ท่าอากาศยานนานาชาติอุบลราชธานี

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ท่าอากาศยานนานาชาติอุบลราชธานี
IATA: UBPICAO: VTUU
UBP ซึ่งตั้งอยู่ใน Thailand
UBP
UBP
Location of airport in Thailand
ข้อมูลสำคัญ
การใช้งาน สาธารณะ
ผู้ดำเนินงาน กรมท่าอากาศยาน
สถานที่ตั้ง จังหวัดอุบลราชธานี
ความสูง 406 ฟุต / 124 เมตร
พิกัด 15°15′04.60″N 104°52′12.83″E / 15.2512778°N 104.8702306°E / 15.2512778; 104.8702306พิกัดภูมิศาสตร์: 15°15′04.60″N 104°52′12.83″E / 15.2512778°N 104.8702306°E / 15.2512778; 104.8702306
เว็บไซต์ https://www.facebook.com/ubonairport
ทางวิ่ง
ทิศทาง
ความยาว
พื้นผิว
ฟุต
เมตร
05/23 9,848 3,002 ยางมะตอย
สถิติ (2559)
ผู้โดยสาร 1,726,061
เที่ยวบิน 11,697
แหล่งข้อมูล: DAFIF[1][2]กรมการบินพลเรือน[3]

ท่าอากาศยานนานาชาติอุบลราชธานี (อังกฤษ: Ubon Ratchathani International Airport) หรือ สนามบินอุบลราชธานี ตั้งอยู่ที่ 364 ถนนเทพโยธี ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราขธานี จังหวัดอุบลราชธานี ห่างจากตัวเมืองอุบลราชธานีประมาณ 1 กิโลเมตร และตั้งอยู่ในเขตพื้นที่เทศบาลนครอุบลราชธานี

ท่าอากาศยานนานาชาติอุบลราชธานี มีรันเวย์ขนาดมาตรฐาน สามารถรองรับผู้โดยสารจากจังหวัดอุบลราชธานี ศรีสะเกษ ยโสธร และอำนาจเจริญ รวมถึงผู้โดยสารจากประเทศเพื่อนบ้าน (สปป.ลาวตอนใต้) ปัจจุบันเป็นศูนย์กลางการบินพาณิชย์ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง

ท่าอากาศยานนานาชาติอุบลราชธานี เป็นท่าอากาศยานที่ใช้งานมาตั้งแต่ครั้งสงครามเวียดนาม โดยเป็นที่ตั้งของฐานทัพอากาศสหรัฐอเมริกา ที่ใช้เป็นฐานในการโจมตีเวียดนาม ตั้งอยู่ในบริเวณกองบิน 21 กองทัพอากาศ มีพื้นที่ทั้งหมด 3,876 ไร่ ได้รับการจัดตั้งให้เป็นท่าอากาศยานนานาชาติ (International Airport) แห่งแรกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เมื่อปี พ.ศ. 2531 ตามมติของคณะรัฐมนตรี (เปลี่ยนสนามรบเป็นสนามการค้า) ในสมัยพลเอกชาติชาย ชุณหะวัน เป็นนายกรัฐมนตรี ที่มีเป้าหมายที่จะให้ท่าอากาศยานแห่งนี้เป็นศูนย์กลางการบินของภูมิภาคอินโดจีน

ประวัติ[แก้]

ท่าอากาศยานนานาชาติอุบลราชธานี ได้มีการบินครั้งแรกเมื่อ พ.ศ. 2464 ซึ่งขณะนั้นได้เกิดไข้ทรพิษและอหิวาตกโรคระบาดในท้องที่อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี ทางการได้ส่งนายแพทย์และเวชภัณฑ์ โดยทางเครื่องบินไปยังจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อบรรเทาทุกข์ของราษฏร ซึ่งถือว่าได้เกิดท่าอากาศยานนานาชาติอุบลราชธานี แล้วตั้งแต่เวลานั้น

