ข้ามไปเนื้อหา

วัดโคมนาราม

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
วัดโคมนาราม
แผนที่
ชื่อสามัญวัดโคมนาราม, วัดในบางแก้ว
ที่ตั้งตำบลบางแก้ว อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี
ประเภทวัดราษฎร์
นิกายมหานิกาย
พระพุทธศาสนา ส่วนหนึ่งของสารานุกรมพระพุทธศาสนา

วัดโคมนาราม เป็นวัดราษฎร์สังกัดคณะสงฆ์ฝ่ายมหานิกาย ตั้งอยู่ในตำบลบางแก้ว อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ 22 ไร่ 16 ตารางวา อาณาเขต ทิศเหนือจดคลองเก่าบางแก้ว ทิศใต้ทิศตะวันออกและทิศตะวันตกจดที่ดินเอกชน ที่ธรณีสงฆ์ จำนวน 1 แปลง เนื้อที่ 19 ไร่

วัดโคมนาราม เดิมชื่อ วัดในบางแก้ว ตั้งวัดเมื่อ พ.ศ. 2430 เดิมวัดตั้งอยู่ใกล้ชายฝั่งทะเล ต่อมาต้องย้ายให้ตั้งอยู่ห่างชายฝั่งทะเลมากขึ้นเนื่องจากไม่สามารถประกอบศาสนกิจได้ ตลอดจนเป็นพื้นที่ฝังศพของผู้นับถือศาสนาอิสลามจากชุมชนบ้านปึก อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา พื้นที่บางส่วนถูกน้ำทะเลพัดหายไป[1] จึงย้ายวัดมาตั้งทางทิศใต้ห่างจากวัดเดิมประมาณ 15 เส้น เป็นที่ดอนอยู่ระหว่างปากคลองบางทะลุกับปากคลองโพธิ์พระ วัดได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2523

อาคารเสนาสนะที่สำคัญ ได้แก่ อุโบสถ กว้าง 8.15 เมตร ยาว 23.50 เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. 2519 เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กครึ่งตึกครึ่งไม้ ศาลาการเปรียญ กว้าง 9.5 เมตร ยาว 17.5 เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. 2517 เป็นอาคารไม้ทรงไทย 2 ชั้น ครึ่งตึกครึ่งไม้ วิหาร กว้าง 6 เมตร ยาว 9 เมตร เป็นอาคารไม้ทรงไทย 2 ชั้น หอสวดมนต์ กว้าง 7.5 เมตร ยาว 9 เมตร สร้างเมื่อ 2517 เป็นอาคารไม้ทรงไทย ครึ่งตึกครึ่งไม้ 2 ชั้น และกุฏิสงฆ์ จำนวน 12 หลัง เป็นอาคารไม้ทรงไทย 2 หลัง ครึ่งตึกครึ่งไม้ 10 หลัง[2]

อ้างอิง

[แก้]
  1. วุฒิชัย ศรีประเสริฐกุล. "ผลกระทบของการกัดเซาะชายฝั่งทะเลที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงของชุมชน กรณีศึกษา ชุมชนบ้านขุนสมุทรจีน จังหวัดสมุทรปราการ" (PDF). จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
  2. "วัดโคมนาราม". ศูนย์ข้อมูลกลางทางวัฒนธรรม.