โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
The Holy Infant Jesus Mahasarakham School
ตราประจำโรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
ที่ตั้ง
253 ถนนริมคลองสมถวิล ตำบลตลาด อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 44000
ข้อมูล
ประเภทโรงเรียนเอกชน
คำขวัญคุณธรรม นำความรู้
วินัยดี มีคุณธรรม นำปัญญา พัฒนาชีวิต
ผู้อำนวยการซิสเตอร์ศรีสุดา ประผะลา
ภาษาภาษาที่มีการเรียนการสอนในโรงเรียน ไทย ภาษาไทย
สหราชอาณาจักร ภาษาอังกฤษ
สี██████ สีขาว - เหลือง
เพลงมาร์ชพระกุมาร
ผู้จัดการโรงเรียนบาทหลวงเชาวฤทธิ์ สาสาย
เว็บไซต์www.holymhk.ac.th

โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม เป็นโรงเรียนคาทอลิกในเขตมิสซังอุบลราชธานี ประเภทสามัญศึกษา ตั้งอยู่เลขที่ 253 ถนนริมคลองสมถวิล ตำบลตลาด อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม เปิดสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ ตั้งแต่ระดับก่อนประถมศึกษาถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

สัญลักษณ์[แก้]

ตรา สัญลักษณ์และสีประจำโรงเรียน[แก้]

 • ตราประจำโรงเรียน

ภายในรูปวงกลม เป็นรูปเทียนส่องแสงบนหนังสือที่เปิดอยู่ภายในวงกลม มีความหมายตรงตามปรัชญาดังนี้

  • วงกลม คือ ความเป็นผู้มีวินัย
  • เทียนจุด คือ คุณธรรม
  • หนังสือ คือ ปัญญา
  • แสงเทียน คือ ชีวิตที่ต้องการพัฒนาอยู่เสมอจึงจะเจริญก้าวหน้า
 • สัญลักษณ์ประจำโรงเรียน

“พระรูปครอบครัวศักดิ์สิทธิ์” ประกอบด้วยพระกุมารเยซู พระนางมารีย์พรหมจารี และนักบุญโยเซฟ พระกุมารที่เป็นชื่อของโรงเรียนนั้นมาจากชื่อของพระเยซูคริสตเจ้าเมื่อเยาว์วัย ซึ่งได้รับการอบรมเลี้ยงดูด้วยความรักและเอาใจใส่จากบิดา คือนักบุญโยเซฟ และพระมารดา คือพระแม่มารีย์ ซึ่งโรงเรียนยึดถือเป็นแบบฉบับ ในด้านการให้การอบรมในชีวิตครอบครัว อันเป็นพื้นฐานแรกของชีวิตมนุษย์ในสังคม ซึ่งถือว่าครอบครัวเป็นโรงเรียนแห่งแรก ดังคติพจน์ที่ว่า “ครอบครัวดี สังคมดี” และสอดคล้องกับสัญลักษณ์ของโรงเรียน จึงกำหนดตราและความหมายของตราโรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม

 • สีประจำโรงเรียน ขาว - เหลือง
  •      สีขาว หมายถึง ความเป็นผู้มีปัญญา และคุณธรรม
  •      สีเหลือง หมายถึง ความเป็นผู้มีวินัย เข้มแข็ง และอดทนในการพัฒนาชีวิตให้เจริญก้าวหน้า

คติพจน์และปรัชญา[แก้]

 • คติพจน์ประจำโรงเรียน คุณธรรม นำความรู้
 • ปรัชญาประจำโรงเรียน วินัยดี มีคุณธรรม นำปัญญา พัฒนาชีวิต

ประวัติ[แก้]

อาคาร saint matthew

โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม เปิดสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ ได้รับอนุญาตให้เปิดทำการสอนตามใบอนุญาตเลขที่ 42-32/0002 ลงวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2532 ดำเนินงานภายใต้คณะกรรมการฝ่ายการศึกษาเขตมิสซังอุบลราชธานี บริหารงานโดยคณะบาทหลวงมิสซังอุบลราชธานี โดยมีบาทหลวงเติมศักดิ์ เจริญบุญ เป็นผู้จัดการโรงเรียนคนแรก และซิสเตอร์บุญมี ดอกเกตุ เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนคนแรก[1]