ในปีพ.ศ. 2495 กรมการบินพาณิชย์ กระทรวงคมนาคม (ต่อมาคือ สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย) ได้เริ่มบริหารกิจการท่าอากาศยานนานาชาติอุบลราชธานี และได้ปรับปรุงพัฒนาสนามบินเพื่อบริหารการบินตลอดจนกระทั่ง พ.ศ. 2504-2505 สหรัฐอเมริกาได้สร้างและปรับปรุงทางวิ่ง ทางขับและลานจอดเพื่อผลทางการทหารในสมัยนั้นซึ่งมีทางวิ่งเป็นคอนกรีต 7,000/25 ฟุต เปิดใช้งาน พ.ศ. 2505 และต่อมาเมื่อ พ.ศ. 2508 กองทัพอากาศได้จัดซื้อที่ดินเพิ่มอยู่ในความรับผิดชอบของกองทัพอากาศ และในปี พ.ศ. 2533 กรมการบินพาณิชย์ ได้จัดซื้อที่ดินเพิ่มสร้างอาคารท่าอากาศยาน หอบังคับการบิน และลานจอดเครื่องบิน ซึ่งเป็นที่ตั้งของท่าอากาศยานในปัจจุบัน

การพัฒนาท่าอากาศยาน[แก้]

คณะรัฐมนตรีในคราวประชุมเมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2530 มีอนุมัติโครงการพัฒนาท่าอากาศยานนานาชาติอุบลราชธานี โดยมีระยะเวลาในการดำเนินการ 4 ปี เพื่อแยกพื้นที่ที่ใช้ในกิจการบินพาณิชย์ออกจากเขตความคุมของทหารต่อมาคณะรัฐมนตรี ฝ่ายเศรษฐกิจประชุมเมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2532 ได้พิจารณาปรับปรุงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 6 ด้านโครงสร้างพื้นฐานและมีข้อสังเกตว่า โดยที่ปัจจุบันเส้นทางบินพ้าณิชย์ระหว่างประเทศคือ แอมเบอร์ 1 บินผ่านจังหวัดอุบลราชธานี อยู่แล้วซึ่งอาจมีความเป็นได้ที่จะพัฒนาท่าอากาศยานนานาชาติอุบลราชธานี ให้เป็นท่าอากาศยานพาณิชย์สากล จึงได้มอบหมายให้กระทรวงคมนาคมรับไปดำเนินการ

กรมการพาณิชย์ ได้รับมอบหมายจากกระทรวงคมนาคม (ต่อมาคือ สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย) ให้ดำเนินการตามมติที่ประชุมคณะรัฐมนตรีฝ่ายเศรษฐกิจดังกล่าว จึงได้ศึกษาและพิจารณาแล้วเห็นว่า จังหวัดอุบลราชธานีมีปัจจัยด้านการท่องเที่ยวประเภทประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมและประเภทธรรมชาติ ในพื้นที่และบริเวณใกล้เคียงที่อำนวยต่อการสร้างแรงดึงดูดนักท่องเที่ยว รวมทั้งอาจเป็นประตูที่จะเปิดไปสู่แหล่งท่องเที่ยวในประเทศอินโดจีน เพราะมีระยะทางไม่ไกลใช้เครื่องบินใบพัดหรือไอพ่นขนาดเล็กเชื่อมระหว่างจังหวัดอุบลราชธานีและแหล่งท่องเที่ยวในประเทศอินโดจีนได้โดยสะดวก

กรณีนี้จะส่งผลให้เศรษฐกิจของจังหวัดอุบลราชธานี และพื้นที่ใกล้เคียงมีการขยายตัวและกระจายรายำด้ไปสู่ประชาชนในท้องถิ่นได้อย่างกว้างขวาง และเนื่องจากเครื่องบินพาณิชย์ที่จะทำการขนนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศ เข้า-ออก ท่าอากาศยานนานาชาติอุบลราชธานี คาดว่าจะเป็นเครื่องบินขนาด 250-300 ที่นั่ง (แอร์บัส) มีพิสัยบินปานกลาง ดังนั้นจึงจำเป็นต้องพัฒนาท่าอากาศยานนานาชาติอุบลราชธานีให้รับผู้โดยสารเพิ่มขึ้นและเครื่องบินขนาด 250-300 ที่นั่งด้วย จึงนำเสนอผลการศึกษาไปตามขั้นตอน ต่อมาคณะรัฐมนตรีคราวประชุมเมื่อวันที่ 13 เมษายน 2532 ได้มีมติอนุมัติให้ดำเนินการพัฒนาท่าอากาศยานนานาชาติอุบลราชธานี ให้เป็นท่าอากาศยานพาณิชย์สากลโดยได้รับงบประมาณก่อสร้างทั้งสิ้น 541,689,673 บาท แบ่งเป็นงานก่อสร้าง

