วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคกลาง

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี (อังกฤษ : Phetchaburi College of Agriculture and Technology ) เป็นวิทยาลัยด้านการเกษตร สังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคกลาง ตั้งอยู่ในจังหวัดเพชรบุรี โดยเปิดสอน 3 หลักสูตร คือ ปวช., ปวส. และปริญญาตรี (ต่อเนื่อง)

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี
เพชรบุรี
Phetchaburi College of Agriculture and Technology
เกษตรภาคกลาง.jpg
ชื่อย่อวษท.พบ. / PBCAT
คติพจน์ผลิต พัฒนา คนคุณภาพสู่สังคม
ประเภทรัฐบาล - วิทยาลัย
สังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคกลาง
ที่ตั้งเลขที่ 59 หมู่ 3 ตำบลสามพระยา อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี
เว็บไซต์www.pkaset.ac.th

ประวัติ[แก้]

ป้ายวิทยาลัยฯ

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2514 บนเนื้อที่ซึ่งเดิมเป็นที่ดินของ จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ จึงเป็นที่มาของชื่อ "เกษตรจอมพล" วิทยาลัยตั้งอยู่ทางทิศเหนือของหมู่บ้านสามพระยา อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี โดยแบ่งการเรียนการสอนออกเป็น 2 หลักสูตร คือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพตามโครงการขยายโอกาสทางการศึกษาการเกษตรเพื่อชีวิตและประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง นอกจากนี้ ยังเปิดสอนหลักสูตรวิชาชีพเกษตรกรรมระยะสั้นตามโครงการอาชีวศึกษาเพื่อพัฒนาชนบท เพื่อผลิตบุคลากรทางด้านการเกษตรตามความต้องการของตลาดแรงงานและชุมชนในเขตจังหวัดเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์[1]

สีประจำวิทยาลัย

หลักสูตรที่เปิดสอน[แก้]

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี ปัจจุบันเปิดทำการเรียนการสอน 2 ระดับ คือ ปวช. และ ปวส. (ในอนาคตจะเปิดสอนระดับปริญญาตรี)

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ[2]

  • สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
  • สาขาวิชาพณิชยการ

หลักสูตรปรกาศนียบีตรวิชาชีพชั้นสูง

  • สาขาวิชากษตรศาสตร์
  • สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  • สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์
  • สาขาวิชาพืชศาสตร์
  • สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
  • สาขาวิชาสัตวศาสตร์

อ้างอิง[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]