โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม)

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
สาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม)
ตราสัญลักษณ์โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม).png
วิชาการที่เต็มที่ อยู่ในคนที่เต็มคน
ข้อมูล
ชื่ออังกฤษ Mahasarakham University Demonstration (Secondary)
อักษรย่อ สธมมส.(ฝ่ายมัธยม) / DMSU
ประเภท โรงเรียนสาธิต สังกัด สกอ.
ก่อตั้ง 22 มกราคม พ.ศ. 2540 (ค.ศ. 1997)

(23 ปี 313 วัน)

ผู้ก่อตั้ง รองศาสตราจารย์ จตุพร เพ็งชัย
ผู้อำนวยการ รองศาสตราจารย์ ดร.ชวลิต ชูกำแพง
ภาษา ภาษาที่มีการเรียนการสอนในโรงเรียน

ไทย ภาษาไทย
สหราชอาณาจักร ภาษาอังกฤษ
ประเทศจีน ภาษาจีนกลาง
ญี่ปุ่น ภาษาญี่ปุ่น
ฝรั่งเศส ภาษาฝรั่งเศส

เพลง มาร์ชสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) (อังกฤษ: Mahasarakham University Demonstration School (Secondary); อักษรย่อ: สธมมส.(ฝ่ายมัธยม)) ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2540 ตั้งอยู่ที่ กลุ่มอาคารเรียนมัธยม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เขตพื้นที่ขามเรียง ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม

สัญลักษณ์[แก้]

ตราสัญลักษณ์ประจำโรงเรียน[แก้]

ตราสัญลักษณ์ของโรงเรียนใช้ตราเดียวกันกับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม คือ "ตราโรจนากร" มีองค์ประกอบเป็นรูปเสมา ภายในมีภาพหม้อน้ำและสัญลักษณ์ขององค์พระธาตุนาดูน ด้านล่างเป็นสุริยรังสีที่แผ่ขึ้นจากผ้าลายขิด ซึ่งอยู่เหนือคำขวัญเป็นภาษาบาลี มีความหมายว่า " ผู้มีปัญญา พึงเป็นอยู่เพื่อมหาชน " มีวงกลมล้อมรอบสองชั้นภายในช่องว่าง ของวงกลมมีชื่อ "โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)" และมีดอกไม้หกกลีบสองดอกอยู่ตรงกันข้ามกัน โดย

 • ใบเสมา หมายถึง ภูมิปัญญา
 • หม้อน้ำ หมายถึง ความรู้อันเต็ม
 • องค์พระธาตุนาดูน หมายถึง คุณธรรม ความดี
 • สุริยรังสี หมายถึง ความเจริญรุ่งเรือง
 • ลายขิด หมายถึง เอกลักษณ์ของอีสาน
 • วงกลมล้อมรอบและดอกไม้หกกลีบ หมายถึง โรงเรียนอันเป็นที่ทำให้เยาวชนของชาติ มีความเจริญงอกงาม

สีและต้นไม้ประจำโรงเรียน[แก้]

ราชพฤกษ์

สีประจำโรงเรียน ได้แก่ สีเหลือง-เทา ซึ่งหมายถึง

 • "สีเหลือง" หมายถึง ความเจริญรุ่งเรือง ความดีงาม ความอุดมสมบูรณ์
 • "สีเทา" หมายถึง ความคิด หรือ ปัญญา
 • "สีเหลือง-เทา" หมายถึง การมีปัญญาและความคิดที่ดีงาม อันนำไปสู่ความเจริญรุ่งเรือง

ต้นไม้ประจำโรงเรียน ได้แก่ ราชพฤกษ์ (ต้นคูณ)


เพลงมาร์ช โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม)

 • คำร้อง ทำนอง โดย อนิรุทธิ์ จันทมูล

ประวัติ[แก้]

