โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม)

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม)
Satitmsu elementary.jpg
"ความพร้อมเต็มที่ มีวิถีสร้างสรรค์ ภูมิพลังเต็มคน"
ข้อมูล
ชื่ออังกฤษ Mahasarakham University Demonstration School(Elementary)
อักษรย่อ สธมมส.(ฝ่ายประถม) / DMSU
ประเภท โรงเรียนสาธิต สังกัด สกอ.
ก่อตั้ง 26 มีนาคม พ.ศ. 2547
เพลง มาร์ชสาธิต ม.มหาสารคาม(ฝ่ายประถม)

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) Mahasarakham University Demonstration School (Elementary) ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2547 โดยตั้งอยู่บริเวณมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เขตพื้นที่ในเมือง ตำบลตลาด อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

ประวัติ[แก้]

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) ได้ถือกำเนิดขึ้นเมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2547 ได้รับการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยดำริของ ศ.นพ.อดุลย์ วิริยเวชกุล(ราชบัณฑิต) โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) มีเป้าหมายหลักในการให้สวัสดิการทางการศึกษาแก่บุตรของบุคลากรในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในช่วงแรกของโครงการจัดตั้งโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) ทางโรงเรียนได้ขออนุมัติจากทางมหาวิทยาลัยมหาสารคามเพื่อทำการปรับปรุงอาคารหอประชุมของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(เขตพื้นที่ในเมือง) และได้ก่อสร้างอาคารเรียนเพิ่มเติมขึ้นมา เพื่อใช้ในการเรียนการสอน

ในระยะแรกเริ่มทางโรงเรียนได้รับการสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ และครุภัณฑ์ทางการศึกษา เพื่อใช้ในการเรียนการสอนจาก ศ.ทักษิณา สวนานนท์ ซึ่งเป็นส่วนที่สนับสนุนกิจกรรมการเรียนการสอนทั้งในและนอกชั้นเรียนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) เปิดทำการเรียนการสอนครั้งแรกในปีการศึกษา 2547 เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2547 โดยเปิดสอนในระดับชั้นปฐมวัย และระดับชั้นประถมศึกษา โดยมี 2 หลักสูตรคือ หลักสูตรภาษาไทย และหลักสูตรโครงการ English Science Computer Program(ESC)

สัญลักษณ์[แก้]

ตราสัญลักษณ์ประจำโรงเรียน[แก้]

ตราสัญลักษณ์ของโรงเรียนใช้ตราเดียวกันกับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม คือ "ตราโรจนากร" มีองค์ประกอบเป็นรูปเสมา ภายในมีภาพหม้อน้ำและสัญลักษณ์ขององค์พระธาตุนาดูน ด้านล่างเป็นสุริยรังสีที่แผ่ขึ้นจากผ้าลายขิด ซึ่งอยู่เหนือคำขวัญเป็นภาษาบาลี มีความหมายว่า " ผู้มีปัญญา พึงเป็นอยู่เพื่อมหาชน " มีวงกลมล้อมรอบสองชั้นภายในช่องว่าง ของวงกลมมีชื่อ "โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม)"

 • ใบเสมา หมายถึง ภูมิปัญญา
 • หม้อน้ำ หมายถึง ความรู้อันเต็ม
 • องค์พระธาตุนาดูน หมายถึง คุณธรรม ความดี
 • สุริยรังสี หมายถึง ความเจริญรุ่งเรือง
 • ลายขิด หมายถึง เอกลักษณ์ของอีสาน
 • วงกลมล้อมรอบและดอกไม้หกกลีบ หมายถึง โรงเรียนอันเป็นที่ทำให้เยาวชนของชาติ มีความเจริญงอกงาม

สีและต้นไม้ประจำโรงเรียน[แก้]

สีประจำโรงเรียน สีขาว-เหลือง

 • สีขาว หมายถึง ความมีภูมิปัญญา หรือความคิด, ความมีศีลธรรมอันดี และความเจริญรุ่งเรือง
 • สีเหลือง หมายถึง ความรอบรู้ ฉลาด พร้อมทั้งยังมีความรอบคอบ
 • สีเหลือง-ขาว หมายถึง มีความรอบรู้ เฉลียวฉลาดในทางด้านปัญญา พร้อมทั้งยังความคิด และสัมปชัญญะ ครบถ้วน ซึ่งทั้งหมดนี้จะนำไปสู่ความสำเร็จ ความเจริญรุ่งเรืองต่อไป

ต้นไม้ประจำโรงเรียน ราชพฤกษ์ (ต้นคูณ)

หลักสูตร/แผนการเรียน[แก้]

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) จัดการศึกษาในระดับปฐมวัยและระดับชั้นประถมศึกษา ดังนี้

ปฐมวัย

 • เตรียมอนุบาล หลักสูตรภาษาไทย (ปกติ)
 • อนุบาล หลักสูตรภาษาไทย (ปกติ)

ประถมศึกษา

 • หลักสูตรภาษาไทย (ปกติ)
 • หลักสูตร English Science and Communication Program (ESC)

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม[แก้]

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปัจจุบันเป็นหน่วยงานขึ้นตรงต่อคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตั้งอยู่ 2 แห่งภายในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้แก่

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]