ข้ามไปเนื้อหา

วัดเขาทะโมน

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
วัดเขาทะโมน
แผนที่
ชื่อสามัญวัดเขาทะโมน, วัดเขาทโมน
ที่ตั้งตำบลท่าเสน อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี
ประเภทวัดราษฎร์
นิกายมหานิกาย
พระพุทธศาสนา ส่วนหนึ่งของสารานุกรมพระพุทธศาสนา

วัดเขาทะโมน เป็นวัดราษฎร์สังกัดคณะสงฆ์ฝ่ายมหานิกาย ตั้งอยู่ในตำบลท่าเสน อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี

วัดเขาทะโมนตั้งอยู่บริเวณเขาทะโมนซึ่งเป็นเขาหินปูนลูกโดด วางตัวอยู่ในแนวตะวันออก-ตะวันตก ในหนังสือสมุดราชบุรี (พ.ศ. 2468) ระบุว่า "เขาทะโมนมีวัดที่เขา 1 วัด มีถ้ำอยู่ 3 ถ้ำ เรียกว่า ถ้ำพระยาแกรก ถ้ำยอด ถ้ำยา และถ้ำอื่น ๆ อีก เมื่อถึงเวลาหน้าเทศกาลมีราษฎรไปนมัสการทุก ๆ ปี"[1] สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติระบุว่าตั้งวัดเมื่อ พ.ศ. 2325 ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อ พ.ศ. 2457[2]

อาคารเสนาสนะประกอบด้วยอุโบสถซึ่งมีมานานแล้ว แต่ได้รับการซ่อมแซมปรับปรุงมาโดยตลอด กุฏิเจ้าอาวาส ลักษณะเป็นอาคาร 2 ชั้น ก่ออิฐฉาบปูน ที่ชายคามีไม้แกะสลัก แบบที่เรียกว่าลายขนมปังขิงประดับโดยรอบ ปูชนียวัตถุที่สำคัญ ได้แก่ เศียรพระพุทธรูปขนาดใหญ่ สูงประมาณ 3 เมตร กว้าง 1.5 เมตร ก่อด้วยอิฐฉาบปูน ว่ากันว่าเป็นเศียรของพระพุทธรูปนอน แต่ไม่พบองค์พระมีเพียงเศษอิฐกระจาย พระพุทธรูปปางมารวิชัย ขนาดหน้าตักกว้าง 104 เซนติเมตร ก่ออิฐถือปูนปิดทอง ประดิษฐานอยู่บนฐานบัวปูนปั้น จำนวน 2 องค์ ตั้งคู่กันอยู่ ลักษณะพระพุทธรูปทั้ง 2 องค์พระพุทธรูปปูนปั้นปางสมาธิ ตั้งหันพระพักตร์ไปทางทิศตะวันตก ประดิษฐานอยู่บนฐานชุกชี (อิฐที่ฐานชุกชี หนา 15 เซนติเมตร) และมีเจดีย์ตั้งอยู่ 1 องค์ เป็นเจดีย์ก่ออิฐถือปูน ทรงกลมขนาดเล็ก ส่วนยอดชำรุด[3]

อ้างอิง[แก้]

  1. "วัดเขาทะโมน".
  2. "วัดเขาทะโมน". สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ.
  3. "ข้อมูลโบราณสถานวัดเขาทะโมน อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี". สำนักศิลปากรที่ ๑ ราชบุรี.