ปัจจุบันเปิดสอนตั้งแต่ระดับก่อนประถมศึกษา(ปฐมวัย) ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีนักเรียนกว่า 1600 คนและนักเรียนส่วนใหญ่เป็นนักเรียนในเขตอำเภอเมืองมหาสารคาม[2]

ทำเนียบผู้จัดการโรงเรียน[แก้]

ลำดับ รายนาม เริ่มวาระ สิ้นสุดวาระ
1 บาทหลวงเติมศักดิ์ เจริญบุญ พ.ศ. 2532 พ.ศ. 2537
2 บาทหลวงบุญเลิศ พรหมเสนา พ.ศ. 2538 พ.ศ. 2544
3 บาทหลวงสุระชัย นันทะบุตร พ.ศ. 2545 พ.ศ. 2545
4 บาทหลวงบุญเลิศ พรหมเสนา พ.ศ. 2546 พ.ศ. 2547
5 บาทหลวงสำรอง คำศรี พ.ศ. 2548 พ.ศ. 2550
6 บาทหลวงเชาวฤทธิ์ สาสาย พ.ศ. 2551

ทำเนียบผู้บริหาร[แก้]

ลำดับ รายนาม เริ่มวาระ สิ้นสุดวาระ
1 ซิสเตอร์บุญมี ดอกเกตุ พ.ศ. 2532 พ.ศ. 2532
2 ซิสเตอร์อัจฉราวดี ใสสว่าง พ.ศ. 2533 พ.ศ. 2539
3 ซิสเตอร์อรนุช หอมจันทร์ พ.ศ. 2540 พ.ศ. 2545
4 ซิสเตอร์ลัดดา วงศ์ศรีแก้ว พ.ศ. 2546 พ.ศ. 2549
5 ซิสเตอร์พิมพา สร้อยสูงเนิน พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2551
6 ซิสเตอร์อุดม สว่างวงศ์ พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2553
7 ซิสเตอร์รัตนารี สัญญลักษณ์ พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2557
8 ซิสเตอร์ศรีสุดา ประผะลา พ.ศ. 2558 ปัจจุบัน

อาคาร สถานที่[แก้]

อาคารประถมศึกษาและสนามบาสเกตบอล
สระว่ายน้ำ

โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม มีเนื้อที่จำนวน 14 ไร่ 3 งาน 88 ตารางวา ประกอบด้วย อาคารปฐมวัย อาคารประถมศึกษา อาคารสำนักบริหาร อาคาร Saint Matthew โรงอาหาร อีกทั้งยังมีสนามฟุตบอล สนามบาสเกตบอลและสระว่ายน้ำภายในโรงเรียนเรียน

การจัดการศึกษา[แก้]

หลักสูตรที่เปิดสอน[แก้]

ระดับปฐมวัย[แก้]

เปิดสอนในระดับอนุบาล 1 - อนุบาล 3 ใช้หลักสูตรสถานศึกษาระดับปฐมวัย พุทธศักราช 2546 ร่วมกับสถาบันวิจัยการเรียนรู้

ระดับประถมศึกษา[แก้]

เปิดสอนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 ใช้หลักสูตรโรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 [3] โดยแบ่งออกเป็น 8 กลุ่มสาระหลัก ได้แก่ กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ กลุ่มสาระภาษาไทย กลุ่มสาระสังคมศึกษา กลุ่มสาระศิลปะ กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา และกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ

อ้างอิง[แก้]

 1. "สำเนาที่เก็บถาวร". คลังข้อมูลเก่า เก็บจาก แหล่งเดิม เมื่อ 2017-10-19. สืบค้นเมื่อ 2017-10-10.
 2. "สำเนาที่เก็บถาวร". คลังข้อมูลเก่า เก็บจาก แหล่งเดิม เมื่อ 2017-10-09. สืบค้นเมื่อ 2017-10-10.
 3. "สำเนาที่เก็บถาวร". คลังข้อมูลเก่า เก็บจาก แหล่งเดิม เมื่อ 2017-10-07. สืบค้นเมื่อ 2017-10-10.

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]