ตำบลหนองเขียด

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไบยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

ตำบลหนองเขียด เป็นตำบลใน อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น

ประวัติ[แก้]

ชาวบ้านขี้เหล็กใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ อพยพมาเพื่อตั้งถิ่นฐาน เมื่อ พ.ศ.2460 ตั้งชื่อว่า บ้านหนองเขียด เพราะมีหนองน้ำเวลาฝนตกมีเขียดอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก เดิมขึ้นอยู่กับ อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น ต่อมาปี พ.ศ.2507 ขอตั้งตำบลใหม่เป็นตำบลนาหนองทุ่ม มีนายกัน สงวนกลิ่น เป็นผู้ใหญ่บ้าน ปี พ.ศ.2531 ขอแยกหมู่บ้าน เป็น หมู่ 17 มีนายชัย หล้าบ้านโพนเป็นผู้ใหญ่บ้าน และ พ.ศ.2532 ตำบลหนองเขียดขอตั้งตำบลใหม่ มี 9 หมู่บ้าน นายชัย หล้าบ้านโพนเป็นกำนันคนแรก

ภูมิศาสตร์[แก้]

ตั้งอยู่ห่างจาก อำเภอชุมแพ ประมาณ 25 กิโลเมตร ห่างจาก จังหวัดขอนแก่น 100 กิโลเมตร สภาพภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นที่ราบสูง

ประชากร[แก้]

ประชากรในตำบลหนองเขียดมีจำนวน 6,604 คน และ จำนวนครัวเรือน 1,519 ครัวเรือน มี 10 หมู่บ้าน ดังนี้

หมู่ 1 บ้านหนองเขียด หมู่ 6 บ้านโนนศิลา
หมู่ 2 บ้านจอมศรี หมู่ 7 บ้านหนองหว้า
หมู่ 3 บ้านโคกงาม หมู่ 8 บ้านหนองหนามแท่ง
หมู่ 4 บ้านธาตุ หมู่ 9 บ้านหนองเขียด
หมู่ 5 บ้านหนองกุง หมู่ 10 บ้านโนนรัง

อาชีพ[แก้]

ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ ทำนา ทำไร่ และ ทอผ้า

สถานที่สำคัญ[แก้]

ศาสนสถาน[แก้]

วัดราษฏร์มหานิกาย[แก้]

 • วัดศิลาลำโจด
 • วัดศรีบุญเรือง
 • วัดมิ่งมงคล
 • วัดศรีชมพูหนองหว้า
 • วัดอุดมพรเทพนิมิตร
 • วัดใหม่สามัคคี
 • วัดศรีชมพู
 • วัดกลาง
 • วัดจอมศรี

วัดราษฏร์ธรรมยุติกนิกาย[แก้]

 • วัดจตุธาตุธาราม
 • วัดป่าโนนรัง

สถานศึกษา[แก้]

 • โรงเรียนหนองกุงพิทยาคม
 • โรงเรียนบ้านธาตุ
 • โรงเรียนบ้านหนองเขียดมิตรภาพที่ 205
 • โรงเรียนมัธยมหนองเขียด สังกัด อบจ.ขอนแก่น
 • โรงเรียนบ้านหนองหนามแท่ง

อ้างอิง[แก้]