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) ถือกำเนิดขึ้นเมื่อวันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2540 โดยได้รับการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยมหาสารคาม โรงเรียนมีเป้าหมายหลักในการให้สวัสดิการทางการศึกษาแก่บุตรของบุคลากรในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ก่อนการก่อตั้งโรงเรียนได้มีคณะกรรมการศึกษาถึงวิธีการดำเนินการ ปัญหาและอุปสรรคของโรงเรียนสาธิตตลอดจนความเป็นไปได้ของโครงการ ซึ่งคณะกรรมการที่จัดตั้งขึ้นเรียกว่า "คณะกรรมการโครงการจัดตั้งโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม" ประกอบไปด้วยคณาจารย์จากคณะต่างๆ มาร่วมเป็นกรรมการดำเนินงาน ด้วยเหตุที่โรงเรียนก่อตั้งใหม่ นอกจากนี้ยังประสบปัญหา อีกหลายประการ อันเนื่องมาจากการขาดแคลนงบประมาณ ทำให้ไม่มีสถานที่เรียนที่แน่นอน ต้องย้ายที่ทำการบ่อยครั้ง

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) เริ่มเปิดดำเนินการในปีการศึกษา 2540 เป็นปีแรก โดยมี รศ.จตุพร เพ็งชัย เป็นประธานโครงการจัดตั้งโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ทำหน้าที่รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) และได้ใช้สถานที่เรียนชั่วคราว คือ บริเวณอาคารเรียนของโรงเรียนเทคโนโลยีคณาสวัสดิ์(ปัจจุบันคือ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เขตพื้นที่ในเมือง) ซึ่งขณะนั้นคณาจารย์ทุกคนต้องทำงานหนักมาก เพื่อให้การเรียนการสอนดำเนินไปด้วยดี

หลังจากนั้นเมื่อปีการศึกษา 2541 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) ได้ย้ายมาใช้สถานที่ใหม่คือคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ปัจจุบันคือ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เขตพื้นที่ในเมือง) และมี รศ.จตุพร เพ็งชัย เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) ซึ่งทำงานภายใต้นโยบายของคณะกรรมการอำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) มีอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคามเป็นประธาน

ในปีการศึกษา 2542 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) ได้ย้ายสถานที่อีกครั้งโดยย้ายมาอยู่ที่อาคาร 2 (สำนักงานอธิการบดี(ปัจจุบันคือ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เขตพื้นที่ในเมือง)) และอาคาร 3 (คณะวิทยาศาสตร์(ปัจจุบันคือ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เขตพื้นที่ในเมือง))

ปีแรกของการเปิดทำการนั้น โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) รับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 2 ห้องเรียน และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 2 ห้องเรียน ผู้บริหารและคณาจารย์ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้ร่วมแรงร่วมใจกันพัฒนาโรงเรียนให้ก้าวหน้าในด้านวิชาการ ด้านบุคลากร ซึ่งมีทั้งอาจารย์ประจำ อาจารย์พิเศษและอาจารย์ชาวต่างประเทศ โรงเรียนได้รับการสนับสนุนและช่วยเหลือทางด้านงบประมาณ จากมหาวิทยาลัยมหาสารคามโดยท่านอธิการบดี ภก.ศ.(พิเศษ)ดร.ภาวิช ทองโรจน์ ให้ความอนุเคราะห์เป็นอย่างดี

