ตำบลวังหินลาด

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

ตำบลวังหินลาด เป็นตำบลใน อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น เดิมอยู่ในเขตการปกครองของตำบลหนองไผ่ อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น การตั้งถิ่นฐานเป็นชุมชนเริ่มจากราษฎรกลุ่มหนึ่งได้อพยพเข้าจากบ้านชุมแพ เมื่อปี พ.ศ.2469 เพื่อหาทำเลตั้งถิ่นฐาน ทำไร่ ทำนา เนื่องจากบริเวณแห่งนี้มีความอุดมสมบูรณ์ มีสัตว์ป่าอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก จนชุมชนมีขนาดใหญ่ขึ้น และได้จัดตั้งเป็นหมู่บ้านเมื่อปี พ.ศ.2474 โดยตั้งชื่อหมู่บ้านว่า บ้านวังหินลาด เพราะมีลำห้วยธรรมชาติ ด้านทิศตะวันออกของหมู่บ้าน ซึ่งแต่เดิมชาวบ้านใช้เป็นแหล่งน้ำกินน้ำใช้ และบริเวณลำห้วยแห่งนี้ลึก และกว้างกว่าลำห้วยทั่วไป โดยเฉพาะพื้นที่หินลาดเป็นวังน้ำใสสะอาด สามารถดื่มกินได้ และมีหินธรรมชาติลาดตัดลำห้วย เป็นฝายกั้นทำให้น้ำมีความอุดมสมบูรณ์ตลอดปี จึงได้ตั้งชื่อหมู่บ้านวังหินลาด ขึ้นกับตำบลชุมแพ มีหมู่บ้านที่ก่อตั้งขึ้นภายหลัง คือ บ้านหนองไผ่เหนือ บ้านโสกก้อง บ้านหนองทุ่ม บ้านนาคำน้อย และบ้านโป่งแห้ง และในปี พ.ศ.2495 อำเภอชุมแพมีการแบ่งพื้นที่เพื่อจัดตั้งตำบลหนองไผ่ หมู่บ้านเหล่านั้นจึงถูกโอนมาขึ้นกับตำบลหนองไผ่ ในปี 2527 มีการแบ่งแยกหมู่ที่มีขนาดใหญ่ ประชากรจำนวนมาก คือ บ้านโสกก้องหมู่ 11 แยกเป็น บ้านโสกอุดม หมู่ 27 และบ้านหนองไผ่เหนือ หมู่ 13 แยกเป็นบ้านนาดี หมู่ 25 ขึ้นกับตำบลหนองไผ่ อำเภอชุมแพ

ในปี พ.ศ.2528 มีการขอแบ่งแยกหมู่บ้านวังหินลาด หนองทุ่ม ฝายหิน นาคำน้อย โป่งแห้ง โสกก้อง โสกอุดม หนองไผ่เหนือ และนาดี ยกฐานะขึ้นเป็น "ตำบลวังหินลาด" โดยตั้งชื่อตำบลตามชื่อหมู่ที่เก่าแก่ที่สุดในพื้นที่ ภายหลังมีการขอแบ่งแยกหมู่บ้านเพิ่มเติม คือ บ้านวังหินลาดขอแยกเป็นบ้านวังเจริญ บ้านหนองทุ่มขอแยกเป็นบ้านหนองทอง และบ้านโสกก้องขอแยกเป็นบ้านก้องเจริญ ปัจจุบันตำบลวังหินลาดมีหมู่บ้านทั้งหมด 12 หมู่บ้าน

ภูมิศาสตร์[แก้]

ตั้งอยู่ห่างจาก อำเภอชุมแพ ประมาณ 15 กิโลเมตร ห่างจาก จังหวัดขอนแก่น 96 กิโลเมตร สภาพภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นที่ราบสูง

อ้างอิง[แก้]

ราชกิจจานุเกษา เล่มที่ 102 ตอน 175 ตั้งตำบลวังหินลาด ในท้องที่อำเภอชุมแพ http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2528/D/175/43.PDF