ตำบลนาจาน

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

ตำบลนาจาน เป็นตำบลหนึ่งของอำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น

ประวัติ[แก้]

ช่วงประมาณปี พ.ศ.2460 มีชาวบ้านหนองนาหมื่นใกล้กับเทือกเขาภูเวียง โดยมีนายตัน ระหินร่องเป็นหัวหน้า ได้เดินทางมากับเพื่อน 8 คน โดยมุ่งหน้าเดินทางมาทางทิศตะวันตกของบ้านเดิม พอมาถึงจุดที่เหมาะสมที่จะตั้งบ้านใหม่ (ห่างจากหมู่บ้านเดิม 4 กิโลเมตร) จึงได้มาทำการเสี่ยงทาย ว่าหากที่แห่งนั้น เมื่อตั้งหมู่บ้านแล้วอยู่เย็นเป็นสุขขอให้น้ำในบ่อขุดมีรสจืดหรือจาง หากไม่อยู่เย็นเป็นสุขขอให้น้ำในบ่อมีรสเค็ม หรือเปรี้ยว ปรากฏว่า เมื่อนายตัน ดื่มน้ำในบ่อมีรสจืดจาง จึงได้เห็นพ้องต้องกันตั้งบ้านเรือน ณ ที่แห่งนี้และตั้งชื่อว่า บ้านน้ำจาง ต่อมาก็เปลี่ยนชื่อเป็น บ้านนาจาน จนถึงปัจจุบัน

ที่ตั้งและอาณาเขต[แก้]

เทศบาลตำบลนาจาน เป็น 1 ใน 10 ตำบลในเขตอำเภอสีชมพู ตั้งอยู่บ้านนาเจริญ หมู่ที่ 1 อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น อยู่ห่างจากอำเภอสีชมพูประมาณ 16 กิโลเมตร

 • ทิศเหนือ จรด เขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแดง
 • ทิศใต้ จรด องค์การบริหารส่วนตำบลวังหินลาด อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น
 • ทิศตะวันออก จรด เทือกเขาภูเวียง
 • ทิศตะวันตก จรด องค์การบริหารส่วนตำบลซำยาง

เขตการปกครอง[แก้]

ครอบคลุมพื้นที่ตำบลนาจานทั้งตำบล แบ่งเขตการปกครอง เป็น 15 หมู่บ้าน ประกอบด้วยหมู่บ้าน

 • หมู่ที่ 1 บ้านนาจาน (Na Chan) กำลังแยกหมู่บ้านใหม่
 • หมู่ที่ 2 บ้านหนองไฮ (Nong Hai)
 • หมู่ที่ 3 บ้านโนนว่านไฟ (Non Wan Fai)
 • หมู่ที่ 4 บ้านสี่แยก (Si Yaek)
 • หมู่ที่ 5 บ้านโนนสำราญ (Non Samran)
 • หมู่ที่ 6 บ้านวังโพน (Wang Phon)
 • หมู่ที่ 7 บ้านปากง่าม (Pak Ngam)
 • หมู่ที่ 8 บ้านหนองแสง (Nong Saeng)
 • หมู่ที่ 9 บ้านท่าช้าง (Tha Chang)
 • หมู่ที่ 10 บ้านวังขอนยม (Wang Khon Yom)
 • หมู่ที่ 11 บ้านนาเจริญ (Na Charoen)
 • หมู่ที่ 12 บ้านหนองหญ้าขาว (Nong Ya Khao)
 • หมู่ที่ 13 บ้านโนนทัน (Non Than)
 • หมู่ที่ 14 บ้านนางาม (Na Ngam)
 • หมู่ที่ 15 บ้านโนนหัวนา (Non Hua Na)

สถานที่สำคัญ[แก้]

 • 1. สำนักงานเทศบาลตำบลนาจาน
 • 2. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาจาน แห่งที่ 1 (บ้านนาจาน)
 • 3. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาจาน แห่งที่ 2 (บ้านสี่แยกโนนหัวนา)
 • 4. วัดศรีแก้วพัฒนาราม
 • 5. วัดศรีสว่าง
 • 6. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลนาจาน
 • 7. โรงเรียนนาจานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25
 • 9. โรงเรียนนาจานนาเจริญโนนทัน สังกัด สพป.ขอนแก่น 5
 • 10. โรงเรียนชุมชนบ้านสี่แยกโนนหัวนา สังกัด สพป.ขอนแก่น 5
 • 11. โรงเรียนโนนสำราญหนองหญ้าขาว สังกัด สพป.ขอนแก่น 5
 • 12. โรงเรียนแสงบัวทอง สังกัด สพป.ขอนแก่น 5
 • 13. โรงเรียนท่ากุญชร สังกัด สพป.ขอนแก่น 5
 • 14. โรงเรียนบ้านหนองไฮวังขอนยม (ขยายโอกาสทางการศึกษา) สังกัด สพป.ขอนแก่น 5