ในปี 2561 ในการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2561 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ประชุมให้ความเห็นชอบกับระเบียบมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วยการบริหารงานโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม และออกเป็นประกาศมีผลบังคับใช้ในวันที่ 30 มีนาคม 2561 สาระสำคัญคือ ให้โรงเรียนสาธิตเป็นหน่วยงานในกำกับคณะศึกษาศาสตร์ โดยมุ่งหวังเพื่อเพิ่มศักยภาพทางวิชาการและการใช้บุคลากรร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ปัจจุบันโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) เปิดดำเนินการสอนระดับช่วงชั้นที่ 3-4 (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6) โดยช่วงชั้นที่ 3 เปิดสอน 2 หลักสูตร คือหลักสูตรปกติและหลักสูตรโครงการส่งเสริมศักยภาพนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ ในช่วงชั้นที่ 4 เปิดสอน 4 แผนการเรียน 6 หลักสูตร ได้แก่ แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ จำนวน 2 หลักสูตร คือหลักสูตรปกติแบ่งเป็น 3 สาขา คือ สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ สาขาวิทยาศาสตร์วิศวกรรมศาสตร์ และสาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไป กับหลักสูตรโครงการส่งเสริมศักยภาพนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ ด้านวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ แผนการเรียนภาษาอังกฤษ-ภาษาฝรั่งเศส/ภาษาจีน/ภาษาญี่ปุ่น จำนวน 2 หลักสูตรคือหลักสูตรปกติและหลักสูตรโครงการส่งเสริมศักยภาพนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านภาษาอังกฤษ และแผนการเรียนภาษาอังกฤษ-ดนตรี จำนวน 1 หลักสูตร

ทำเนียบผู้บริหารโรงเรียน[แก้]

ที่ ชื่อ สกุล ตำแหน่ง วาระการดำรงตำแหน่ง
1 รองศาสตราจารย์ จตุพร เพ็งชัย ผู้อำนวยการ พ.ศ. 2540 – 2546
2 รองศาสตราจารย์ อัมพร อนันต์พินิจวัฒนา ผู้อำนวยการ พ.ศ. 2547 (รักษาการ)
3 นางสุชาดา ลดาวัลย์ ผู้อำนวยการ พ.ศ. 2548 – 2551
พ.ศ. 2552 (รักษาการ)
4 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จินตนา จิตต์จำนง ผู้อำนวยการ พ.ศ. 2553 – 2556
5 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อรุณ แก้วมั่น ผู้อำนวยการ พ.ศ. 2556 – 2558 (รักษาการ)
พ.ศ. 2559 - 2561
6 รองศาสตราจารย์ ดร.ชวลิต ชูกำแพง ผู้อำนวยการ พ.ศ. 2562-ปัจจุบัน

หลักสูตรที่เปิดสอน[แก้]

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) มีแผนการเรียนแบ่งได้ดังนี้

อาคาร/สถานที่[แก้]

