วัดราษฎร์สามัคคี

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

วัดราษฎร์สามัคคี เดิมมีชื่อว่า วัดโพธิ์ไทร ตั้งอยู่หมู่ที่ 3 ต.โพนทราย อ.เมือง จ.มุกดาหาร สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย โดยมี เจ้าคุณพระยา มาก่อสร้างวัดในสมัยนั้น ประมาณปี พ.ศ. 2400 ในพื้นที่ 3 ไร่ 80 ตารางวา สิ่งก่อสร้างในวัดมี กุฎิสงฆ์ 2 หลัง ศาลาการเปรียญ กว้าง 16 เมตร ยาว 26 เมตร 1 หลัง โรงครัว 1 หลัง ห้องสุขา 8 ห้อง อุโบสถ 1 หลังได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อ วันที่ 1 สิงหาคม 2456 ยาว 5 วา 2 ศอก 1 คืบ 4 นิ้ว กว้าง 4 วา 1 ศอก 1 คืบ

วัดราษฎร์สามัคคี เป็นวัดอยู่ศูนย์กลางของวัดต่างๆในเขตตำบลโพนทราย คณะสงฆ์ในเขตตำบลโพนทรายได้เดินทางมาทำสังฆกรรมเป็นประจำ และเป็นวัดที่หน่วยงานทางราชการได้มาจัดเป็นสถานที่ประชุมและอบรมตามโครงการต่างๆ ให้แก่ประชาชนในเขตตำบลโพนทรายโดยมีเจ้าอาวาส / รักษาการเจ้าอาวาสวัดราษฎร์สามัคคี ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน พอสังเขป ดังนี้

 1. หลวงพ่อทุม ตั้งแต่ พ.ศ. 2401 – 2426
 2. หลวงปู่แคน ตั้งแต่ พ.ศ. 2427 – 2449
 3. หลวงปู่สน ตั้งแต่ พ.ศ. 2450 – 2470
 4. มีพระมาจำพรรษาเป็นครั้งคราว ตั้งแต่ พ.ศ. 2471 - 2481
 5. พระหล่ำ ตั้งแต่ พ.ศ. 2482 – 2488
 6. พระดี ตั้งแต่ พ.ศ. 2489 – 2494
 7. หลวงปู่แสง ตั้งแต่ พ.ศ. 2495 – 2498
 8. พระอธิการทองหลัง จันทโร ตั้งแต่ พ.ศ. 2499 – 2507
 9. เจ้าอธิการสมัย ปริปุณโณ ตั้งแต่ พ.ศ. 2508 – 2528
 10. พระอธิการอารีย์ ตั้งแต่ พ.ศ. 2528 – 2534
 11. พระครูนันทมงคลธรรม ตั้งแต่ พ.ศ. 2534 – 2549
 12. พระดิเรก อภินนฺโท ตั้งแต่ พ.ศ. 2549 – ปัจจุบัน

ก่อสร้างอุโบสถครั้งแรก เมื่อปี พ.ศ. 2440 โดยเจ้าคุณพระยาและสมโภชน์เมื่อปี พ.ศ. 2456 สร้างอุโบสถครั้งที่ 2 เมื่อปี พ.ศ. 2514 จนแล้วเสร็จเมื่อปี พ.ศ. 2517 สร้างอุโบสถครั้งที่3เมื่อปี พ.ศ. 2540 จนแล้วเสร็จเมื่อปี พ.ศ. 2544 โดยใช้งบประมาณทั้งสิ้น 1,033,354 บาท (หนึ่งล้านสามหมื่นสามพันสามร้อยบาทถ้วน)