
 4. หม่อมเจ้าหญิงละไม (พ.ศ. 2381 – 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2454)
 5. หม่อมเจ้าหญิงละมุน (ประสูติ พ.ศ. 2383 พระราชทานเพลิง ณ วัดสระเกศ เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2430)
 6. หม่อมเจ้าหญิงละมุล (ท่านหญิงเต่า; พ.ศ. 2384 – 25 เมษายน พ.ศ. 2452)
 7. หม่อมเจ้าหญิงอึ่ง วัชรีวงศ์
 8. หม่อมเจ้าหญิงประจง วัชรีวงศ์
 9. หม่อมเจ้าขาว ได้รับสถาปนาขึ้นเป็นพระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวัชรีวงศ์ (พ.ศ. 2387 – 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2444)
 10. หม่อมเจ้าหญิงพริ้ง (พ.ศ. 2391 – 23 มีนาคม พ.ศ. 2448)
 11. หม่อมเจ้าหญิงพลบ (พ.ศ. 2393 – 15 มกราคม พ.ศ. 2441)
 12. หม่อมเจ้าหญิงโถมนา วัชรีวงศ์ (ท่านหญิงเลื่อน; ประสูติ พ.ศ. 2395 พระราชทานเพลิง พ.ศ. 2494) เป็นพระชายาในพระเจ้าราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นจรัสพรปฏิภาณ
 13. หม่อมเจ้าชวลิต วัชรีวงศ์ (ประสูติ พ.ศ. 2397)
 14. หม่อมเจ้าหญิงไม่ปรากฏพระนาม (ประสูติ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2401)
 15. หม่อมเจ้าวิทยา วัชรีวงศ์ (24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2402 – 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2469) เสกสมรสกับหม่อมเจ้าหญิงมารศรี ปราโมช พระธิดาในพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมขุนวรจักรธรานุภาพ มีโอรส คือ หม่อมราชวงศ์อนุวิทย์ วัชรีวงศ์ และหม่อมราชวงศ์วิทยานนท์ วัชรีวงศ์
 16. หม่อมเจ้าชายไม่ปรากฏพระนาม (ประสูติ พ.ศ. 2402 พระราชทานเพลิง พ.ศ. 2403)
 17. หม่อมเจ้าหญิงลม้าย (พ.ศ. 2407 – 29 มิถุนายน พ.ศ. 2439)
 18. หม่อมเจ้าหญิงไม่ปรากฏพระนาม (ประสูติ พ.ศ. 2407 พระราชทานเพลิง ณ วัดสระเกศ พ.ศ. 2408)
 19. หม่อมเจ้าพนม (พระราชทานเพลิง ณ วัดสระเกศ พ.ศ. 2410)
 20. หม่อมเจ้าสวัสดิ (พระราชทานเพลิง ณ วัดสระเกศ เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2430)
 21. หม่อมเจ้าหญิงละออ (สิ้นชีพิตักษัย พ.ศ. 2430)
 22. หม่อมเจ้าหลง วัชรีวงศ์ (19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2414 – 23 ธันวาคม พ.ศ. 2468)
 23. หม่อมเจ้าหญิงปริก วัชรีวงศ์
 24. หม่อมเจ้าเพชร วัชรีวงศ์
 25. หม่อมเจ้าบุษเมศ วัชรีวงศ์

เครื่องราชอิสริยาภรณ์[แก้]

อ้างอิง[แก้]

 1. ศุภวัฒย์ เกษมศรี, พลตรี หม่อมราชวงศ์, และรัชนี ทรัพย์วิจิตร. พระอนุวงศ์ชั้นหม่อมเจ้าในพระราชวงศ์จักรี. กรุงเทพ : สำนักพิมพ์บรรณกิจ, พิมพ์ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2549. 360 หน้า. หน้า หน้าที่. ISBN 974-221-818-8


ก่อนหน้า พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระเทเวศร์วัชรินทร์ ถัดไป
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าปุก 2leftarrow.png กุลเชษฐ์ในราชวงศ์จักรี
(11 สิงหาคม พ.ศ. 2416 – 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2420)
2rightarrow.png พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงวรศักดาพิศาล สุพรรฒนาการสวัสดิ