ข้ามไปเนื้อหา

ตำบลหนองกุงธนสาร

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

ตำบลหนองกุงธนสาร เป็นตำบลใน อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น

ประวัติ[แก้]

ตำบลหนองกุงธนสาร อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น แยกออกมาจาก ตำบลบ้านเรือ เมื่อ วันที่ 1 กรกฎาคม 2513 อยู่ห่างจากอำเภอประมาณ 1 กิโลเมตร ไกลสุดประมาณ 13 กิโลเมตร

สถานศึกษา[แก้]

 • มัธยมศึกษา
 • โรงเรียนขยายโอกาส / ประถมศึกษา
  • โรงเรียนบ้านหนองกุงธนสารโศภน (บ้านหนองกุงธนสาร,บ้านโคกไม้งาม)
  • โรงเรียนบ้านโคกสหกรณ์เทพรักษา (บ้านโคกสหกรณ์,บ้านเทพรักษา)
  • โรงเรียนบ้านวังขอนแดง
  • โรงเรียนบ้านหัน
 • อนุบาล / ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
  • ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลหนองกุงธนสาร

เขตการปกครอง[แก้]

มีหมู่บ้านในเขตการปกครองทั้งหมด 16 หมู่บ้าน ซึ่งแบ่งตามสภาพของหมู่บ้าน ดังต่อไปนี้

1. บ้านหนองกุงธนสาร ม. 1, 2, 12, 16
2. บ้านโคกสหกรณ์ ม. 3
3. บ้านหัน ม. 4, 14
4. บ้านโนนสวรรค์ ม. 5
5. บ้านนาเพียง ม. 6
6. บ้านโคกไม้งาม ม. 7
7. บ้านวังขอนแดง ม. 8, 15
8. บ้านหนองบอน ม. 9
9. บ้านห้วยแคน ม. 10
10. บ้านโนนคูณ ม. 11
11. บ้านเทพรักษา ม. 13

ประชากร[แก้]

มีประชากรรวม 9,340 คน แยกเป็นชาย 4,720 คน หญิง 4,620 คน จำนวนครัวเรือน 2,379 ครัวเรือน ซึ่งแยกได้ดังนี้ (สำรวจ เมื่อ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2559)

บ้าน หมู่ที่ ชาย หญิง รวม จำนวนครัวเรือน
หนองกุงธนสาร 1 450 453 903 254
2 295 313 608 192
12 435 455 890 252
16 311 350 663 216
โคกสหกรณ์ 3 374 403 781 247
หัน 4 592 511 1,040 294
14 174 172 357 106
โนนสวรรค์ 5 163 152 315 77
นาเพียง 6 173 182 355 89
โคกไม้งาม 7 242 210 452 114
วังขอนแดง 8 413 372 785 185
15 251 219 470 122
หนองบอน 9 271 258 529 126
ห้วยแคน 10 189 163 350 98
โนนคูณ 11 286 322 608 177
เทพรักษา 13 91 85 176 71
รวม 16 4,720 4,620 9,340 2,620

ภูมิศาสตร์[แก้]

ตั้งอยู่ห่างจาก อำเภอภูเวียง ประมาณ 2 กิโลเมตร ไกลสุด 13 กิโลเมตร ห่างจาก จังหวัดขอนแก่น 65 กิโลเมตร

อ้างอิง[แก้]