องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมผักเบี้ย

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
(เปลี่ยนทางจาก ตำบลแหลมผักเบี้ย)
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
แหลมผักเบี้ย
คำขวัญ: ศาลเจ้าตั้วเล่าเอี้ย ผักเบี้ยเป็นตำนาน โครงการพระราชดำริ ผลผลิตจากทะเล เสน่ห์ป่าโกงกาง สองฝั่งทางทำปลาหมึก สู่อ่าวลึกปะการังเทียม ยอดเยี่ยมหาดแหลมหลวง
ชื่ออักษรไทยแหลมผักเบี้ย
ชื่ออักษรโรมันLaem Phak Bia
การปกครอง
 • นายก อบต.นายศรีเพชร นามเดช
พื้นที่
 • ทั้งหมด10.57 ตร.กม. (4.08 ตร.ไมล์)
ประชากร (พ.ศ. 2550)
 • ทั้งหมด2,310
 • ความหนาแน่น218.54 คน/ตร.กม. (566.0 คน/ตร.ไมล์)
ที่อยู่สำนักงาน64 หมู่ที่ 2 ตำบลแหลมผักเบี้ย อำเภอบ้นแหลม จังหวัดเพชรบุรี 76100
โทรศัพท์0 3244 1209
โทรสาร0 3244 1209
เว็บไซต์www.laemphakbia.com
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมผักเบี้ย เป็นองค์กรส่วนปกครองท้องถิ่นรูปแบบหนึ่งที่ตั้งอยู่ในตำบลแหลมผักเบี้ย อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี โดยรับผิดชอบพื้นทั้งหมดในตำบลแหลมผักเบี้ย อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี ซึ่งมีทั้งหมด 4 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 1 หมู่บ้านพะเนิน หมู่ที่ 2 หมู่บ้านดอนใน หมู่ที่ 3 หมู่บ้านดอนกลาง หมู่ที่ 4 หมู่บ้านดอนคดี

อาณาเขต[แก้]

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ[แก้]

แปลงพืชทดลองโครงการแหลมผักเบี้ยฯ อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี

โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ โดยศึกษาวิจัยหารูปแบบเทคโนโลยีการบำบัดน้ำเสียด้วยระบบบ่อบำบัดการใช้แปลงพืชกรองน้ำเสียและการกำจัดขยะ โดยใช้กล่องคอนกรีตที่เหมาะสมตามพระราชดำริ การทดลองประยุกต์ใช้ความรู้จากการศึกษาวิจัยสู่การแก้ไขปัญหาน้ำเสียและขยะในพื้นที่จริง (เฉพาะเทศบาลเมืองเพชรบุรี) ตลอดจนการปรับปรุงเทคโนโลยีดังกล่าวให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น อันจะนำไปสู่การประยุกต์ใช้ในการแก้ไขปัญหามลพิษในเขตชุมชนและเทศบาลทั่วทุกภูมิภาคได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป [1] [2]ทั้งนี้มีหน่วยงานรับผิดชอบดังต่อไปนี้

ชายฝั่งทะเลสมเด็จพระนเรศมหาราช[แก้]

ชายฝั่งทะเลสมเด็จพระนเรศมหาราช เป็นชายฝั่งทะเลในพื้นที่แหลมผักเบี้ย ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เรียกชื่อชายฝั่งทะเลของจังหวัดเพชรบุรี-จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งมีความยาว 200 กิโลเมตร [3] มีความยาวคอดไปถึงอำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ [4] เพื่อแสดงถึงวีรกรรม พระปรีชาสามารถของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชและเพื่อประกาศพระเกียรติคุณของพระมหากษัตริย์ไทย ให้ปรากฏพระนามบนแผนที่ [5]

แหล่งท่องเที่ยว[แก้]

ตำบลแหลมผักเบี้ยเป็น 1 ใน 10 ตำบลที่อยู่ในอำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี และเป็นตำบลที่อยู่ด้านทิศใต้สุดของอำเภอบ้านแหลม สำหรับแหล่งท่องเที่ยวในตำบลแหลมผักเบี้ยก็คือ แหลมหลวง ซึ่งเป็นแหลมยื่นออกจากฝั่งไปในทะเล โดยจะแยกระหว่างหาดทรายกับหาดโคลนออกจากกัน โดยทิศเหนือจะเป็นหาดโคลน ด้านทิศใต้เป็นหาดทราย สำหรับหาดทรายในตำบลแหลมผักเบี้ยนั้นเป็นหาดทรายจุดแรกของอ่าวไทยด้านซีกใต้ สืบเนื่องจากการไหลลงของน้ำจืดจากปากแม่น้ำลงสู่อ่าวไทยของแม่น้ำเจ้าพระยา แม่น้ำบางประกง แม่น้ำท่าจีน แม่น้ำแม่กลอง แม่น้ำเพชรบุรี เมื่อตะกอนลงส่งทะเลจึงทำให้น้ำทะเลในช่วงนี้มีความขุนสูง จึงทำให้เป็นหาดโคลน แหลมหลวงจึงเหมาแก่การศึกษาระบบนิเวศได้ทั้ง 2 ระบบ ที่อยู่ในแหลมเดียวกัน

ดูเพิ่ม[แก้]

อ้างอิง[แก้]

  1. โครงการวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ย จ.เพชรบุรี www.lerd.org
  2. มูลนิธิชัยพัฒนา - แหลมผักเบี้ย http://www.chaipat.or.th/chaipat/index.php?option=com_content&task=view&id=48&Itemid=71
  3. พระราชกฤษฎีกาถอนสภาพที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน ในท้องที่ตำบลแหลมผักเบี้ย อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี พ.ศ. ๒๕๔๙ เล่มที่ ๑๒๓ ตอนที่ ๘๐ ก ประกาศ ณ วันที่ ๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ หน้า ๑
  4. ชายฝั่งทะเลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
  5. ประชาสัมพันธ์การเรียกชื่อชายฝั่งทะเล ตั้งแต่บริเวณหาดเจ้าสำราญ อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี ถึง อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ว่า"ชายฝั่งทะเลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช"

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]

พิกัดภูมิศาสตร์: 13°02′16″N 100°05′06″E / 13.037758°N 100.084946°E / 13.037758; 100.084946