กลุ่มอาคารมัธยม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
อาคารเรียนมัธยม 1
อาคารหอพัก
 • อาคารเรียนมัธยม 1 เป็นอาคาร 2 ชั้น ประกอบด้วยห้องเรียน, ห้องเรียนรวม1(IT1) , ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1, ห้องประสานงานกรรมการนักเรียน, ห้องพักอาจารย์กลุ่มสาระภาษาไทย, ห้องพักอาจารย์กลุ่มสาระคณิตศาสตร์, ห้องพักอาจารย์กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ, ห้องให้คำปรึกษา, งานประชาสัมพันธ์และงานสื่อสารองค์กรและจัดหารายได้, งานแนะแนวและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและงานลูกเสือ, งานพัฒนานักเรียนและกิจการพิเศษ, ห้องพระพุทธศาสนาและจริยธรรม, งานผลิตสื่อสิ่งพิมพ์, สนามกีฬาในร่ม, ห้องเก็บพัสดุ
 • อาคารเรียนมัธยม 2 เป็นอาคาร 4 ชั้น ประกอบด้วยห้องเรียน, ห้องปฏิบัติการเคมี, ห้องปฏิบัติการชีววิทยา, ห้องพักอาจารย์กลุ่มสาระภาษาอังกฤษ, ห้องพักอาจารย์กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์, ห้องพักอาจารย์กลุ่มสาระสังคมศึกษา, ห้องพักอาจารย์กลุ่มสาระคณิตศาสตร์, ห้องขงจื่อ, ห้องพักอาจารย์กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ(ญี่ปุ่น), ห้องพักอาจารย์กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์(ฟิสิกส์)และนักวิทยาศาสตร์ประจำห้องทดลอง, ห้องระบบน้ำ, ห้องระบบไฟ
 • อาคารอำนวยการ เป็นอาคาร 1 ชั้น ประกอบด้วย สำนักงานโรงเรียน, ห้องผู้อำนวยการ, ห้องรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและแผนงาน, ห้องรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและวิจัย, ห้องประชุม, งานทะเบียนและวัดผล, งานวิชาการ, งานประกันคุณภาพและความเสี่ยง, ห้องสมุด, ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2
 • อาคารปฏิบัติการ 1 เป็นอาคาร 1 ชั้น ประกอบด้วย ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์(Fab Lab), ห้องปฏิบัติการทางฟิสิกส์ทั่วไป, ห้องปฏิบัติการดนตรีไทย-สากล, ห้องปฏิบัติการนาฏศิลป์, ห้องพักอาจารย์กลุ่มสาระศิลปะ, ห้องพักอาจารย์กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ,ห้องนักวิทยาศาสตร์ประจำห้องFab Lab
 • อาคารปฏิบัติการ 2 เป็นอาคาร 1 ชั้น ประกอบด้วย ห้องเรียน, ห้องพักอาจารย์กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา, งานพยาบาลและพลานามัย, ห้องปฏิบัติการตัดเย็บ, ห้องปฏิบัติการประดิษฐ์
 • อาคารโรงอาหาร 1 เป็นอาคาร 1 ชั้น ประกอบด้วย ห้องปฏิบัติการคหกรรม, ห้องประกอบอาหาร, ห้องรับประทานอาหารอาจารย์ , ห้องรับประทานอาหาร, ห้องพักอาจารย์กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
 • อาคารโรงอาหาร 2 เป็นอาคาร 1 ชั้น ประกอบด้วย ศูนย์อาหารและบริการ, ห้องรับประทานอาหาร, ร้านค้าสวัสดิการสมาคมผู้ปกครองและครู
 • อาคารพัสดุ เป็นอาคาร 2 ชั้น ประกอบด้วย ห้องผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริการและพัฒนาเขตพิ้นที่, โรงซ่อมอุปกรณ์, โรงจอดรถ, ห้องพักนักการภารโรง
 • อาคารรับรองผู้ปกครอง เป็นอาคาร 1 ชั้น ประกอบด้วย ห้องสมาคมผู้ปกครองและครู เครือข่ายผู้ปกครอง สมาคมศิษย์เก่า, ห้องประชุมสมาคม, ห้องประสานงานสมาคม
 • อาคารหอพักหญิงใน เป็นอาคาร 4 ชั้น ประกอบด้วยห้องพักสำหรับอาจารย์ และนักเรียนหญิง
 • หอพักในกำกับ(หอนาดูนและหอชื่นชม) เป็นอาคาร 4 ชั้นประกอบด้วยห้องพักสำหรับอาจารย์ และนักเรียนชาย(หอนาดูน) และนักเรียนหญิง(หอชื่นชม)

ทรัพยากรที่ใช้ร่วมกับมหาวิทยาลัย

 • ศูนย์บริการทางการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 • ศูนย์กีฬา ใช้ร่วมกับศูนย์กีฬากลางของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 • ห้องสมุด ใช้ทรัพยากรร่วมกับ สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม[แก้]

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เคยเป็นหน่วยงานขึ้นตรงต่อ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และเคยเป็นโรงเรียนสาธิตเพียงแห่งเดียวในประเทศไทยที่ไม่ได้สังกัดคณะศึกษาศาสตร์ ตั้งอยู่ 2 แห่งภายในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปัจจุบัน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ทั้งฝ่ายประถมและฝ่ายมัธยม ได้รับการถ่ายโอนไปอยู่ในกำกับของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตามระเบียบว่าด้วยการบริหารโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปี 2561 [1] ตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม 2561 ได้แก่

ศิษย์เก่าที่มีชื่อเสียง[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]

 1. ระเบียบ ว่าด้วยการบริหารโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ. 2561 (PDF). มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. 31 มีนาคม 2561. สืบค้นเมื่อ 27 มิถุนายน 2561. Check date values in: |accessdate=, |date= (help)