วัดโพธิ์ชัยสามขา

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
วัดโพธิ์ชัยสามขา
ไฟล์:วัดโพธิ์ชัยสามขา จ.กาฬสินธุ์.JPG
วัดโพธิ์ชัยสามขา
แผนที่
ชื่อสามัญวัดโพธิ์ชัยสามขา
ที่ตั้งหมู่ 3 บ้านสามขา ตำบลสามขา อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 46110
ประเภทวัดราษฎร์
นิกายมหานิกาย เถรวาท
เจ้าอาวาสพระอธิการพรหมา ปภากโร
จุดสนใจสักการะพระพุทธรูปปางมารวิชัย
กิจกรรมศาสนสถานในพระพุทธศาสนาที่มีกิจกรรมเชิงพุทธตลอดปี
พระพุทธศาสนา ส่วนหนึ่งของสารานุกรมพระพุทธศาสนา

วัดโพธิ์ชัยสามขา ตั้งอยู่ที่ บ้านสามขา หมู่ที่ 3 ตำบลสามขา อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นชนิดวัดราษฎร์ สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย เป็นวัดที่ก่อตั้งมาตั้งแต่ พ.ศ. 2370 [1]

ประวัติ[แก้]

ประวัติ[แก้]

"วัดโพธิ์ชัยสามขา" ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2370 ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อ พ.ศ. 2465 เขตวิสุงคามสีมากว้าง 17 เมตร ยาว 27 เมตร ตั้งอยู่ที่ บ้านสามขา หมู่ที่ 3 ตำบลสามขา อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย

ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ 6 ไร่ 1 งาน 67 ตารางวา น.ส.๓ ก.เลขที่ 3485 อาณาเขต ทิศเหนือ ประมาณ 3 เส้น 2 วา จดที่สาธารณประโยชน์ ทิศใต้ ประมาณ 3 เส้น 5 วา จดที่สาธารณประโยชน์ ทิศตะวันออก ประมาณ 2 เส้น 5 วา จดถนนสาธารณประโยชน์ ทิศตะวันตก ประมาณ 2 เส้น 13 วา จดถนนสาธารณประโยชน์ มีที่ธรณีสงฆ์จำนวน 2 แปลง เนื้อที่ 4 ไร่ อาคารเสนาสนะประกอบด้วยอุโบสถ กว้าง 17 เมตร ยาว 27 เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. 2465 หอสวดมนต์ 1 หลัง เป็นอาคารตึก สร้างเมื่อ พ.ศ. 2523 ศาลาการเปรียญ 1 หลัง ปูชนียวัตถุมีพระพุทธ 2 องค์

วัดโพธิ์ชัยสามขา ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2370 ตั้งชื่อตามขื่อบ้าน แต่เดิมมีเนื้อที่ 4 ไร่ 3 งาน 35 ตารางวา ต่อมาเมื่อปี พ.ศ. 2486 ได้ขยายเนื้อที่ออกไปอีก เป็น 6 ไร่ 1 งาน 67 ตารางวา ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2465 เขตวิสุงคามสีมา กว้าง 17 เมตร ยาว 27 เมตร การบริหารการปกครอง มีเจ้าอาวาสเท่าที่ทราบนาม คือ พระอธิการพรหมา ปภากโร พ.ศ. 2520 เป็นต้นมา การบริหารการศึกษามีโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม เปิดสอนเมื่อ พ.ศ. 2512

ศาสนวัตถุ[แก้]

  1. มี พระพุทธรูป ปางมารวิชัย ประดิษฐ์สถานอยู่ 2 องค์
  2. อุโบสถ กว้าง 17 เมตร ยาว 27 เมตร เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเล็ก สร้างเมื่อ พ.ศ. 2465
  3. หอสวดมนต์ 1 หลัง เป็นอาคารตึก สร้างเมื่อ พ.ศ. 2523
  4. ศาลาการเปรียญ 1 หลัง

ลำดับเจ้าอาวาส[แก้]

ลำดับเจ้าอาวาสวัดโพธิ์ชัยสามขา ต.สามขา อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์
ที่ รายนาม/สมณศักดิ์ ตำแหน่ง เริ่มวาระ สิ้นสุดวาระ หมายเหตุ
1 พระพรหมา ปภากโร เจ้าอาวาส พ.ศ. 2520 ปัจจุบัน

อ้างอิง[แก้]

  1. กองพุทธสถาน,กรมการศาสนา. ประวัติวัดทั่วราชอาณาจักร หน้าที่ 129 เล่ม 13 ,กรุงเทพฯ : กองพุทธศาสนสถาน กรมการศาสนา, 2526.