 1. งานก่อสร้างที่พักผู้โดยสารหลังใหม่ใช้งบประมาณ 256,055,000 บาท สร้างเสร็จ 28 กันยายน 2535
 2. งานสนาม (ทางวิ่ง ทางขับ ลานจอด และลานจอดรถยนต์) ใช้งบประมาณ 235,634,648 บาท สร้างเสร็จ 15 กันยายน 2535

ในปี พ.ศ. 2560 ทางท่าอากาศยานานาชาติอุบลราชธานี ได้มีแผนระยะยาวในการพัฒนาท่าอากาศยาน เพื่อรองรับความต้องการในการเดินทางของผู้โดยสารที่มากขึ้น คือ

 1. งานก่อสร้างปรับปรุงและต่อเติมอาคารที่พักผู้โดยสารเพิ่ม จำนวน 1 หลัง
 2. งานก่อสร้างอาคารจอดรถยนต์ จำนวน 1 หลัง

ข้อมูลท่าอากาศยาน[แก้]

อาคารผู้โดยสาร[แก้]

 • ท่าอากาศยานนานาชาติอุบลราชธานี มีอาคารผู้โดยสาร 1 หลัง
  • 1. อาคารผู้โดยสารภายในประเทศและระหว่างประเทศ (สร้างมาตั้งแต่ครั้งตั้งสนามบิน) มี 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยถึง 15,090 ตารางเมตร (ตร.ม.) มีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน

ความจุ[แก้]

 • ท่าอากาศยานนานาชาติอุบลราชธานีสามารถรองรับผู้โดยสารทั้งขาเข้าและขาออกได้ จำนวน 1,000 คนต่อชั่วโมง หรือ ขาเข้า 500 - ขาออก 500 คน

ลักษณะทางกายภาพ[แก้]

 • ขนาดทางวิ่ง 3,000 X 45 เมตร
 • มีสะพานเทียบเครื่องบิน 2 แห่ง
 • ขนาดลานจอดอากาศยาน ขนาด 120 X 270 เมตร พื้นผิวเป็นคอนกรีต สามารถจอดอากาศยานได้พร้อมกัน 5 ลำ
 • สามารถรองรับเที่ยวบินได้สูงสุด 40 เที่ยวบินต่อวัน

จำนวนผู้ใช้บริการ[แก้]

ปัจจุบันจากสถิติการขนส่งผู้โดยสารปี 2559 (สังกัดกรมท่าอากาศยาน) ท่าอากาศยานนานาชาติอุบลราชธานี มีจำนวนผู้โดยใช้บริการจำนวน 1,726,061 คน เป็นลำดับที่ 4 รองจากท่าอากาศยานนานาชาติกระบี่ ท่าอากาศยานนานาชาติอุดรธานี และท่าอากาศยานนานาชาติสุราษฎร์ธานี ตามลำดับ

รายชื่อสายการบิน[แก้]

สายการบิน English จุดหมายปลายทาง หมายเหตุ
การบินไทยสมายล์ Thai Smile Airways กรุงเทพฯ-สุวรรณภูมิ ภายในประเทศ
นกแอร์ Nok Air กรุงเทพฯ-ดอนเมือง ภายในประเทศ
ไทยแอร์เอเชีย Thai AirAsia กรุงเทพฯ-ดอนเมือง, อู่ตะเภา ภายในประเทศ
ไทยไลอ้อนแอร์ Thai Lion Air กรุงเทพฯ-ดอนเมือง ภายในประเทศ

บริการ Fly’n’Ride service ของนกแอร์ (Nok Air) สู่จังหวัดต่าง ๆ ได้แก่

 • กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) - อุบลราชธานี - อำนาจเจริญ
 • กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) - อุบลราชธานี - มุกดาหาร
 • กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) - อุบลราชธานี - ยโสธร

สายการบินที่เคยให้บริการ[แก้]

สายการบิน English จุดหมายปลายทาง
การบินไทย Thai Airways International กรุงเทพฯ-สุวรรณภูมิ, ดานัง
ไทยแอร์เอเชีย Thai AirAsia ภูเก็ต, เชียงใหม่
วัน-ทู-โก One Two Go กรุงเทพฯ-ดอนเมือง, เชียงใหม่
กานต์แอร์ Kan Airlines อู่ตะเภา, เชียงใหม่

ดูเพิ่ม[แก้]

อ้างอิง[แก้]

 1. Airport information for VTCN at World Aero Data. Data current as of October 2006.. Source: DAFIF.
 2. Airport information for NNT at Great Circle Mapper. Source: DAFIF (effective Oct. 2006).
 3. http://www.aviation.go.th