ข้ามไปเนื้อหา

รหัสท่าอากาศยาน IATA

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ป้ายสัมภาระสำหรับเที่ยวบินที่มุ่งหน้าไปยังท่าอากาศยานออรัล อัค โซล ซึ่งมี รหัสท่าอากาศยาน IATA คือ "URA"

รหัสท่าอากาศยาน IATA (อังกฤษ: IATA airport code) เป็นรหัสของสนามบินทั่วโลก เขียนแทนด้วยตัวอักษรละติน 3 ตัวอักษร โดยกำหนดโดย สมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ (IATA) โดยรหัสสนามบินนี้จะถูกใช้งานโดยทั่วไป รวมถึงปรากฏในตั๋วเครื่องบิน ป้ายติดประเป๋าเดินทาง

นอกจากรหัสของ IATA แล้วในปัจจุบัน รหัสสนามบิน ICAO ได้เริ่มมีการนิยมใช้มากขึ้น โดยมีลักษณะเป็นรหัส 4 ตัวอักษร กำหนดโดย องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO) ซึ่งมีการใช้ในฐานข้อมูลจีพีเอส และการติดตามข้อมูลต่างๆ ในสนามบิน สาเหตุที่ใช้รหัส 4 หลัก แทนแบบเดิมที่ใช้ 3 หลัก เพื่อหลีกเลี่ยงรหัสสามหลักที่ใช้ในระบบอื่น ในปัจจุบันเอกสารทางการบินในประเทศแคนาดา ได้ยกเลิกการใช้ รหัสของ IATA แล้ว